ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТЕЩИ РЕШЕНИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО И ПЪЛНОЦЕННО ХРАНЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА!

* уверява г-н Йоан Неков,мениджър продажби в „Сембодиа” ООД. Той дава и ценни съвети на земеделските производители как да постигнат по-високи добиви с по-добро качество.

-Г-н Неков, в наши дни един от най-предизвикателните въпроси относно торенето на растенията е как да осигурим на дадена култура устойчиво и пълноценно хранене?

– Храненето на растенията е много динамичен сектор, в който разнообразието и броят на продуктите, необходими за увеличаване на добивите и подобряване на качеството им,непрекъснато нарастват.

Въпреки тази еволюция в индустрията, екипът на „Сембодиа“ ООД, като специалисти в храненето на растенията се стараем и до голяма степен успяваме да видим и отсеем детайлите.За нас хранене на растенията означава взаимодействието между растението и неговата околна среда, която включва почвата, биотични и абиотични фактори,климатичните условия и внасянето и оптималното усвояване на хранителнит евещества. Поради тази причина, ние и нашите основни партньори/доставчици, се стремим да налагаме интегрирани програми за торене.

В тази връзка предлагаме на пазара продукти и технологии, които целят да:

– Оптимизират фенологичните и физиологичните фази на растенията;

– Подобрят характеристиките на почвата;

– Повишат ефективността на хранителните елементи за растенията (да се избегне тяхното измиване и/или изпарение на активно вещество, фиксирането им в почвата и в същото време да се увеличи тяхната усвояемост от растенията;

– Да се постигне устойчиво хранене с поглед в бъдещето.

Една от най-важните и резултатни технологии, които внедряваме в българското земеделие е използването на свободни аминокиселини, поради техните многобройни ползи за растенията и околната среда. Внасянето на продукти със съдържание на свободни аминокиселини помагат на растенията да консервират енергията си и да я насочат към физиологичните си процеси, повишавайки тяхната ефективност и производителност. По такъв начин те спомагат за преодоляването на лимитиращи фактори и повишават добива и неговото качество. Аминокиселините влизащи в състава на белтъците са 20 на брой, като всяка има минимум 2 ползи за растенията.

Основна функция на аминокиселините е, че те предпазват растенията при стресови условия. Една от най-познатите аминокиселини е пролин (Pro). Пролинът се счита за основен биохимичен маркер на стрес в растенията: вътреклетъчните концентрации на пролин се увеличават пропорционално на нивата на външен стрес (суша, соленост, високи температури, студ и радиация).  

Непреките ефекти от приложението на аминокиселини е тяхното свойство да увеличават микробиологичната биомаса и активност в почвата, по-добрата й аерираност и като цяло почвеното плодородие.

Не на последно място, ползата от внасянето на аминокиселини е, че те засилват ефекта на препаратите за растителна защита заедно, с които са приложени, както и по-доброто проникване във вътрешността на хранителни елементи внесени чрез листно приложение. 

В обобщение ползите от внасянето на продукти с качествени свободни L-аминокиселини са много, но в резюме от тях земеделските производители и техните растения получават:

– Незабавно подхранване – прием на протеинови вещества, захари и аминокиселини директно използваеми в метаболизма на растението;

– Икономия на енергия – налична енергия за други физиологични процеси;

– Стимулация на растежа – катализатори, които се намесват в ензимните механизми;

– Укрепване на естествената защита на растенията – чрез стимулиране на синтеза на фитоалексини;

– По-ефективно усвояване на внесените макро и микроелементи;

– По-устойчив добив и качество на продукцията;

-Нека посочим и конкретни продукти, съдържащи аминокиселини от вашето портфолио…

-Основните критерии, които трябва да се вземат под внимание при избора на продукт,съдържащ аминокиселини, са три.

Първо, формата на аминокиселините е изключително важна. За да са налични веднага за употреба от растението, аминокиселините трябва да са в L-форма. Всички листни торове и биостимуланти в портфолиото на „Сембодиа“ ООД съдържат аминокиселини единствено в L-форма. В повечето случаи вървят в комбинация с конкретни макро и/или микроелементи, предназначени за конкретни фази от развитието на съответната култура.

Пример може да се даде с продукта Fertium Zn/Mn, предназначен основно за царевица. Той съдържа свободни аминокиселини в комбинация с хелатиран цинк и манган. Препоръчва се да се прилага с хербицидното пръскане на царевицата във фаза 5-6 ти лист. По-такъв начин продуктът Fertium Zn/Mn изпълнява три основни роли при приложението му при царевица, а именно – съдържащите се в него аминокиселини възстановяват корена и растението от причинения от хербицида стрес, обезпечават нуждата му от необходимите микроелементи, засилват растежа на културата и действието на препаратите, с които е комбиниран.

В този ред на мисли имаме конкретни продукти – FertiumAminobore за слънчоглед преди цъфтеж,FertiumFruitset за слънчоглед, рапица и овощни култури за по-добро опрашване и залагане на повече цветни пъпки, Fertium Folifeed N за житни култури във фаза флагов лист с цел обезпечаване на нуждите от азот в най-критичния момент от развитието на културите и постигане на по-добри качествени показатели, FertiumRoots за оптимален старт на растенията и развитие на мощна коренова система и т.н.

Вторият основен критерий при избора на аминокиселини е аминограмата, която се съдържа в дадения продукт или с други думи колко от 20-те аминокиселини присъстват в състава. Колкото е по-богата аминограмата,толкова повече ползи ще има за растението. Всички наши продукти съдържат поне 18 от 20-те протеинови аминокиселини. Така земеделския тпроизводител може да направи правилния избор в зависимост от ситуацията и нуждата на културата. 

Третият критерий е процентното съдържание на свободни аминокиселини,тъй като единствено те ще бъдат използвани от растенията. Производителят,когото представляваме на българския пазар, е лидер в производството на биостимуланти в Европа и работи по негова патентованата технология, йонна хидролиза, която му позволява да синтезира голямо разнообразие от аминокиселини във висока концентрация, без да се губят техните свойства (радикал) в процеса на производство.

– А какви са иновативните технологии във вашите продукти?

– В продуктите, които продаваме има и още няколко патентовани технологии за по-висока ефективност и за подобряване на взаимодействието между растението и околната среда. Първата EFIFOL действа като прилепител и спомага за по-доброто и бързо проникване на хранителните вещества във вътрешността на растенията. Втората технология – PROLIFE,служи да се стимулира работата на микроорганизмите в почвата, които изпълняват редица функции за растенията. 

Тези технологии и богатия състав от аминокиселини в комбинация с макро и микроелементи ни позволяват да предложим на българските земеделци работещи решения за комплексно и пълноценно хранене на растенията и устойчива грижа за околната среда.

(повече в Агровестник – стр. 14-19)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!