Пчеларството е детската любов на братя Илиеви от Шумен

* Ангел (на снимката) и Илко Илиеви се грижат за биопчелини в община Смядово и въпреки образованието си, избират пчеларството за своя професия. В момента стопанисват общо 400 кошера.

Братята Ангел и Илко Илиеви от Шумен се занимават с пчеларство вече 28 години. Ангел е на 39 г. и е започнал от … 11-годишен, а брат му – от 13- годишен. В тази крехка възраст наследяват 11 кошера, които техният баща Христо купува, но не успява да им се порадва… Хващат се на работа и решават, че няма да допуснат да загубят нито едно пчелно семейство. Ангел си спомня, че тогава е бил висок колкото един от многокорпусните кошери. Въпреки, че са ученици и имат много домашни, започват да посещават често библиотеката. Системно четат всякаква специализирана литература по пчеларство и търсят отговори на проблемите, които имат.

– Най-трудно ми беше да разбера пчелите. Те са сложно устроени същества, включително и в социален план имат интересно поведение. Необходими са всестранни знания не само по анатомия и физиология, но и от други области – ботаника, почвознание и климат – признава Ангел Илиев. – Проучвахме задълбочено заболяванията сред пчелите. Смятам, че вароатозата е най-сериозното от тях в пчеларските ферми. Доволни сме от прилагането на мравчена и оксалова киселини и разрешения препарат „Тимол“, срещу причинителите на тази болест. Поради това и не успяхме да ползваме подмярката за лекарства на Националната програма по пчеларство, защото открихме, че лентичките не са така ефективни. Има няколко вида акари, които причиняват болести по тези насекоми, но два от тях предизвикват вароатоза.

Ангел е завършил две магистратури в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ – „История и археология“ и „Икономика на туризма“. Една учебна година работи като учител в местната хуманитарна гимназия в Шумен. Но толкова много обича пчелина си, че решава да се съсредоточи само в пчеларството и го избира за своя професия.

С годините двамата братя увеличават стопанствата си до общо 400 кошера, като около 250 от тях са на Ангел. Те се намират се в селата Черни връх и Бял бряг, които са на 11 км едно от друго, в община Смядово. Той от 2012 г. е в процедура по биосертификация към „Балкан Биосерт“. Има подписан втори договор по мярка „Агроекология и климат“ от новия програмен период. Подменил е восъчните основи, като са изработени в специализиран цех в Търговище с негова суровина.

– 2017 г. не беше най-добра за пчеларите в Шуменска област, като максималните добиви достигнаха до 8-10 кг/кошер, а някои пчелни семейства събраха само по килограм – анализира Ангел. – Зимната смъртност беше нормална, но пчелните семейства след студовете бяха отслабени, с намалени хранителни запаси. Последва студена и влажна пролет, като бяха провалени едни от основните паши – акацията и липата. Добивите намаляха, а и трябва да се отчита фактът, че ние с брат ми спазваме всички изисквания за биопроизводство. При този тип производство разходите са по-големи, а добивът е по-нисък. Реализацията на меда ни е основно на дребно в биомагазини в София.

Ангел Илиев е едни от първите регистрирани по Наредба 26 за директни продажби от фермата. Спомня си, че по това време много от колегите му са били скептични към тази възможност за предлагане на продукцията. Но братята винаги търсят нови шансове и са готови да внедряват иновации.

Сладкият еликсир е единият източник на приходи, а другият е пчелният прашец и пчелните отводки. Като официално регистрирани производители на отводки фигурират в базата-данни на Министерството на земеделието и храните. Купувачите намират контактите им от този регистър.

Успешните стопанства на Илиеви са резултат не само на братска помощ, но и на голяма всеотдайност и огромен труд. Всеки знае, че разчита на другия и е спокоен.

– Един от основните ни проблеми е намирането на работна ръка по време на кампаниите, вече я смятаме за нещо „екзотично“. В пчеларството са необходими хора със специфична подготовка и все по-често се налага да ни помагат приятели, които сме обучили частично. Друг сериозен проблем за целия сектор е нерегламентираният внос на мед от къде ли не – Китай, Украйна и т.н. Освен това се продава конвенционална стока, а се етикетира като био – обяснява стопанинът.

Сега вече, като е натрупал опит, смята още малко да увеличи броя на кошерите. Акцентът в работата му ще е намаляване на разходите за материали и време, и прилагане на по-ефективни технологии.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 7-21)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!