ПРОФЕСИЯ ЗООИНЖЕНЕР – ОТДАДЕНОСТ, ЛЮБОВ, ПОТРЕБНОСТ! ПРОФЕСИЯ НА БЪДЕЩЕТО!

*На 8 ноември преподаватели, гости, студенти от Аграрния факултет на Тракийския университет отбелязаха 70 години от основаването на специалността Зооинженерство у нас. Думи на благодарност, плакети, символи на мъдростта и знанието получи в този ден деканът на АФ, проф. д-р Димитър Панайотов.

а мен е чест и удоволствие да ви приветствам с добре дошли на организираното от Аграрен факултет при Тракийски Университет Стара Загора честване на 70 години на зооинженерното образование в България. То бележи началото си през 1947 г., когато с указ 104 на ВНС се открива зоотехнически факултет към Софийски университет. Страната ни и днес се слави с вековните си традиции в аграрното производство – посочи в началото на своето слово проф. Светлана Георгиева, зам. декан на факултета при откриване на юбилейното тържество в препълнената Зала 1 на университета. – Мисията на Аграрния факултет през годините е била и ще бъде да устоява на предизвикателствата на времето, да развива наука на световно равнище, да подготвя специалисти за аграрния сектор, като се основава на компетентността и академичния дух на преподавателите, въвеждането на иновации в образованието и практиката и укрепването на връзката „Образование, Наука, Бизнес”. Днешният празник е посветен на най-старата специалност в аграрен факултет – зооинженерство, която бележи 70-ти рожден ден.

Гости на това тържество бяха: д-р Златка Възелова, директор на Дирекция „Животновъдство” към МЗХ, зооинж. Силвия Василева от дирекция „Животновъдство към МЗХ, проф. д-р вмн Иван Въшин, ректор на ТУ, проф. Гюрга Михайлова – зам. ректор по учебната дейност на ТУ, декани на ВМФ, на Стоп. факултет, изп. директор на ИАСРЖ, директори на институти, председатели на асоциации…

Пръв към гостите и своите колеги поднесе своето приветствие проф. Въшин, ректор на ТУ: „Специалността зооинженерство е емблематична за нашият университет, а Аграрния факултет достойно съхранява и продължава традициите и посланията на своите първоучители и видни учени” – се казва в него. Колеги, преподаватели, горд съм с вашия професионализъм и отдаденост към професията. Чрез вашия труд израстват зооинженерните специалисти, които развиват модерно и конкурентно животновъдство в нашата страна. Те ще селектират високопродуктивни породи, ще налагат съвременните технологии. Вашият принос за имиджа на ТУ е значим.

Уважаеми студенти,

ПРИЕМЕТЕ В СЪРЦАТА СИ МИСИЯТА НА ЗООИНЖЕНЕРНАТА СПЕЦИАЛНОСТ!

Практиката се нуждае от вашия опит, иновации и упоритост. Желая нови хоризонти пред зооинженерното образование и наука. Връчвайки почетния плакет на ТУ проф. Въшин дари и ваучер от 2 000 лв за дообзавеждане на зала за практически занятия на бъдещи зооинженери.

Д-р Златка Възелова благодари за любезната покана да бъде част от това събитие и прочете поздравителен адрес от мин. Порожанов. „Развитието на съвременното животновъдство е немислимо без специалисти с широки познания. Зооинженер не е просто професия,то е призвание и привилегия, както за обучаващите се, така и за академичната общност. Науката няма давност, тя е труд, упоритост, амбиция и постоянство – припомни д-р Възелова, връчвайки почетния плакет на МЗХ.

На свой ред зооинж. Силвия Василева поднесе поздравленията на Цветан Димитров, зам. министър на МЗХ. Проф. Стайка Лалева, директор на ЗИ с вълнение припомни, че този празник е празник на всички специалисти. Вашите постижения през тези 70 години извоюваха авторитет в страната и в чужбина”. Проф. Лалева връчи на доц. Димитър Панайотов статуетка на бухал – символ на мъдростта и успеха. Г-н Георги Йорданов, изп. директор на ИАСРЖ апелира към аудиторията, че задължение на всички е да не допуснем изчезването на нито една българска порода.

Упълномощен да поднесе приветствие от проф. Христина Янчева, ректор на АУ-Пловдив, проф. Греков изрази своето лично отношение и благодарност към онези колеги, поставили основите на зооинженерната наука и образование в страната. Проф. Михни Люцканов, декан на ВМФ се обърна към своите колеги със стихове на Маргарита Петкова: „Ние сме си страшно удобни, знаем се от 100 години.Отминаха страстите ни греховни, загърбихме и миналото. Знаем си и вкуса на целувките и дребничките си измами, ние сме като чифт обувки – все си вървим двамата”. Нека този чифт обувки да води животновъдната наука десетилетия напред, така както всички ние в тази зала желаем да я виждаме. В отговор на това пожелание доц. Панайотов заяви, че двата факултета са „гръбнакът на университета” и само заедно можем да просперираме…

Поздравления от името на Съюза на зооинженерите в България, от Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България, от директори на животновъдни институти допринесоха за настроените в този тържествен момент. Всички те бяха убедени в твърдението, че

БЪЛГАРСКАТА ЖИВОТНОВЪДНА НАУКА Е ЖИВА, ЗАЩОТО ТЯ ДАВА ХРАНАТА НА ХОРАТА.

Пленарен доклад, посветен на зооинженерното образование в България изнесе деканът на АФ, доц. Димитър Панайотов.

-В тази зала витае вълнение и то е оправдано. Зооинженер е професия на бъдещето. Земеделието се нуждае от такива специалисти. В моя доклад ще направя ретроспекция, чертаейки пътя на това образование у нас…

Висшето аграрно образование в България води началото си от 1921 г, когато в СУ се откриват двете специалности: Растениевъдство и Животновъдство, а 5 години по-късно и специалността Лесовъдство. До 1957 г в аграрния факултет на СУ са подготвени 384 специалиста по животновъство. Част от тях се реализират в науката, други в практиката. Създаването на Зооинженерния факултет към СУ датира именно от 1947 година, затова тази година честваме този празник. Заслуга за това има проф. Балевска. Пръв декан е проф. Станко Петров. През 1948 г се изгражда ССА и от СУ в нея преминават 4 факултета, в това число и Зоотехническия. През 1952 год. завършва първия негов випуск студенти. С постановление се предвижда годишният прием да бъде 200 редовни студенти и 100 задочници.

В АФ днес се обучават 974 студенти от 4 професионални направления и 5 специалности. Така той обхваща целия спектър на аграрното производство. Извършва се обучение по 24 програми в ОКС „Магистър” и по 23 програми в ОНС „Доктор”. Преподавателите са 85 (20 професори, 35 доценти и 30 асистенти). Девет са катедрите в Аграрния факултет, издадени са общо 356 учебника, 226 ръководства, 479 монографии. Общият брой на трудовете е 1057. Акцентира се върху практическата и езикова подготовка на студентите. Организират се летни стажове и практики в реална работна среда в модерни и иновативни ферми.

Екип на „Агровестник”

Четете повече в Агровестник на стр. 13-14

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!