ОТКОЛЕШНИ ТРАДИЦИИ, НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ – НА ИЗЛОЖЕНИЕТО „СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ВСИЧКО ЗА НЕГО“

* То се проведе през изминалата седмица в спортния комплекс „Простор“ в град Добрич.
* За поредна година със собствен щанд участва и екипът на „Агровестник“.

За 26-ти пореден път в спортния комплекс „Простор“ в град Добрич откриха традиционното специализирано международно изложение „Селското стопанство и всичко за него“, организирано от „Добрички панаир“ АД. Тази година участие взеха близо 90 фирми, между които и от чужбина – от Гърция, Турция, Украйна и Румъния. Отчетен бе 25% ръст на фирмите, които се представиха за първи път
За първи път по време на форума се проведе и двудневен фестивал „Даровете на природата“ – с акцент върху биологичното производство – по проект „Румъно-Българска органична предприемаческа мрежа“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България.
* * *
За поредна година организаторите се бяха постарали да създадат отлична организация и условия за всички изложители и гости. Добричкият панаир е утвърден форум на модерния агробизнес в България, център за обсъждане на съвременните предизвикателства и тенденции за развитие на селското стопанство в Европейския съюз, за обмен на информация, за установяване на контакти между производителите и науката…
По традиция изложението бе открито с изпълнение на танцьорите от Представителен фолклорен ансамбъл „Добруджа“ с главен художествен ръководител Стоян Господинов. Първа поздрави участниците и гостите изпълнителният директор на „Добрички панаир“ АД г-жа Звезделина Иванова, след което даде думата на зам. министър Янко Иванов, който заяви:
– Радостен съм, че имам възможността да ви приветствам на това изложение в житницата на България. То си извоюва авторитет през годините с присъствието на сериозни изложители от страната и чужбина, които показват възможностите за инвестиране в аграрния отрасъл. Тук могат да се видят новости, очертаващи рамката на едно модерно земеделие у нас и в съседните страни. Българското селско стопанство има сериозни перспективи в рамките на европейския пазар – динамичен, с много потребители, с голяма конкуренция и високи изисквания за качество и безопасност на храните.
По време на прилаганата от нас Програма за развитие на селските райони, с нейния сериозен мащаб, много стопани, които са избрали земеделието за свой бизнес, успяват да инвестират средства в модерни стопанства, ферми, преработвателни предприятия, трайни насаждения, животновъдство. Сериозните дадености на нашата страна, и особено тук в Добруджа, ни дават възможност да произвеждаме висококачествени земеделски продукти и най-вече зърно, което да предложим както на българския, така и на европейския потребител, а и на трети страни.
Пред вас, земеделските стопани, се открива по-голяма свобода да се ръководите от сигналите на пазара, за да може производството ви да е пазарно ориентирано с инвестиционен аспект, а това от своя страна ви гарантира устойчиви доходи. Амбицията на настоящия екип на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е да организира работата си в пряка практическа полза за земеделците, за да се намали бюрокрацията и да се насочи държавен паричен ресурс към сектори, които се нуждаят от подпомагане, за да функционират нормално. Политиката ни в областта на земеделието съответства във възможно най-пълна степен на изискванията на ЕС. Една от основните й цели е да се гарантира стабилност на пазара на земеделските продукти чрез по-нататъшно развитие на пазарните структури, както и насърчаването на обединяването на производители на селскостопанска продукция. Обединяването в Сдружения дава възможност да се създават и предлагат еднородни партиди качествени продукти като по този начин се постига по-добра цена и гъвкавкост и се намаляват производствените разходи.
С присъединяването на страната ни в ЕС се създадоха условия за увеличаване на финансовото подпомагане на земеделските стопани, което е предпоставка за изграждането на конкурентноспособно земеделско производство. Визията на правителството за подкрепа на сектора включва комбиниране на държавните финансови инструменти с механизмите, предлагани по линия на европейските фондове. Това носи усещане за стабилност на стопаните и се установи като един добър модел.
България има възможност да усвои голям финансов ресурс в рамките на европейското си настояще, който разширява обхвата и представите ни за земеделие и издига статуса на българския земеделски производител. Инвестиционната реализация на мерките от ПРСР, разкрива сериозния потенциал на българското земеделие в инвестиционен план. Убеден съм, че тази програма и за в бъдеще ще дава огромен тласък за развитието и облагородяването на българските села, и за превръщането им в привлекателна територия за бизнес-инвестиции и място за живот.
* * *
По традиция по време на официалната вечеря за изложителите бяха раздадени и традиционните награди на „Добрички панаир“ АД. Първата грамота връчи инж. Десислава Иванова, директор на Областната дирекция „Земеделие“ на „Агроном 1 холдинг“ ЕООД – за въвеждане на пазара на иновативни органични торове за основно торене при всички култури. Добричката фирма е създадена през 1991 г. с предмет на дейност внос и търговия с препарати за растителна защита, семена и торове. През този период стартира и селекционна дейност – сортове зимна мека пшеница, създаване на линия за заготовка на семена. Изградена е и модерна лаборатория за изпитване на селекционни материали.
– Благодаря на организаторите за това признание. Наистина това, което показваме тази година е нещо ново, резултат от съвместната ни дейност с италианската фирма „Италполина“. Това са изключително чисти продукти, за едно ново, по-екологично земеделие, с употребата на които българските земеделци ще получат повече и по-качествена за консумация продукция – заяви при получаване на наградата г-н Тодор Губатов, собственик на компанията.
Ивайло Йорданов, директорът на Областната дирекция на ДФ“Земеделие“ връчи отличие и на „ТОСС“ АД – Добрич за традиционно, вече 21-годишно участие. Фирмата се занимава с техническо обслужване на селското стопанство.
„САТНЕТ“ ЕООД бе отличена със статуетката на Добрички панаир за лидерство в продажбите на компактен клас трактори. Карловската фирма е с дългогодишен опит в областта на земеделската техника в България. И един от най-надеждните и лоялни доставчици на нови и употребявани трактори и земеделски инвентар. Официален вносител на корейската марка трактори LS и най-големият дилър на употребявани японски трактори.
Втората статуетка отиде при „Пионер Семена България“ ЕООД за най-висок пазарен дял при продажбата на семена царевица и слънчоглед. Компанията е лидер в предлагането на качествени семена, иновативни технологии и практически решения. Наградата получиха г-н Чавдар Дочев, управител на „Пионер Семена България“ и търговски мениджър за Балканите и г-н Антонио Мартинович, маркетинг директор за Балканите.

(повече в Агровестник – стр. 9-10)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!