Обезлюдяването е най-големият проблем на село Масларево, община Полски Тръмбеш

* с болка споделя г-жа Петранка Маринова, кмет на населеното място – вече втори мандат.
* Предприемчивите местни жители се включват активно в освободителните борби, а килийно училище тук е открито още в далечната 1864 г.

Петранка Маринова е родена в с. Павел, но съзнателният й живот преминава в Масларево, община П. Тръмбеш. Има средно икономическо образование, като 11 г. се занимава със счетоводство, а близо 20 г. работи в сферата на търговията. От 2011 г. е кмет на Масларево, вече втори мандат.
– Г-жо Маринова, какво е населението на селото и какви са възможностите за заетост?
– Местните жители са общо 450. Младежите са около 100. Те работят в близките градове – В. Търново, Г. Оряховица, Свищов. Учениците са 14-16 и се извозват до средищни училища в две посоки. Едното учебно заведение е в близкото село Алеково, Свищовско, а другото е в общинския град Полски Тръмбеш. За съжаление, училището в населеното място е закрито през 2008 г., а детската градина – на следващата година. Отдавна сградата на школото пустее, тъй като няма инвестиционен интерес към нея.
Основният поминък на възрастното население е животновъдството – повечето се грижат за малък брой животни. Две са по-големите ферми, като в едната се отглеждат крави, а в другата – овце.
В селото е имало много хора, които са произвеждали масло, които са се наричали яйджии и това е старото име на населеното място – Яйджии. Първият заселник е Никола Войника от Караисен. Тук е живял и опълченецът Ганчо Димов. В гробищния парк има и паметник на руски войник, загинал по време на Руско-турската война. Историята и традициите на Масларево са проучвани от две етнографки, които са родом оттук – Надка Василева и Блага Стойнова. Те са изследвали обичаите, облеклото и бита на жителите на Масларево в миналото.
Един от крупните проекти приключихме през м.г. – за цялостен ремонт на местното читалище „Отец Паисий Хилендарски 1902“. Средствата в размер на 133 000 лв. бяха осигурени по програма „Красива България“. В културната институция има богата библиотека с 6000 тома, които са особено търсени от учениците през ваканцията. Към читалището има и женска певческа група с активна дейност. Другият вокален състав е към пенсионерския клуб.
Сградата на бившето РПК се намира на центъра на населеното място, но от години пустее и се руши.
Местната църква е „Свети Димитър“ и също се нуждае от освежаване, тъй като е ремонтирана преди 10 години. През т.г. сме решили да пишем до Дирекцията по вероизповедания с молба да бъдат отпуснати средства за храма. Интересен факт е, че до него има пристройка, която е от 1864 г. – годината, в която е бил изграден. В нея се е помещавало бившето килийно училище. Това е повод за гордост, защото означава, че в Масларево още в онези далечни времена е имало образование. Ще е чудесно, ако разполагаме с финасов ресурс за ремонт и на това помещение.
Наскоро е сменена дограмата в притвора на църквата със средства от рентата от църковните земи.
Основните средства за поддържане на инфраструктурата са от община П. Тръмбеш. Тази години са заложении 10 000 лв., главно за изкърпване и запълване на дупки. През последните години са ремонтирани две улици. По програма САПАРД е извършена цялостна рехабилитация на 800 м улична настилка.
За съжаление селото не е канализирано. Вик-мрежата е на поне 50 г. и преди 4-5 години след профилактика имаше проблеми. През 2013 г. през горещите сезони бяхме на режим, но за щастие сега не е така.
Обезлюдяването е най-големият проблем. Населението застарява и намалява, което е много лошо. Непрекъснато се увеличават хората, които се нуждаят от обгрижване. Над 20 са възрастните самотни хора, които ползват социален патронаж от П. Тръмбеш. Всеки път, когато пътувам служебно за общинския център, вземам рецептите на местни жители, за да им купя лекарства. Служителка от общината пък е ангажирана да носи хляб на възрастни и трудноподвижни хора. Това е голямата ми болка…
Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-27)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!