Община Крушари търси начини за подобряване на бизнес-климата и жизнената среда

*Състоянието на пътищата и привличането на чужди инвеститори са най-спешните задачи пред местната власт.

*Общинското ръководство обсъди проблемите на среща със земеделски производители от общината.

По-добра комуникация между местния бизнес и местната власт e целта, която си поставя кметът на добруджанската община Крушари Илхан Мюстеджеб. Първата стъпка към осъществяване на това намерение е направена – на среща между ръководството на общината и работещите фирми в района.На форума бяха поканени арендатори,земеделски кооперации, еднолични търговци, за да се обсъдят проблемите на добруджанската община и да се потърсят начини за разрешаването им.

19 са населените места в граничещия с Румъния регион, разположени на площ от 417 000 дка. Близо 300 000 дка е обработваемата земя. Земеделските стопанства и свързаните с тях дейности осигуряват основния поминък на населението.

– Община Крушари е отворена към бизнеса и затова инициирахме среща със земеделски производители и представители на фирми от региона – заяви кметът Илхан Мюстеджеб по време на срещата. – В края на месеца предстои да се гласува бюджетът, предстои и обществено обсъждане. Искаме да ви запознаем с нашите планове и със стартиралите проекти в общината. Не разполагаме с някакви огромни средства, но с това което имаме, трябва да се справим оптимално добре. 553 000 лв. са предназначени за капиталови разходи. Най-спешно е да поправим покрива на училището, тъй като вече протече. Други 60 000 лв. ще вложим в здравната служба в село Коритен, която покрива около 5 села. Целта е да има лекар на разположение. Планирани са 110 000 лв. за читалището в село Северци, а 70 000 лв. в Ефрейтор Бакалово за пенсионерски и младежки клуб. По министерско постановление в края на 2019 г. община Крушари получи 550 000 лв., които изцяло ще се вложат в улична мрежа. Предстои в няколко села изцяло да се асфалтират улиците. В момента тече проект за подмяна на 3950 метра водопровод в няколко села. Тези разкопани улици в началото на април ще бъдат също изцяло обновени.

Общината работи по проект за реновиране на пътя Телериг – Александрия, по който очакваме около 5 млн.лв. финансиране. Предстои сключване на договор за асфалтиране на целия пътя от гората до село Бакалово до село Зимница.

За съжаление част от пътните отсечки не са собственост на общината, а се нуждаят от ремонт и това е сериозен проблем. Оказва се, че има отбелязани на картата трасета, които изобщо не фигурират реално. Имаме около 150 км пътна мрежа, 90 са на държавата, 60 км са общински. Инфраструктурата е изключително важна както за успешното развитие на местния бизнес, така и за привличането на инвеститори. Всеки от земеделските производители в региона обработва площи на територията на цялата община, има нужда от безаварийно придвижване на земеделската техника, а от друга страна е много важно бързото транспортиране на зърнената реколта и движението на сервизните екипи на различните фирми за обслужване на машините.

По моя инициатива община Крушари иска да осигури „дом“ на Поземлената комисия и за целта има намерение да закупи първия етаж на сграда, собственост на банка. В противен случай има опасност в земеделски район поземлената комисия да работи само в една стая.

В региона всички разчитаме основно на земеделието. Освен близо 300 000 дка обработваеми площи, имаме и овощни градини – ябълки, череши, вишни и орехи. Разполагаме с 34 000 дка общински мери и пасища. Проблемът е, че на територията на общината няма чужди инвеститори. Младите хора бягат към по-големите градове и вече се усеща нуждата от квалифицирана работна ръка. Много е сериозен проблемът с кадрите. Трябва да подобрим жизнената среда и да привлечем инвеститори

Галина Недкова

(повече в Агровестник – стр. 5-23)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!