НОВИ РЕСУРСНО ЕФЕКТИВНИ И РЕНТАБИЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

* бяха представени на ежегодните изложения за енергийна ефективност и възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране и за интелигентни градове, организирани от Виа Експо.

* „Възможностите на технологиите стават все по-неограничени и достъпни за селското стопанство, бизнеса, общините. Събитията демонстрират многобройните ползи от внедряването им в практиката – намаляване на разходите, оползотворяване на отпадъците и превръщането им в енергия, топлина, гориво, компост и други нови суровини, повишаване на ефективността на дейностите, по-чиста и безопасна околна среда.“ – споделят организаторите.

На 27-ми март в Интер Експо център, София бяха открити изложенията и конференциите EE и ВЕ, Save the Planet и Smart Cities. Официални гости на събитието бяха зам. кметът по направление зелена система, екология и земеползване на Столична община, г-жа Йоана Христова, г-н Красимир Живков, зам. министър на околната среда и водите на Република България, г-н Дидие Кулон, генерален директор на Международния хладилен институт със седалище Париж, н.пр. Алберто А.М. Труеба, посланик на Аржентина в България, г-жа Улрике Штрака, търговски съветник на Advantage Austria Sofia и г-н Трайан Кебелеу, зам. гл. секретар на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. За втора поредна година „Агровестник“ е медиен партньор на проявата.

– Добре дошли на 14-та конференция-изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия, 9-та конференция-изложба за управление на отпадъци и рециклиране и 6-та конференция за интелигентни градове – форума откри г-жа Десислава Николова, маркетинг и събитиен мениджър във Виа Експо. – Тази година в събитието участват водещи компании от 17 държави. Радваме се на сътрудничеството на Advantage Austria Sofia и на редица гостуващи проекти.

Зам. кметът г-жа Йоана Христова първа поздрави присъстващите:

– Уважаеми дами и господа, позволете ми от името на кмета на Столична община г-жа Й. Фандъкова и от свое име да ви приветствам днес, вас, които сте насочили своето внимание към толкова важни теми като енергийната ефективност, управлението на ресурсите и отпадъците, зелените и умни градове… Теми, които стоят на дневен ред пред нашето общество.

Във време, когато целият свят е насочил поглед в откриването на нови енергийни източници, темата за максимално оползотворяване на енергията, рециклирането, превръщането на нашите градове във все по-умни, ще заема още по-голяма част от дневния ни ред.

Конференции като тази, които събират на едно място многообразие от знания, опит и култури, са онзи път, който всички ние трябва да извървим заедно, за да можем по-бързо да постигаме все по-значими успехи, както на местно, така и на глобално ниво.

Значението на днешния форум е безспорно и вярвам, че опитът и знанията, които ще бъдат споделени тук, ще послужат за една добра база, за да може на следващата конференция всички ние да дойдем обогатени, приложили в практиката си новите знания…

* * *

– Тази конференция се превърна в традиционно събитие, което позволява обмяна на опит и добри практики с националните институции и неправителствения сектор. Бих искал да изкажа благодарност на организаторите от Виа Експо за дългогодишното сътрудничество с Министерство на околната среда и водите – на свой ред приветствие отправи зам. министър Красимир Живков. – Изминалата 2017-та беше година на активни преговори между държавите-членки, ЕК и ЕП, които доведоха до заключително политическо споразумение по законодателния проект „Кръгова икономика“. Промяната в рамковото законодателство по отпадъци е една от най-важните и първостепенни крачки в прехода към кръгова икономика на ЕС. Това е така, защото с одобрените промени се поставиха нови рамки на амбиция чрез по-високи цели по рециклиране и ограничаване на депонирането на битовите отпадъци. Заложиха се нови по-сериозни мерки с акцент върху предотвратяването на отпадъците и тяхната повторна употреба. Въведоха се нови унифицирани изисквания към системите за разширена отговорност на производителя и нови по-високи изисквания към разделното събиране на отпадъци, като източник на суровина за преработвателната индустрия.

Република България взе активно участие в преговорния процес през последните 2 години, като от самото начало призовавахме за реалистичен подход за определяне нивата на новите цели. Считаме, че на финала беше постигнат компромис, който в оптимална степен отчита стартовите позиции на отделните държави-членки, без да се губят поставените цели. В тази посока и България ще трябва все повече да следи политиките през следващите 15 години. Ще трябва да увеличим над 2 пъти количествата на рециклираните отпадъци.

През 2016-та страната ни бележи поредна година на плавен ръст на дела на рециклирането на битовите отпадъци. Постигнати са почти 32% общо рециклиране, като за втора година се наблюдава осезаем дял на рециклираните биоотпадъци. Те представляват около 1/3 от всички рециклирани отпадъци в страната.

