ОСМИЯТ НАЦИОНАЛЕН АГРАРЕН СЕМИНАР – ВЯРНА ФОРМУЛА ЗА ПАРТНЬОРСТВО, ДОВЕРИЕ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!

<< В подходяща атмосфера за събитие от такова ниво се състоя Осмият национален агросеминар "Зърнопроизводството на кръстопът", организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите, който по традиция се провежда последните два дни от месец ноември.

На 29 и 30 ноември в голямата зала на Гранд х-л „Пловдив“ отново се събраха над 400 водещи зърнопроизводители от страната, за да дискутират важни и тревожни за сектора теми. Гости на значимата проява бяха представители на Европейската комисия, на Копа-Коджека, на чешката и унгарската земеделски камари, представители на МЗХГ, на фирми, обслужващи сектора… Генерален спонсор на събитието бе „Агрополихим“ АД.
Г-н Костадин Костадинов, председател на УС на НАЗ имаше честта да открие форума:
– Удоволствие за мен е да ви приветствам на този осми пореден семинар. Щастлив съм, че тази голяма зала за поредна година се оказва недостатъчна да побере всички желаещи да присъстват на това събитие. От името на УС изказвам благодарност за засилващия се интерес от земеделската общност, от бизнеса и държавните и европейски институции и науката. И за признанието му като национален форум без аналог у нас.
Настоящото издание е посветено на зърнопроизводството с поставен силен акцент върху бъдещата ОСП, възможности за обучение и повишаване на квалификацията и привличане на младото поколение в сектор Зърнопроизводство. Участващите компании ще ни помогнат да открием най-ефективните и адекватни отговори на предизвикателството Зърнопроизводство. Ще очертаем перспективите от гледна точка на административните регулации и стратегии в сектора. Поканили сме колеги от браншовите камари на Чехия и Унгария, от които да почерпим опит.
Осмият национален агросеминар ще адресира всички най-важни аспекти на дейността ни, ще ни предложи възможности и не на последно място ще отбележим 12-та годишнина на НАЗ. Благодарение на всички вас – нашите членове и съмишленици НАЗ е солиден фактор в българския земеделски сектор с разгръщащ се потенциал отвъд пределите на страната.
След изложението на г-н Костадинов поздравителен адрес към участниците в проявата отправи и изп. директор на ДФ „Земеделие“, г-н Живко Живков. Поздравителен адрес бе прочетен и от Българската асоциация на търговците на агротехника.
С решение на УС на НАЗ от 2015 г бе учредена ежегодна стипендия в памет на Иван Генчев, председател на Тракийския съюз на зърнопроизводителите и един от най-активните членове с огромни заслуги за развитие на структурата. Благородната инициатива е с цел да подпомогне и насърчи подготовката на квалифицирани кадри за сектора. Победителят в тазгодишния конкурс е Виолета Тошева. Стипендията се отпуска еднократно в размер на таксата за обучение в акредитираните учебни заведения в някоя от следните магистърски програми: Растителна защита, Растениевъдство или Аграрно инженерство. Наградата връчи г-н Костадин Костадинов. „Нашият призив към вас е: Да изберете България във вашата професионална реализация“ – отправи пожеланието председателят. На свой ред Виолета развълнувана сподели, че иска да се реализира в сектор селско стопанство и се надява да оправдае оказаното доверие.
С интерес и съпричастност всички в залата изслушаха изложението на г-жа Мариела Йорданова, член на УС на НАЗ:
„ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО НА КРЪСТОПЪТ?“
Защо? Разтревожени сме, че облаците над родното производство се сгъстяват.
Днес ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО Е ОТ СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ и има съществен принос във формирането на положителното външнотърговско салдо на страната. Зърнопроизводството обаче в настоящия период не е чувствителен сектор в ПРСР. Възможностите за инвестиции по програмата са минимални. Финансирането е ограничено. Днес секторът работи в тежка конкуренция вътре в страната, състезаваме се с колегите от ЕС, конкурираме се със страните от Черноморския басейн. Сега сектор Зърнопроизводство е информиран, преструктуриран, работещ отрасъл. Очевиден е устойчивият тренд на производство и експорта на зърно. Прогнозата през следващите 5 години според последния аграрен доклад доказва устойчивата насоченост.
ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО ПОД НАТИСК… Непрекъснато нараства себестойността на произвежданата от нас продукция, липсват ни застрахователни продукти. Цената на земеделската земя расте и нивото на рентните плащания са пазарно неоправдани. Ние, производителите на зърно, сме под натиска и на негативното обществено мнение, граничещо с популизъм. Насажда се негативно мнение от неправилно и тенденциозно тълкуване на европейското и национално подпомагане. Ние обясняваме, че субсидиите отиват при милионите собственици на българска земеделска земя и те са само част от рентните плащания.
Законите ни се правят на парче, Законът за ползването на земеделската земя е един от най-променяните – по няколко пъти в годината. Нормативната уредба постоянно се променя. Земеделци ли сме или администратори? В голяма част от времето си ние не сме земеделци, а сме бюрократи в изискване за юридическа и финансова компетентност. Сериозни трудности срещаме на национално и на европейско ниво.
Ние сме под натиск от изток, цените на зърното ни се движат плавно от конюнктурата на Черноморския басейн, а себестойността на продукцията ни зависи от европейските материали и консумативи. Ние все още се учим да овладяваме инструментите за управление на пазарния риск. В България земеделците все още не умеем да се обединяваме за общи доставки, за общо явяване на пазара под формата на сдружения или кооперативи.
Всеки един от нас се справя както може, защото нямаме надежда в компенсаторна система за преодоляване на щетите от природни катаклизми. Изостря се проблемът с квалифицираните кадри в земеделието. Част от предизвикателствата, с които се сблъскваме е новата ОСП. Какъв ще е размерът на подпомагането, притеснени сме от законодателните предложения – от таваните на плащания. НАЗ има решение – ние сме ПРОТИВ ТАВАНИТЕ НА ПЛАЩАНИЯ. Тази позиция сме заявили на национални и европейски форуми. Надяваме се новата ОСП да бъде облекчена. Очакваме и следим законодателните промени.
Преодоляваме препятствията и приемаме предизвикателствата като единна и авторитетна браншова организация. Обединението на земеделците? Мисия невъзможна или напротив? Възможна! Поставянето и решаването на проблемите в българското зърнопроизводство минават през дебат с други браншови организации в държавата. Преди година и половина създадохме земеделски форум. Повод за това беше обща позиция на бранша за новата ОСП. Тази позиция се възприе и стана позиция на България.
От създаването си НАЗ настоява пред всички правителства и парламенти за приемане на Закон за браншовите организации. За да бъдат добре представени и защитени нашите интереси. Ние членуваме в европейски организации, участваме активно и работим със земеделски камари (Чешката, Унгарската). Членуваме в европейската асоциация на производителите на царевица, свидетели сме на успеха на нашите проекти: „Мир и земеделие“ и „Хляб на мира“.
Каква е целта на нас, зърнопроизводителите? Да запазим стопанствата си, да защитим инвестициите си, да се модернизираме. Агитирани сме да въвеждаме нови технологии и производства с по-висока принадена стойност. Искаме да въвеждаме и иновации, да диверсифицираме бизнеса си. Мечтаем да образоваме и мотивираме децата си да наследят и да работят за създаденото от нас.
Но какъвто и път да изберем, важно е ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ и ДЪРЖАВА ДА ВЪРВИМ В ЕДНА ПОСОКА КЪМ МОДЕРНО ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО. Да бъдем разбрани от европейските ни колеги, да бъдем подкрепени от европейските институции. Защото Съединението прави силата!

(повече в Агровестник – стр. 9-10)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!