Очакванията са реколтата от пшеница през това лято да се доближи до миналогодишните нива

* съобщи проф. д-р Генчо Милев, заместник директор и ръководител на сектор Наука в Добруджанския земеделски институт, гр. Генерал Тошево.

– Проф. Милев, какво е състоянието на посевите с есенни култури и какви са Вашите прогнози за добивите през тази година?

– Към момента, в края на месец май, състоянието на зърнено-житните култури в региона е много добро, като разбира се отклонения от тази обща констатация не липсват. Незадоволително е състоянието на посеви, засети извън благоприятните срокове, с неспазени отделни технологични елементи от цялостната технология на отглеждане, както и посеви, пострадали от екстремни метеорологични явления – от продължително наводняване, в ниски места вследствие топене на снега и др. За радост, площите от тази категория са относително малко. При благоприятни метеорологични условия през следващия месец добивите от есенниците ще доближат нивото на миналата година, които, както е известно, бяха рекордни по получено количество зърно за страната.

– Какво е състоянието на пролетниците и има ли подходящи условия за тяхното нормално развитие?

– Състоянието на слънчогледа, царевицата и засетите площи с бобови култури е добро, но е твърде рано да се дават прогнози за размера на добива от тях…

– За пореден път ще проведете Ден на отворените врати в Добруджанския земеделски институт. Бихте ли споделили каква е тази година идеята на традиционното за института събитие?

– Тази година проявата ще премине под надслов „Заедно напред в земеделската наука и практика“. Както всяка година нашата цел е да привлечем фермери, бизнес-партньори и учени от цялата страна, които да се обединят около идеята за подкрепа на производството и пазарната реализация на семена от висококачествени и високодобивни български сортове зърнено-житни култури. Ние постоянно се опитваме да ги убедим, че за условията на България най-подходящи за отглеждане си остават сортовете на българската селекция, тъй като още при създаването им селекционерите залагат на показатели, които ги правят пригодни за отглеждане в почвено-климатичните условия на страната. Освен това се преследва не само висок добивен потенциал, но и високо качество на зърното. По този начин нашите сортове се превръщат в гаранция за сигурност в родното земеделие.

На гостите ще бъдат представени над 40 сорта зърнено-житни култури, създадени и отглеждани в опитните полета и производствените участъци на Добруджански земеделски институт. Ще им бъде предоставена възможност да разгледат на място развитието на посеви от сортове обикновена и твърда пшеница, тритикале и ечемик. Сред тях са сортовете обикновена пшеница от група А, отличаващи се с отлично качество на зърното – Аглика, Милена, Лазарка, Мерилин, Галатея и Пчелина; от група Б – Божана, Стояна, Рада, Кристи, Карина, Корона, Косара, Горица, Ками, Калина, Катаржина, Енола, Сладуна, Киара и Драгана; твърда пшеница – Малена, Северина, Мирела, Мелина, и Мирабел; тритикале – Добруджанец, Колорит, Благовест, Респект, Дони-52, Борислав и Атила; ечемик Тангра и Ахат. Специалисти от института ще предоставят информация по конкретни въпроси, свързани с основните предимства и технологията на отглеждане на предлаганите сортове.

– От кои от изброените сортове ще бъдат предлагани семена на земеделските производители за есенната сеитбена кампания на 2018 г.?

– Както винаги ще предложим богата гама семена от сортове обикновена пшеница – общо 25 сорта. Наред със сортовете, вече познати на местните фермери, като пшениците Енола, Драгана, Аглика, Кристи; тритикале Колорит, Атила, Благовест ще предложим семена от по-новите сортове пшеница, сред които Катаржина, Косара, Киара, Калина, Горица, Мерилин и Пчелина. Ще предложим семена от твърда пшеница, сорт Мелина, тритикале Добруджанец.

– Ежегодно имате постижения в селекцията при зърнено-житните култури. Кои са те?

– Това са пшеница сорт Никодим, тритикале сорт Борислав и твърда пшеница сорт Малена. Отличителна черта на най-новата селекция зърнено-житни култури на ДЗИ е тяхната екологична пластичност, устойчивост на най-разпространените болести, висок добивен потенциал и много добро качество на зърното.

– Миналата година представихте и няколко сорта бобови култури. Предвиждате ли представяне на такива сортове и през настоящата година?

– Фасулът е традиционна култура за Добруджа. Участниците ще имат възможност да разгледат демонстрационни парцелки, засети с четири сорта полски фасул – Еликсир, Устрем, Блян и Скития, като характерното за последните три е това, че са с изправен храст, което ги прави подходящи за директно механизирано прибиране. Това значително улеснява земеделските производители и намалява разходите при реколтиране на тази култура.

Ела СТОЯНОВА

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!