ПЧЕЛАРСТВОТО Е НЕОБЯТНА ОБЛАСТ ЗА РАЗВИТИЕ!

* То възпитава – убеден е г-н Петър Младенов, председател на видинското пчеларско дружество, което реализира съвместни проекти със сръбски организации и общини. Производителят се грижи за 370 кошера и признава, че има идеи за инициативи за още три живота.

Петър Младенов от Видин е от онези инициативни хора, които реализират общественополезни идеи, независимо къде се намират. Под негово ръководство пчеларско дружество „Димитър Балев“ – Видин, работи по проекти със Сърбия, организира обучения, лектории и изложения. Така председателят доказва, че и в най-бедния регион в Европа може да се развива този бранш на високо ниво. Към момента в организацията са подали заявления за членство 131 души. Освен от община Видин, към нея се присъединяват производители от Кула, Бойница, Ново село.

– Прекрасно е, че напоследък се включват и доста млади хора, които са с нови идеи и възможности да работят по европроекти – посочи г-н Младенов. – През т.г. проведохме курс за обучение на начинаещи пчелари съвместно с организация от Плевен. Сертификатът е полезен за тези, които имат намерение да кандидастват по европейските програми. Дипломи получиха 17 души, които са от Видин, Монтана и Враца.

Младите стопани са привлечени от възможността да посещават „Пчеларската учебна година“, която включва лекции и дискусии и се провежда два пъти месечно в периода окомври- март.

В резултат на дългогодишните контакти с община Неготин и Кладово и научните среди в Сърбия, във Видин са изнасяли лекции бележити имена от западната ни съседка.

Тези дни видинското пчеларско дружество получи покана неговият председател да участва като лектор в най-значимото пчеларско изложение в Белград през октомври. Петър Младенов вече е избрал и темата на своя доклад – решил е да презентира възможностите на европейските фондове за подкрепа на пчеларството и българския опит в тази насока. Този въпрос вълнува много съседите, защото при тях вече работят предприсъединителните фондове.

Към момента Петър Младенов е в основата на подготовката и реализацията на 9 проекта по ОП „Трансгранично сътрудничество България – Сърбия“, които са в сферата на пчеларството и разбира се на екологията. Водеща организация е учреденото от него Сдружение „България в Европа“. Два от проектите са „Пчеларство без граници“, реализирани в два периода. Партньор е община Кладово, Сърбия. Проектът има за цел да увеличи трансграничното сътрудничество и да се подобри капацитетът за съвместно използване на общия регионален потенциал чрез създаване на устойчива мрежа за трансгранична подкрепа в сферата на пчеларството и биологичното производство. Основните дейности са обучение, пътуващи семинари и 2 учебни визити с практическа насоченост за обмяна на опит и иновативни идеи.

– Преминаваме границата по всякакви хубави поводи – рождени дни, годишнини, или просто за да вечеряме със сръбските колеги – споделя г-н Младенов.- От огромно значение е ползотворното партньорство със сръбските общини. Техните служители са изключително мотивирани, защото смятат за перспективна реализацията на трансгранични проекти. Работят много оперативно – пиша имейл или искам среща, за да ми бъде изготвен определен документ. Веднага ми се изпраща. За съжаление, у нас бюрокрацията спъва по всякакъв начин частната инициатива.

Другите проекти на видинското сдружение обединяват развитието на пчеларството, екологията и земеделието, както и ползите им за здравето на населението в двете страни.

В момент Сдружение „България в Европа“ работи по проекта „Oпазване и подобряване на околната среда в трансграничния регион чрез компостиране на биоразградими отпадъци“ заедно с община Кладово. Стойността му е 142 913 евро, срокът за реализация е януари 2018 г. Той има за цел да стимулира балансираното и устойчиво развитие в граничния регион чрез адаптация към промените в околната среда и разумно икономическо развитие. Дейностите са амбициозни – изследване в двата целеви региона на обществената информираност относно компостирането на биоразградими отпадъци, управлението на отпадъци и разработване на оценка на нуждите.

Мащабната цел е разработване на Трансграничен план за управление на биоразградими отпадъци и изготвяне на финална трансгранична оценка на ефекта от компостирането.

Петър Младенов освен че се занимава с проекти, ръководи пчеларското дружество, работи и като начален учител във Видин. Въпреки трудностите и спецификите на родния Северозапад, от 25 г. се занимава с пчеларство. Разполага с 370 кошера, които поетапно включва към биологично производство. Те са разпределени в пет пчелина в общините Видин, Брегово и Кула. Цял живот ги отглежда по екологосъоразен начин. Намират се в чисти райони, далеч от замърсители и интензивно земеделие. За съжаление пашата не е особено разнообразна, а е предимно ливадна – липа, акация, аморфа, билки…Предлага своя биомед на фирма, която го реализира в Германия.

В село Покрайна е изградил специален цех, с модерно оборудване – разпечатваща машина – полуавтоматична, с шнек; 42-рамкова центрофуга и др. Стреми се да работи по модерен начин и е убеден, че пчеларството възпитава. Неговите колеги признават, че като посещават пчелина все едно отиват на среща с хубава жена. Сърцето им бие учестено, искрено се вълнуват какво е състоянието на кошерите.

Петър Младенов обобщава, че пчеларството е необятна област за развитие и има идеи за проекти и инициативи за още три живота.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 7-8)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!