ОБЕДИНЕНИ, СИЛНИ И КРЕАТИВНИ УСПЯВАМЕ ПОВЕЧЕ!

*доказаха отново зърнопроизводителите от СНЦ „Съюз на зърнопроизводителите от Пловдив“.

*На 8 февруари в СПА х-л Централ в Хисаря се проведе годишно Отчетно-изборно събрание на сдружението, на което бе направена равносметка за изминалата 2018 г и поставени нерешените проблеми и целите на производителите.

Годината е 2007, датата 16 май, когато в гр. Раковски 18 находчиви и будни земеделци се обединяват и основават Сдружението снестопанска цел, вярващи, че поемат по най-верния път за защита на интересите си и отстояване на позициите си пред управляващите. За 11 години членският състав на структурата нараства повече от 3 пъти и днес те са 56. Това несъмненое добър знак, че тя е работеща, че е част от живота и дейността на земеделските производители в района и съумява да защитава техните интереси.

Председателят на съюза, фермерът Людмил Работов направи отчет на дейността на структурата за изминалата година, в която посочи извоюваните успехи и задачите, които все още остават за решаване:

– Предизвикателства, с които не можахме да се справим, са:

– За пореден път не успяхме да извоюваме създаването на Закон за браншовите организации. Позволихме да ни вкарат (независимо, че сме крайни потребители) в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, въпреки че спазваме сега действащия режим на Наредба Н-18 за отчитане на доставките и измерванията към НАП.

Допуснахме пропуски в поземлените отношения. На места по райони все още има селища и общини, където няма подписани доброволни споразумения по чл.37в.

Остават проблемите при опазването на селскостопанската продукция от чужди набези, посегателства и кражби в т.ч. и нанасяне на щети на посеви при паша на селскостопански животни.

Кои задачите ни предстоят за изпълнение:

– В областта на земеползването: Проектозакон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи;

– Проблеми при земеделското производство: агрономически, агротехнически;

– Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход- влизане на Наредбата за горивата в сила;

– Развитие на хидромелиорациите и поливното земеделие;

– Насърчаване на противоградовата защита;

– Създаване на ефективна застрахователна система в сектор „Земеделие“;

– Насърчаване навлизането на иновациите в сектора;

– Участие при формирането на новата ОСП след 2020 г.

* * *

На събранието бе приет нов член, г-н Румен Петров, собственик на фирма „Арвензис“ ООД, който стопанисва 1600 дка в с. Горна Махала, общ. Калояново. „Прекланям се пред силата, духа и мощта, с която зърнопроизводителите извоюваха категоричното си „аз“. Заслугата е ваша, уважаеми колеги! Но без подкрепата на всички нас, ръководството на нашата организация не би работило ползотворно“ – сподели пред всички зърнопроизводителят.

След доклада на председателя на УС и отчета на КС делегатите имаха възможност да разискват по тях и да изразят свои мнения и становища за подобряване дейността на структкурата:

<> Ангел Вукодинов: Ще продължаваме да работим за издигане името и на Пловдивския съюз и на националната асоциация, дай боже да имаме духа и политическата воля на управляващите, които по ред причини не приемат един основен закон – Закона за браншовите организации, защото наличието на такъв закон ще може да „отсее зърното от плявата“ и ще можем да издигнем още повече авторитета на една здрава и работеща организация.

Пловдивският съюз на зърнопроизводителите в годините е бил най-активен в провеждане на мероприятията на НАЗ. Апелирам за това обвързаната подкрепа да е реално обвързана за добита и продадена продукция. И нека проблемите ги поставяме своевременно, нека ги подаваме в писмен вид, защото писменото слово остава… И се радвам, когато всеки от вас говори с думата „ние“. Защото заедно можем повече…

ОРГАНИЗАЦИЯТА НИ Е КРЕАТИВНА И ТОВА СЕ ДЪЛЖИ НА ВСИЧКИ НАС!

<> Йосиф Делгянски: За съжаление смятам, че проблемите при нас -зърнопроизводителите, ще стават все по-значими, защото в стопанствата си залагаме 3-4 култури, които са борсови и имат международна цена. 28 млн. дка от земята ни е заета със зърнено-житни. Смятам, че за зеленчукопроизводството и овощарството разходите се завишават изкуствено и апелирам за изработване на технологични карти, които да дадат ясна представа за вложенията. Немалко са стадата, които изкуствено се държат само за субсидии. Да, труден е отрасълът, но не и да карат кравите на паша в нашите блокове.

На национално ниво трябва незабавно да поставим въпроса за ловуването, безпощадно се минава с големи возила през нашите блокове. Нека мотивирано да защитаваме интересите си. Пловдивският съюз е водеща структура в НАЗ, ние сме излъчили двама председатели на УС на НАЗ. С дипломатичен тон трябва да се приобщим повече към националната структура и това ще стане с компетентността на нашите колеги, с техния професионализъм.

<> Атанас Куковски: Да, трябва да се обърне внимание на стадата на свободна паша, задълженията се прехвърлят само и единствено на кметовете. Но нека на събиране предложим собствениците на животни, които са нарушители да им се наложат парични санкции и то чрез субсидиите. Иначе и в момента в нашия регион има животни, които пасат навсякъде по полетата. И още – по отношение на обвързаната подкрепа трябва да се представят счетоводни документи, а не разписка или приемно-предавателен протокол.

<> Светослав Русалов: В проектозакона за земята има цяла глава по темата и досега трябваше да дадем адекватни предложения в тази насока. Нашият съюз работи много активно, ежемесечно се събираме, дискутираме, обсъждаме постигнатото и трудностите. И не е имало проблем, по който да не излезем с решение и това решение да бъде представено пред НАЗ и съответно да настояваме за разрешаване на проблемите. Така ще бъде и в бъдеще. Толерираме по-младите ни колеги, даваме им възможност да се включат в ръководни длъжности.

* * *

Съгласно приетия дневен ред на годишното отчетно-изборно събрания бяха обсъдени кандидатурите на УС и КС. За членове на УС бяха избрани: Людмил Работов (ЕТ „Людмил Работов 2002″), Светослав Русалов (Русалов“ ООД), Марин Илиев (СД „Илиеви – ТД Илиев и сие“), Георги Телкиев („Телкиев Агро“) и Калин Йовчев („Егер Агро“ ЕООД).

В КС влизат: Ангел Вукодинов („Вуки“ ООД), Атанас Куковски (Кооп. „Агрокомерс 98“) и Валери Кирилов („Садина Агро“ ООД). За председател на УС на Пловдивския съюз на зърнопроизводителите отново бе избран г-н Людмил Работов, а за председател на КС Ангел Вукодинов.

Наснимката – Ангел Вукодинов, Людмил Работов и Светослав Русалов:

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!