Освен повишаване на рециклирането на този скъп материал, стратегията поставя и много важния проблем със замърсяването с пластмасови отпадъци. Те са един от основните замърсители, тъй като не се разграждат. Всички тези различни аспекти на производство, потребление и управление на отпадъците, са отделните елементи за постигане на кръгова икономика. В тази връзка през следващите две години в правителствената програма е заложено разработването на Национална стратегия за кръгова икономика, която да подчертае политики и активни мерки, които да се предприемат на национално ниво, за да се отговори по най-добрия начин на съвременните предизвикателства.

* * *

Н.пр. Алберто А.М.Труеба – посланик на Аржентина в България представи основните цели за страната в сектор Възобновяема енергия:

– Благодаря на организаторите за този важен и полезен форум. Горди сме, че за втора поредна година присъстваме тук. България и Аржентина имат дълги традиции и партньорство. Ние трябва да се възползваме от него и да работим за реални резултати. Отворени сме за обмяна на идеи и опит по темите за промените в климата, възобновяема енергия, енергийна ефективност и т.н. Обръщам се към бизнеса в България с покана за инвестиции в Аржентина, а защо не и обратното.

* * *

В изложбената зала посетителите се запознаха с първия в света кондензационен котел на пелети. Той има температурна модулация от 28 до 85 °C и постига 107,3% рекордна ефективност. Шведски термопомпи от ново поколение намаляват разхода на енергия с до 80%. Първият по рода си проект у нас за инсталация/котел за производство на топлина и топлинна енергия изцяло на слама също бе презентиран в рамките на изложенията.

Компания от Белгия пък предлага зелени енергийни централи, които използват биомасата като енергоизточник. Фирмата търси контакти с представители от дървообработващата промишленост, агро- и хранително-вкусовата промишленост, инвеститори от България.

– Ние можем да доставим единични машини – дробилки за слама, чукови мелници, верижни конвейери, кофични елеватори, пелет преси, охладители, превключватели, както и напълно завършени „до ключ“ фабрики. За българския пазар работим в направленията: биомаса, компост, фураж и слама – анонсира изложител от Испания.

Как да преобразувате влажните отпадъци в сух материал или да намалите съдържанието на влага с 90%? Системите за термично сушене на холандски производител са ефективното решение за това.

Интерес предизвикваха съоръжения за енергийна ефективност, които работят, без да консумират енергия през голяма част от годината. Те постигат средносезонна норма на енергийна ефективност от 24. Така се оптимизира производство на енергия от различни източници – природен газ, отпадна топлина, слънчева енергия, биомаса, биогаз и др. Инвестицията се изплаща за между 3 и 4 години, а оборудването има полезен живот от 13-14 г.

Изложител от Скандинавия акцентира освен върху технологичните характеристики на произвежданите от него бойлери за биомаса, но и върху екологичните ползи – те щадят годишно околната среда от приблизително 435 000 тона емисии на CO2. Фирмата има успешни практики в изгарянето на горива като слама, люспи от семена, птичи и свински тор и др.

– Станете сам свой доставчик на електроенергия и защитете бизнеса си в дългосрочен план от повишаването на цените на електроенергията – коментира друг участник от Австрия. Той предлага фотоволтаични системи и акумулаторни батерии, които позволяват намаляване на оперативните разходи.

Производител от Финландия популяризира иновативни контейнери, които се заравят на около 1,5 м под земята. Те спестяват място и са чисто, безопасно и икономично решение за ефективно и природосъобразно сметосъбиране, намаляват разходите за извозване на отпадъците с 30%.

Френска компания предлага сътрудничество на всеки, заинтересован от проекти за третиране на индустриални и животински отпадъци.

Електрически транспортни средства във вариант триколка бяха показани от роден производител. Те са с ниски данъчни тежести и имат преференции при паркиране. Намират приложение в селското стопанство. Отличават се с икономичност, технологичност и сравнително ниска цена, имат 5-годишна гаранция.

Фирми от Германия търсят бизнес-възможности и потенциални партньори за сътрудничество в Балканските страни. Те предлагат пелетиращи съоръжения и решения за анаеробно третиране на биоотпадъци.

– Нашата продуктова гама включва над 30 различни машини, които обслужват всички ключови процеси на съвременното управление на отпадъците – раздробяване, разделяне и биологично третиране – съобщава представител на австрийска компания. Тя представи най-компактния обръщач на компост X45000, който е машина за по-малки производители. Тя е на достъпна цена и има функционалността, характерна за машините от най-висок клас.

Сред продуктовите експонати присъстваха системи за домашна и сградна автоматизация – решения за интелигентно осветление, отопление, слънцезащита, аудио/видео приложения, системи за мониторинг на температурата, устройства за отчитане на потреблението на ел. енергия, управление на охранителната система, видеонаблюдение и др.

Изключително широко е приложението на технологиите и решенията, представени на ЕЕ и ВЕ, Save the Planet, Smart Cities. Те са от интерес за общините, енергетиката, строителството, архитектурата, земеделието и животновъдството, дървообработващата, мебелната, химическа и фармацевтична промишленост, екология, управление на отпадъци и други индустрии, които целят да подобрят своята ресурсна ефективност.

Пламена ПЕТКОВА

(повече в Агровестник – стр. 13-14)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!