Прецизното торене вече е лесно и достъпно с AtFarm

AtFarmе най-новият продукт на Yara за променливо прецизно торене. През последните десетилетия компанията инвестира много ресурси и капитал в научно-изследователска дейност, а през последните години и в Дигитално земеделие с амбиции и стремеж за глобален лидер в този сектор.Дигиталните решения, внедрени и предлагани към момента на българския пазар от Yara,са системата за управление на стопанството- Агро Офис® и инструментите за прецизно земеделие и торене Yara N-Sensor, Yara N-Tester, а от скоро и AtFarm.

За AtFarm

AtFarmе най-новото решение за дигитално земеделие на Yara и прави променливото и прецизно торене широко достъпно за земеделците. Atfam се базира на технологията и алгоритмите от Yara N-Sensor, която се разработва и използва вече над 20 години.

AtFarmе интуитивна и лесна за работаweb-платформа, която съчетава агрономическите научни достижения на Yara и гъвкавостта на сателитните снимки в невидимия за човешкото око INFRARED и NIR диапазон, като при интерпретацията на сателитното измерване се използват както добре познатия NDVI-индекс, така и от собствен вегетативен индекс разработен от Yara,който е в корелация с биомасата зададената фаза на развитиe и усвоения от растението азот. В комбинацията, фермерите имат възможност да наблюдават акуратното състояние на биомасата и да създадат карта за променливо азотно торене само с няколко клика.

Основни агрономически ползи от системата:

*Проследяване на развитието на културите и състоянието на биомасата.

След всяко мероприятие на полето, може да бъде проследен неговия ефект върху растенията. Аномалии в състоянието на биомасата могат да насочат вниманието към дадена част от полето, което помага да се предотвратят навреме проблеми,които могат да доведат до загуби. Какво е състоянието след поникване, ефекта от внесения хранителен елемент, изоставащи или слаби части в полето.

* Разлики във фазите на развитие

Вече може да се види, коя част от полето е напред с развитието си и коя част изостава. Също така, каква е разликата между най-развитата част и най-изостаналата, което при обследване ще изясни причината за това.

* История на полето. Запазени изображения за повече от един сезон в миналото

Връщайки изображения на същото поле от минал сезон и анализирайки състоянието на биомасата и развитието им, се получава информация за възможни проблеми още преди те да се проявят.

* Планиране на агротехнически мероприятия с помощта на прогноза за времето

Чрез прогнозата за времето и състоянието на полето може да се вземе много точно решение дали, да се извърши или отложи дадено мероприятие и да се изготви карта за променливо торене за подходящ за приложение период.

* Приоритизиране за обследване на полетата спрямо аномалии в биомасата

Чрез периодично проследяване на биомасата и развитието, може да се приоритизират полетата за посещение спрямо нуждата от обследване и намеса.

* Изготвяне на карти за променливо торене

Картите за променливо торене в AtFarm са базирани на дългогодишен опит, познания в сферата на агрономията. В комбинация с най-новите сателитни технологии това води до точни и лесни за употреба карти, които оптимизират разходите за торене и азотния баланс на вашето поле.

Как работи?

AtFarm се базира на сателитни заснемания и измервания в невидим за човешкото око спектър, който на основата на отразената от растенията светлина дава информация за азотния статус на културата и биомасата.

AtFarm използва различни вегетационни индекси. Стандартният NDVI-индекс е удачен за наблюдение на посевите в ранните фази на вегетация (когато полето още не е покрито изцяло с растителност). Индексът на биомаса на Yara вече е удачен и за измервания в по-напреднала фаза на културите (когато цялото поле е покрито с растителност), а това е именно периодът подходящ за променливо азотно торене. В приложението се използва и абсолютен индекс на биомасата, който отличава култури, които се намират в различни фази на развитие. Индексът на Yara е в много висока степен на корелация с биомасата на растенията и е калибриран, благодарение на многобройни полеви опити през годините.

За изготвянето на карта за променливо торене системата разчита на богата база данни с алгортми за торене, които почиват на над 20 години опити и научно изследователска дейност. Алгоритмите са специфични според клутурата, фазата на растеж и други фактори.

Регистрацията в www.at.farm отнема само няколо минути, а след това полетата се качват бързо и лесно от файлове (SHP и др.), но е възможно и ръчно очертаване. След избиране на културата се зарежда и може да се види състоянието на биомасата на даденото поле и да се проследи историята две години назад.

За да се създаде картата за променливо торене е необходимо да се избере, какъв азотен продукт ще се използва, фазата на развитие на културата и целева (средна) норма на активно вещество (Азот). Създаването на карта за променливо торене е автоматично и става за секунди, след което фермерът при желание може, да нанесе промени и да експортира карата във формата на навигационната система или контролера управляващ торачката, която ще се използва.

