Най-голямото стопанство в Румъния оборудва 40 трактора с подготовка за автономни машини

Стопанството Agricost S.A. , което обработва 570 000 декарана острова Insula Mare до Браила, Румъния реши да оборудва 40 нови трактора,които ще пристигнат до края на 2019 година с дисплей Trimble GFX-750 савтоматично управление и RTK точност 2 см.

По настоящем 50 машини в стопанството работят с Trimble оборудване с 2 см точност вече над 10 години, ноновото е, че избирайки платформата GFX-750 мениджмънтът на компанията сеподготвя за надграждане на машините в близко бъдеще с Trimble оборудване заавтoномно управление. Доставчикът на оборудването е официалният дистрибутор на Trimble в Румъния, а имено – румънскотопредставителство на НИК Електроникс.

– „Agricost“ е второто най-голямо стопанство в Европа и като такова всички производители и доставчици на оборудване искат да работят с него. Фактът, че след обстойно техническо и финансово проучване на пазара, фирмата избра нас като надежден доставчик, ни дава потвърждението, че НИК e не само интегратор на GPS-оборудване, но компания, която развива и предлага цялостни решения за прецизно земеделие – от хардуера и специализираната техническа поддръжка до софтуерните платформи и услуги – заяви Калоян Куманов, управител на представителството на НИК в Румъния.

Освен оборудването, което ще бъде доставено от местното представителство на НИК в Румъния, в Agricost използват и платформата за сателитно наблюдение GeoSCAN вече една година.

– Смятам, че не можем да работим повече така, и да мислим че оглеждайки културите в движение или от колата ще е достатъчно за да знаем какво се случва на полето. Вантидж (бел.ред.:представителството на НИК Електроникс в Румъния) успя да ни покаже чрез сателитно-базирана иновативна платформа всеки квадратен метър от всички 57 000 хектара, които обработваме, така че да знаем какво се случва там по всяко време. Така можем да се намесим своевременно или да насърчим да се намесят тези, които имат задължението да разрешат евентуален проблем. Когато царевицата е над 1,5 метра кой знае вече какво има там? Или в слънчогледа? Освен ако не забележиш нещо по крайните редове. Тази сателитна система, която определя вегетационния индекс въз основа на цвета и ти казва какво се случва на всеки хектар, на всеки квадратен метър, за мен е едно чудо. За нас, които обработваме толкова големи площи програмата е от голяма помощ. Но смятам, че тя би помогнала и на фермерите с по-малки площи, точно поради причините, които изброих. Благодарни сме на Вантидж за системата GeoSCAN, която за нас е много полезна – това сподели мениджърът на Agricost, Лучиан Буздуган, по време на конференцията за Прецизно земеделие, провела се е Букурещ през месец февруари 2019 г.

След едногодишна работа с платформата, Agricost решиха да подпишат 3-годишен договор с НИК за ползване на GeoSCAN. Освен наблюдението на развитието на посевите, благодарение на 30 метеорологични станции, доставени от НИК, агрономите на Agricost ще следят и важните климатични показатели, като температура, валежи, скорост на вятъра, почвената влага и температура както и риска от болести.

– Ние искаме GeoSCAN да бъде платформата, в коятоинтегрираме данните, които идват от различните машини – сеялки, пръскачки икомбайни, както и сензори от полето – заяви още г-н Буздуган.

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!