Първи семинар за интегрирана растителна защита в оранжериите събуди интерес на производители и експерти

*Проявата се организира от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция. Домакин бе Аграрният университет в Пловдив.

*В оранжерията в Раковски се видяха ползите от прилагането на биоагенти в борбата срещу неприятелите.

Семинарна тема „Интегрирана растителна защита в оранжериите“ се проведе в Аграрния университет в Пловдив. Проявата,която е първа по рода си, бе организирана от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП). Тя събра десетки земеделски производители от цялата страна, търговци на препарати за растителна защита и експерти от Националната служба за съвети в земеделието. Официални гости бяха г-жа Вергиния Кръстева – заместник министър на земеделието, храните и горите, и ректорът на АУ проф. д-р Христина Янчева. Целта на семинара бе да запознае фермерите с интегрирания подход при прилагането на мерки за контрол на вредителите по основните култури, които се гледат в оранжерии – домати, краставици и пипер.Същите мерки са в унисон със съвременните изисквания за производство на екологично чиста продукция.

След лекционната част имаше организирано посещение в оранжерийния комплекс в град Раковски. Там бе демонстрирано какви биогенти се прилагат при интегрираната растителна защита в борбата срещу главните вредители при краставиците – трипс и акари. Преди това полезните насекоми можеха да се наблюдават под микроскопи в Първа аудитория на Аграрния университет.

При откриването на форума заместник-министър Вергиния Кръстева обяви, че към момента общата оранжерийна площ в страната е 916 хектара, а за миналата година производството на зеленчуци е увеличено с 28.1 % спрямо предходната. Заявените площи с оранжерийно производство в кампанията по Директни плащания за 2019 г. са в размер на 765 хектара. За сравнение през 2015 г. те са били 588 хектара. Тя уточни, че съгласно индикативната годишна програма на ПРСР, през 2020 г. е предвиден прием по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“, по който могат да кандидатстват и производители ангажирани с оранжерийното производство.

В приветствието си ректорът на АУ проф. Христина Янчева съобщи, че 2020 г. е обявена от ООН за година на растителното здраве, тъй като основните фактори, които водят до загуби в производството, това са вредителите. Целта е да можем всички – както ние в науката, така и вие в практиката да обърнем сериозно внимание на това как се води борбата и да получаваме по-качествена и по-здравословна продукция.

Поздрав към участниците в семинара направи и председателят на управителния съвет на БАПОП – Йордан Кръстанов. Той е на мнение, че към интегрираната растителна защита (ИРЗ) не се обръща подобаващо внимание, въпреки въведените законови изисквания от Европейския съюз и българското законодателство през 2004 г. за задължителното спазване на общите принципи на управление на вредителите при земеделските култури. Всеки земеделски производител трябва да е твърдо убеден, че интегрираната растителна защита е цялостен подход към устойчиво земеделие.

Презентация за целите, предимствата, биологичните изисквания и ползите от ИРЗ, изнесе агрономът Ангел Дойчинов. Доскоро той е бил представител на фирми, търгуващи с биоагенти, а сега е консултант. Специалистът започна с важното предупреждение, че преди да се стартира биологична борба, важно е да се знае какви химични продукти са използвани от предния култивационен период, тъй като някои от тях имат доста дълготраен ефект.

Министерството на земеделието е утвърдило списък на биологичните агенти за растителна защита, които могат да се внасят и използват в България. В него влизат различни хищни насекоми като хищни галици, хищни дървеници, хищни калинки, късокрили бръмбари, златоочици, хищни трипси, хищни акари и др. Именно провеждане на интегрирана растителна защита с хищни акари, се видя нагледно в оранжерията в Раковски. В момента там се отглеждат краставици върху 30 декара. Ангел Дойчинов обясни, че благодарение на метода продукцията на производителя „Гард Инвест“ се опазва от нападение на неприятели.

Еднодневният семинар на тема „Интегрирана растителна защита в оранжериите“ приключи с приятна умора. Производители и експерти си тръгнаха от оранжерията в Раковски доволни от видяното и наученото. От ръководството на БАПОП дадоха дума, че често ще има подобни образователни срещи.

Аделина ГЕОРГИЕВА

(повече в Агровестник – стр. 7-8)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!