Ползите от AtFarm

AtFarm преразпределя азота в полето, като спестеният азот от силните зони с ниска потребност се дава там където реално има нужда от повече торене. Това от своя страна допринася за повишаване на количеството и качеството на добива, без да се влага повече азот. Посевите са значитело по-хомогенни (изравнени), а от там следва икономия на време и разходи по време на жътва. Рискът от полягане занчително се редуцира в сравнение с използването на конвенционално торене. Друга полза е подобряване на азотния баланс и икономия на азот или с други думи грижа за околната среда и оптимизация на един от най-високите разходи в стопанството.

Икономически ползи:

– Повишаване на добива от 3% до 7%, а в определение случаи и повече;

– Повишаване на качеството на добива и протеиновото съдържание;

– Икономия на време и разходи по време на жътва. От 15% до 20% по-ефективна жътва;

– Редуциране на риска от полягане с 80%;

– Подобряване на азотния баланс и икономия на азот до 10% и повече в определени случаи.

Всичко това калкулирано в парично изражение носи допълнителни 8-9 лв. на декар. По-добри резултати, без нужда от допълнително торене.

Очаквайте скоро в AtFarm

AtFarm поддържа най-разпространените навигационни ситеми и контролери на българския пазар, като в това число попадат:

– John Deere, Trimble, AgLeader, IsoXml файл, който е съвместим с по-новите системи на Rauch, Kuhn, Amazone и др.

След създаване на карта за променливо торене в съотвния файл, тя лесно може да бъде заредена в навигационната система управляваща торачката / пръскачката (за течен тор) или директно в терминала на инвентара. Въпреки това обаче в българските стопанства все още има много торачки, които или са с изцяло механично управление и не могат да променят нормата или пък такива, които променят нормата в движение (според скоростта), но управляващият ги терминал не е достатъчно „умен“, за да зареди карта за променливо торене и да я изпълни.

В тази връзка най-новата разработка в AtFarm, която съвсем скоро ще бъде достъпна за българските феремери е мобилно приложение за iPhone и Android смарт телефони и таблети. Въпросното приложение има две основни функционалности:

* Driving App – приложение за оператора, което буквално превръща смарт телефона или таблета в „умен“ терминал. Ето как работи – след изготвяне на картата за торене земеделецът може да избере в менюто за експорт освен файл за експорт и опция “Прехвърляне към мобилно устройство”. Естествено преди това Driving App приложението трябва да бъде инсталирано на въпросното устрйство и да са въведени потребител и парола – същите, като тези в Web-приложението. След отварянето на мобилното приложение при наличие на вече прехвълени карти – потрбителят има възможност да ги приеме и зареди. На екрана на устройството се визуализира картата с различните зони и норми на приложение. Фермерът има възможност да избере режим и превключи с плъзгача в менюто дали променливото торене ще се извършва с промяна на скоростта на трактора или с промяна на нормата с „+ или -“ в терминала. Режимът „скорост“ се използва за по-стари торачки, при които нормата се настройва механично и няма възможност да се променя в машината. При този случай в приложението се задава средна скорост на движение на трактора, а то вече навигира оператора, да намали скростта в зоните, в които трябва да се внесе повече и да я увеличи в тези, в които трябва да се внесе по-малко тор. Режимът „+ и -“ се използва за торачки, които имат терминал в кабината, даващ възможност нормата да бъде повишавана и намалявана от оператора, но не могат да заредят и приложат карта за торене. В този режим приложението дава препоръка на оператора да намали нормата с %, когато машината навлезе в силна зона и респективно, да я увеличи с %, когато навлезе в слаба зона нуждаеща се от по-висока норма на торене.

Тази разработка вече се тества от екипа на Яра България и ще направи AtFarm достъпен за всички фермери, желаещи да торят прецизно, а не само за тези, които разполагат с модерни торачки.

* Втората част от мобилнто приложение ще дава възможност на фермера след като прегледа картите на биомасата на своите полета и забележи нередности (пр. слаби зони), да маркира тези точки и да ги прехвърли към мобилното устройство. Така на следващ етап могат да бъдат извършени обследвания на тези точки дори от друг служител в стопанството и да бъдат направени снимки с камерата на устройството в конкретните зони, които веднага след това стават достъпни и в web-приложението. Това ще спести много време в обикаляне на полето и комуникация между различни служители в стопанството.

В помощ на българските земделци и за да се убедят в ползите от приложенито екипът на Yara предоставя възможност стопаните да наблюдават биомасата на своите полета безплатно в идните месеци, както и да създадат карта за променливо торене на едно поле. Регистрацията и работата е повече от лесна, но въпреки това екипът на компанията е насреща за агрономически и технически консултации.]

www.at.farm

(повече в Агровестник – стр. 21)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!