Мукадес Шакир от Тимарево вярва, че земеделието е нейната професионална перспектива

*Тя и семейството й стопанисват 3000 дка в община Хитрино, област Шумен. Младата дама основно се занимава с административното обслужване на бизнеса, но от няколко години има правоспособност да управлява и земеделска техника.

*В работата си спазва девиза „С упоритост всичко се постига“

Мукадес Шакир от 8 години ръководи семейния бизнес и обработва близо 3000 дка в село Тимарево, община Хитрино. Около 700 дка са собствени. Семейният бизнес е създаден от баща й Емин Шакир, като първо са започнали с 5 дка и постепенно са ги увеличили. До момента той активно работи, подържа техниката и базата, която се намира в двора им в село Тимарево.

Мукадес Шакир завършва перспективни специалности,но понеже е единственото дете в семейството, решава да управлява дейността с голямо желание. Тя се дипломира в Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов със специалност“Финанси“, бакалавър е по „Стопански дейности“ и в Шуменския университет. В родния си град завършва и „Публична администрация“. Цялата тази професионална експертиза й помага в администрирането на двата проекта, които реализира по ПРСР. През 2009 г. започва проект по мярка“Млад фермер“, като разширява орехова градина, която сега се простирана 100 дка. Тя е сред първите стопани,одобрени по мярката и е била 18-та в България. Вторият проект е по 121 мяркана ПРСР за закупуване на трактор“Ламборджини“. Сега разполагат ис комбайн „Клаас Лексион“, трактор“Кейс“ и цялата гама прикачен инвентар.

Отглеждат и 200 дка резене по биологичен начин,което е многогодишна култура. Работят със сертифициращата фирма „Маком“ – В. Търново. Тази година през септември са прибрали поредната реколта, но съхраняват и продукция от преди 3 години. „Имаме сериозен проблем с реализацията й. Ако и сега не успеем да я продадем, ще преустановим отглеждането на тази култура!“ – планирала е Мукадес.

Отделно залагат и 100 дка биолюцерна, която предлагат на фермери от района. През тази година са засели 300 дка царевица, от която са прибрали около 800 кг/дка. Пшеницата е заложена на 1000 дка, слънчогледът – също на 1000 дка.

Младата стопанка се занимава с административното обслужване на бизнеса – счетоводство, договори, ренти, но от няколко години има правоспособност да управлява и земеделска техника. Включва се в кампаниите, когато има необходимост. Основните проблеми според нея са свързани с реализацията на продукцията, ниските изкупни цени, както и трудното администриране на дейността. Въпреки това, тя признава, че опитът й в работата по европейски проекти я е обогатил професионално.

Младата дама успешно съчетава земеделието с грижите за 7-годишната си дъщеря Алейна.Като майка си е възпитана в любов към земята.

Девизът на Мукадес Шакир е „С упоритост всичко се постига! Лесното го може всеки!“.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-23)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!