ПОЕХ ЗК „ЗЕМЯ“ В МНОГО ДОБРО СЪСТОЯНИЕ И ЩЕ Я РАЗВИВАМ!

*заявява председателят на структурата в Силистренското село Сокол, г-н Владимир Янков, заемащ длъжността от пролетта на 2018 г.

*ЗК „Земя“ обработва около 10 000 дка, засети с пшеница, царевица и слънчоглед.

Запознахме се с г-н Владимир Янков на традиционния семинар на земеделските кооперации от Североизточна България, организиранот КАС-Варна. Г-н Янков е сравнително нов председател, а на събитието присъства за пръв път. Ето какво сподели той пред наш репортер за впечатленията от семинара и за дейността на кооперацията:

– Председател съм на ЗК „Земя“ с. Сокол, обл. Силистра от 1 април 2018 г., след оттеглянето на г-жа Мара Рашкова Димитрова, която е основател на кооперацията и неин председател в продължение на 25 години. На проведеното Общо събрание член-кооператорите ми гласуваха доверие и единодушно бях избран, след като 8 години бях член на Управителния съвет. Отговорностите не са малко, но предизвикателството да поема ръководството е голямо. Смятам, че благодарение на съвместната работа с колектива, кооперацията ще продължава да се развива.

Смяната на ръководството стана безпроблемно, тъй като г-жа Димитрова се оттегли по собствено желание. Същата сега е в Управителния съвет на кооперацията, мога да разчитам на нея за консултации, за обмяна на мнение. Мисля, че са малко бившите ръководители на кооперации, които така добре се сработват с новия председател. Надявам се ние да сме образец за останалите колеги.

Поех една добра структура и смятам да я доразвивам! Винаги може да се направи нещо по-добро! ЗК „ЗЕМЯ“ СТОПАНИСВА 10 000 декара обработваема земя. Площите са концентрирани основно в Сокол и няколко съседни села. Полетата ни са комасирани, правим споразумения, добре се разбираме с всички колеги.

Отглеждаме трите основни култури за региона – царевица, слънчоглед и пшеница.

Персоналът в кооперацията е добре обучен и сравнително млад. Повечето са от района, хора с опит и разчитам много на тях. Радвам се, че колективът е амбициозен, сработихме се много добре. Имаме си взаимно доверие, работим успешно и ще постигнем още по-добри резултати!

През последните години обновихме машинно-тракторния парк на кооперацията, за да се постигат по-качествени обработки, както и по-малко загуби при прибирането на реколтата. Разполагаме с трактори, комбайни и прикачен инвентар, напълно достатъчни за нуждите ни.

Член-кооператорите ни са много, като всички са собственици на земя. Рентите в региона са доста високи и ежегодно се увеличават. Логично е и ние да следваме тенденцията.

Какви цели си поставям като ръководител? Увеличаване добивите от културите, по-високи финансови резултати, поетапно завишаване на рентата, и не на последно място: удовлетворение на персонала. Освен посоченото по-горе, е необходимо и да реализираме печалба.

Що се отнася до принципите ми в работата, то те са обичайните, които трябва да спазва всеки ръководител, а именно: коректност, точност, честност, уважение към всички – към колектива, към собствениците на земя, към контрагентите…

Останалото е професионализъм, усъвършенстване и стремеж към развитие. Затова завършвам с основната цел на колектива: „Ще работим за развитието на ЗК „Земя“ за по-високи добиви и по-добри финансови резултати!“

Пламена ПЕТКОВА

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!