Музеят на солта в Поморие – атрактивен и през зимата

*През обекта преминават годишно 15 000 -16000 туристи, половината от които са българи.

*Поради опасност от промяна в показателитена лечебното езеро, община Поморие взема спешни мерки…

Зимата в никакъв случай не отнема от очарованието на морето, а засилва неговата романтика.Ако искате да вдишате морски въздух през уикенда, подходящо място е Поморийското езеро. Самото то е резерват,а край него се намира единственият в цяла Източна Европа Музей на солта. В обекта можете да разберете колко ценни са бялото и черното злато (калта) в миналото и днес.

Приятната разходка ще ви предостави възможност да се насладите на красотата на крайбрежната ивица. Истинска емоция е наблюдаването на многобройните птици, пристигащи тук по втория по големина миграционен път на птиците в Европа – Via Pontica. Разбира се, можете да се възползвате от многобрайните спа-процедури в курорта, свързани с лечението с поморийска кал и луга, които предлагат здраве и релаксация през всички сезони.

През 2010 година на брега на езерото, до „Музея на солта“ е построен „Посетителски център за опазване на Поморийскотоезеро“. Създаден е по проект на СНЦ Зелени Балкани, изпълнен в партньорствос МОСВ и Община Поморие. Терасата нацентъра е удобна позиция за фотографиранена находящите се наблизо кокилобегачи,саблеклюни, корморани (които почтивинаги са накацали на близко разположенитеколове в езерото), малка и голяма чаплии други видове. Освен това, периодичнотук се организират тематични беседи забиоразнообразието на влажната зона,познавателни турове в местността,видеолекции, семинари, природозащитникампании и др.

Разбира се основният атракцион на Поморийското езеро е „Музеят на солта“. Той е посветен на производството на сол чрез слънчево изпарение на морска вода. Този метод е известен като „древна анхиалска технология“. Добиването на сол в района на Поморие е поминък, който векове наред е хранел местните хора. Според исторически източници солниците са съществували още преди основаването на града (около V век пр.н.е.), известен със старото си име Анхиало. В древността солта е била изключително ценна стока – скъпа и рядка, и затова била наричана „бяло злато“.

Музеят на солта в Поморие е специализиран музей на открито – посетителите могат да разгледат както музейната сграда, така и прилежащите 20 декара солници, в които се добива сол и днес. Представляват много басейни отделени помежду си с дървено насипни диги. Там се произвежда сол по същата технология, по която се е произвеждала и преди векове.

Музейната експозиция в сградата включва разнообразни експонати. Тук можете да разгледате богата колекция снимков материал от началото на ХХ век и копия на документи от периода XV-XIX век, които разказват за производството и търговията на сол по българските земи. Едни от най-интересните запазени предмети са автентични соларски инструменти, като дървени соларски колички, гребла и други. Автентично представени предмети и сечива от работата също заемат голяма част от изложбата, сложни уреди и технически пособия привличат вниманието. Реставрирана част от теснолинейка за транспортиране на сол допълва материалната база.

Около 15 000-16 000 души посещават Музея на солта всяка година, като половината са българи.

* * *

– Лечебното поморийско езеро загива, алармират напоследък учени от БАН. Според последния мониторингов доклад на соленото поморийско езеро е ясно, че са настъпили промени във водните показатели, което застрашава да унищожи цялата екосистема.

Езерото се превръща във водосборен басейн. Проблемът идва от дъждовните води, от които солеността на езерото намалява, установили представителите на БАН и експертите на общината. И понеже е солено, този процес може да го промени сериозно и дори да го унищожи, сочи тяхното заключение. Преди държавата да реституира десетки имоти край Поморийското езеро, то е било обградено от мащабна система от отводнителни канали. Направени така, че дъждовните води да бъдат отвеждани в морето, те са играели важна роля за балансиране на екосистемата, обясни кметът на Поморие, Иван Алексиев:

– След възстановяването на собствеността преди години, хората са получили земите си отново. Така тези канали, попадайки в частни терени, са били премахнати, засипани или занемарени и обраснали с гъста растителност. С проливните дъждове през последните години проблемът се е задълбочил. Днес дъждовните води от района се стичат в езерото и водите му започват да губят качествата си. Водата губи солеността си, появяват се и проблеми с добиването на сол, нещо което се прави от векове. За щастие все още не сме регистрирали отклонения в показателите на лечебната кал, но учените са категорични, че ако не бъдат предприети спешни мерки след стотина години съставът на езерото ще е коренно променен – калта ще изчезне, солта също“, обясни Алексиев.

Започнала е спешна разработка на проект, който да спре процесите и да възстанови нанесените щети. Местната администрация стопанисва лагуната от 2012 г., а три години по-късно е подписан и договор с БАН за постоянен мониторинг. Общината е пред финализирането на проект за изграждането на нови канали за отвеждане на дъждовните води. Паралелно с това ще се работи и за облагородяване на пясъчната коса, която разделя езерото от морето. В зоната, според кмета на Поморие, ще бъде изградена нова алея, ще се постави видеонаблюдение.

Изпълнението на проекта ще бъде обезпечено от Оперативна програма „Околна среда“ чрез Местната инициативна група „Поморие“. За изграждането на каналите ще бъдат необходими 1 млн. лева.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-35)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!