„НАДЯВАМ СЕ ИДНАТА 2019 Г. ДА Е ПО-ДОБРА В КЛИМАТИЧНО ОТНОШЕНИЕ И ПО-БЛАГОДАТНА!

*такова желание изрази г-жа Комна Георгиева, председател на кооперация „Пирне“ в едноименното Айтоско село. В средата на май т.г. незапомнена градушка унищожава напълно 1000 дка с посеви от общо стопанисваните 6000 дка.

Земеделска кооперация „Пирне“ в едноименното село стопанисва около 6000 дка земя. Това е почти половината от общо 14 000-те обработваеми декара в населеното място,което се намира в община Айтос. Комна Георгиева е председателка от 1 май т.г., като преди това 42 години е работила в организацията като счетоводител. За съжаление, тя ще запомни настоящата година с тежко климатично явление – на 17 май пада невиждана градушка:

-Такова нещо не помнят 90-годишните възрастни хора от селото. Земята беше затрупана с 20 см ледени късове. Бях в къщи и от тътена имах чувството, че ще падне покривът. Като излязох на двора видях,че асмалъците са съборени на земята.Прободе ме сърцето при мисълта какво се случва на полето. На близо 1000 дка реколтата беше напълно унищожена. Бяхме си свършили перфектно работата – посевите бяха в прекрасно състояние. Направихме всички необходими разходи за препарати и обработки. От контролните органи обаче ни признаха само 700 дка с поражения, но все още не са изплатени компенсациите- посочи председателката.

Кооперация“Пирне“ разполага със складове, вкоито може да се съхрани около 2000 тона продукция. Обаче те не са предназначени за продължително съхранение на пшеница и най-вече се нуждаят от ремонт.

– Имаме нужда от ремонтиране на значителна част от стопанските помещения, както и от закупуването на кантар. Обаче осигуряването на такова финансиране е изключително трудно – призна Комна Георгиева. – Другото ни голямо желание е да си набавим нов комбайн. В момента кооперацията разполага с комбайн „Джон Диър“, с шест трактора, два от които са „Клас“ и „Дойтц“. Два пъти кандидатстваме с проект по Програмата за развитие на селските райони, с идеята да закупим нова техника. Но не се класирахме, не ни достигат точки. В началото на предходния програмен период имахме одобрен проект, като тогава си осигурихме техника и прикачен инвентар. През този период все още се грижихме за стари лозя, създадени в село Пирне. Обаче някъде към 2011 г. ги отдадохме под наем…

В кооперация „Пирне“ работят 12 души от селото. Структурата изпълнявя и своята социална функция, като подпомага различните институции в селото, както и местни хора, нуждаещи се от средства за лечение…

Сред най-големите проблеми в сектора председателката определя повишените разходи за качествена обработка на земята. Непрекъснато растат цените на семена, торове, препарати, резервни части, а не са рядкост и неблагоприятните климатични явления. „Затова основното което си пожелавам, следващата 2019 г. да е по-добра в климатично отношение и благодатна! – каза в заключение Комна Георгиева.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 7-27)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!