„ПОВИШАВА СЕ ИНТЕРЕСЪТ НА СТОПАНИТЕ КЪМ ТОРОВЕ НА БАЗАТА НА АМИНОКИСЕЛИНИ И ПОЛЕЗНИ БАКТЕРИИ!“

* споделя своите наблюдения доц. Димитър Якимов, който съчетава научната и приложната дейност. Той участва в разработката на органични торове, както и в иновативни проучвания в имунологията. Новият продукт „Екосист-Арбанаси“ е на бактериална основа.

Доцент Димитър Якимов от Горна Оряховица е само на 40 години, но вече има завидна професионална кариера. Ключът към неговия успех е съчетанието на научните постижения с приложението им в практиката. През 2014 г. биотор „Аминобест“, създаден от него и проф. Петър Недков от Института по органична химия към БАН, спечели първа награда на изложението „АГРА“ в раздел „Препарати и торове“. Той е магистър по екология, дипломиран в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, където защитава и докторантура по физиология на растенията. Продуктитите му са разработени и в рамките на сътрудничеството му с фирма „Биохум“ – Банкя, и по-специално с базата й в село Бериево, Севлиевско. Това е дружеството, което стопанисва едно от най-големите полета за калифорнийски червеи в страната, разположено на площ над 17 дка. Голяма част от предлаганите от „Биохум“ продукти са създадени с помощта на доц. Якимов.

В иновативния листен тор е вложен извлек от компост и получени с проф. Недков аминокиселини чрез разграждането на слънчогледов шрот. Той се прилага за повишаване на добивите от всички култури. Доцентът е забелязал, че с всяка изминала година интересът на стопаните към подобни торове се увеличава двойно, като толкова е и ръстът в продажбите. Производителите предпочитат съчетанието между аминокиселини и макро- и микроелементи, като при конкретния артикул вложените бактерии увеличават положителния ефект. Комбинацията с амикокиселини или бактерии води до значително увеличаване на полезното действие на синтетичните торове, тъй като спомагат за образуването на множество растежни стимулатори, на транспортни молекули, на повишаващи устойчивостта съединения.

Плод на задълбочена научна разработка е и новият продукт, предлаган от същата фирма – “ Екосист-Арбанаси“. По него доцент Димитър Якимов работи съвместно с доц. Севдалина Тодорова от разградския филиал на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Наречен е на архитектурния резерват Арбанаси, защото е получен в опитна база в близост до селището, издаде доц. Якимов. Основната част от изследванията за приложението му са проведени във Филиала в Дряново на Института по планинско животновъдство и земеделие и са обект на отделна дисертация, на която е научен консултант. Опити са проведени и в Експерименталната база на ВУАРР и Земеделски институт – Шумен.

В момента продуктът е обект на регистрация, но има възможност при нейното излизане, веднага да се пусне на пазара. Предоставен е на опитни стопанства от цяла Северна България с цел да се провери какви са резултатите при различни условия.

В този органичен тор се използва щам на полезна бактерия, открита от доц. С. Тодорова и има патентна заявка. „Екосист-Арбанаси“ съдържа признатият като патентна заявка щам Bacillus subtilis TS 01 и други допълващи по действие полезни за растения и животни бактерии. Eдновременно като тор, продуктът действа и за биологично очистване на органични замърсители – утаители на локални пречиствателни станции /в хотели, малки населени места, септични ями/ и заблатени малки водоеми. Продуктът е в течна форма, каквато е удачно да се прилага в посоченото направление.

„Екосист-Арбанаси“ може да се използва като микробиален тор, наред със силно изразено анктифунгиално и антимикробиално действие. Торът има разнообразни приложения. Сред тях са стимулиране на растежа на растенията и биологичен контрол на фитопатогени чрез третиране на семената, надземната част и корените на растенията; поливане на почвата; вегетационно пръскане на растенията; бактериални добавки при производство на компост; биологично изчистване на блатни остатъци във водоемите с оглед запазване на живота на животни и растения в тях.

Към екологично насочените направления за приложение на бактерии от род Bacillus е показателен и опитът с д-р Волфганг Любке в приюта за безстопанствени животни в Шумен. Състои се в прилагане на тези бактерии в локална пречиствателна установка за органични отпадъци, разработена от тях.

Значително е и приложението на продукта за разграждане на растителни остатъци от стърнища при използване на ниски дози от тора, заедно с меласа – като следващо екологично направление. Използва се също за обезмирисване и очистване на малки водоеми, за очистването от органични замърсители /водорасли и загнили отпадъци/ на малки водоеми /площ няколкостотин кв. м и дълбочина около 1 м /.

Лилия Лозанова,

(Статията е подготвена с използването на научни публикации на доц. Димитър Якимов.)

(повече в Агровестник – стр. 7-29)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!