ПРОКРЕДИТ БАНК ПРЕДЛАГА УСЛУГИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ДОХОДИТЕ НА МЛЕЧНИТЕ ФЕРМЕРИ

* Стремим се да даваме нови възможности на своите клиенти, съобразявайки се с тенденциите и нуждите на стопаните във всеки един момент! – обяснява г-н Милен Влаев, главен агро-координатор в ПроКредит Банк

Един от най-атрактивните и посещавани щандове на наскоро състоялото се в Добрич специализирано земеделско изложение бе този на ПроКредит банк. Обърнахме се към един от експертите – г-н Милен Влаев, да сподели за читателите на „Агровестник“ основните моменти в политиката на финансовата институция, насочена към бранша.

– Г-н Влаев, на изложението в Добрич за пореден път доказахте, че земеделието е приоритетен сектор в политиката на ПроКредит Банк, какви линии и услуги предлагате в подкрепа на стопаните?

– ПроКредит Банк е насочена към финансирането на малки и средни предприятия, независимо в кой сектор на икономиката те развиват своята дейност. Смело можем да кажем, че от 2006 година банката финансира земеделски производители от всички сектори – земеделие, животновъдство, овощарство и др. За това време успяхме да станем една от водещите банки в България, финансираща земеделски производители.

Тази година ПроКредит Банк предложи на своите клиенти кредити, обезпечени със субсидии още през месец февруари, непосредствено след изплащане на европейските средства през месец януари. По този начин ние предложихме финансиране в момент, в който голяма част от животновъдите и зърнопроизводителите имаха най-спешна нужда. Нашата политика е винаги да предлагаме на нашите клиенти адекватни и изгодни условия и услуги и то в момент, в който това има смисъл и полза за бизнеса на клиента. В продължение на това, банката предлага дългосрочна сигурност на нашите клиенти с услугата „Кредитно споразумение срещу залог на субсидии“. Тя позволява с учредяването на еднократно обезпечение върху вземанията си от Държавен фонд „Земеделие“, стопанинът да ползва по всяко време кредит за срок от 5 години, обезпечен със субсидии.

Друга наша много добра и търсена от земеделските производители услуга е „Кредитно споразумение за закупуване на земеделска земя“. С него клиентите получават дългосрочна сигурност като в рамките на 10 години, могат да закупуват земеделска земя до определен размер. Учредявайки еднократно обезпечение, те ползват многократно суми от разрешения им лимит, без да е необходимо да учредяват повторно обезпечения и като плащат лихви и такси само върху усвоената част от кредита.

– Млечният бранш преживява доста тежък период. Как дойде идеята да разработите схеми и линии в помощ на млекопроизводителите?

– Да, за съжаление сътресенията в някои от секторите на икономиката се отразяват на нашите клиенти и респективно на нас. Последната година е една от тежките за млекопроизводителите с несигурните изкупни цени на млякото. В допълнение, в определени региони се наблюдаваше и нерегулярно изплащане на продукцията. Ние, като банка не разполагаме с лостове, с които да повлияем върху тези фактори и не можем да предпазим нашите клиенти да преминат по-безболезнено през този етап.

Ролята на банката в този момент, ние виждаме в обучение на клиентите ни, давайки им възможност и средства да инвестират в най-новите технологии, за да подобрят икономическото състояние на фермите си. Затова от началото на годината подехме кампания за информираност на клиентите ни земеделски производители във всички клонове на банката. В срещи с тях представяме ползите от напояването и интензивното отглеждане на култури, предимствата от инвестициите в земеделска земя и възможностите за покупка на земя с банков кредит или преимуществата за бизнеса при използването на млекомати. Така млекопроизводителите могат да повлияят от една страна на цената, на която продават суровината, излизайки на свободния пазар и от друга страна да подобрят паричните си потоци, разчитайки на ежедневни постъпления.

Ние сме убедени, че в днешната икономическа среда успешно ще се развият и работят тези производители, който проявяват гъвкавост и иновативен подход, залагат на плавен растеж и инвестиции в новите технологии. Опитваме се на срещите, които организираме, да създадем форуми на производителите, където те да обменят своите знания и споделят добри практики, които са от полза за бизнеса им.

Ползите от поставянето на млекомат са няколко, от една страна фермерите получават легален достъп до свободния пазар, на който да реализират продукцията си на пазарен принцип. Елиминират се посредниците по веригата и се намалява нелоялната конкуренция, а това от своя страна води до преки ползи за самите фермери, които реализират продукцията си на по-висока цена. От друга гледна точка, по този начин фермерът има възможност да подобри паричните си потоци в стопанството, разполагайки с пари в брой в края на деня.

За крайните потребители, ползите са най-вече в това, че могат да закупуват и пият истинско прясно мляко, получавайки го на по-добра цена от тази в магазина.

Ако някой фермер си представя, че млекоматът е единственото и необходимо условие, за да реализира по-добър приход, трябва сериозно да се замисли и за качеството на предлаганата от него продукция, ако държи да остане на пазара. Чувствителността на крайния потребител към качеството на предлаганите изделия ще държи винаги високо вдигната летвата за самите фермери. Така ще ставаме все по-малко свидетели на това как хората купуват прясно мляко от багажници на коли, което е със съмнително качество и не до там доказан произход.

ПроКредит Банк проведе серия от информационни срещи със свои клиенти, млекопроизводители в градовете Враца, Плевен, Пловдив, Асеновград, София и Силистра. На тези срещи ние представихме възможностите, които дава инвестицията в такова съоръжение. Задаваха се въпроси за млекоматите не само като съоръжение от хладилен тип (вендинг-машина), а също и за ползите, които ще получат клиентите от поставянето му и ангажиментите, които трябва да поеме всеки фермер, който инвестира в съоръжението.

Представихме в детайли възможностите за получаване на 50% грант при покупка на млекомат от страна на ДФ „Земеделие“, информация за фирмите, които предлагат съоръженията на пазара, както и подробности за изискванията на Българската агенция по безопасност на храните при поставянето им. Знаейки, че във всеки град имаме голям брой бизнес-клиенти с подходящи търговски помещения, с готовност подаваме ръка, за да срещнем всеки фермер, желаещ да инвестира, с представител на бизнеса, с цел да се намери подходящо помещение за поставяне на машината.

През идните месеци предстои провеждането на още информационни срещи, като повече информация за това ще може да се намери на интернет страницата на банката.

– Какви са условията за включване на фермерите по линията за финансиране на млекомати и за колко време би се изпълнила една такава инвестиция?

– Финансиране могат да получат фермери с опит минимум една стопанска година и отговарящи на изискванията за първа категория ферма. След подаване на искане за кредит в офис на банката или на интернет страницата й, нашите специализирани Експерти Връзки с клиенти ще се свържат с фермера, с готовност ще посетят на място бизнеса и ще разгледат документите за финансиране.

Изплащането на инвестиция в такова съоръжение зависи от много фактори, къде е разположена машината, какви количества мляко се продават дневно, цената на която се предлага прясното мляко, както и от обема на постоянните разходи по транспорт на млякото и отдалечеността на фермата. По наши изчисления, на база единствено на продажбените количества мляко и цената на литър, една такава инвестиция би трябвало да се изплати за не повече от 9 месеца при условие, че клиентът получи грант от ДФ „Земеделие“ в размер на 50%. При кравеферма с 50 броя млечни крави и средна лактация на една крава 3600 литра за година нашите изчисления показват повишаване на прихода с 28 080 лв. годишно.

(повече в Агровестник – стр. 7-13)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!