ПЪРВОТО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЕСОДАЙНИТЕ ПОРОДИ ОВЦЕ У НАС ПОКАЗА, ЧЕ ИЛ ДЬО ФРАНС И МУТОН ШАРОЛЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДПОЧИТАНИ В ГОДИНИТЕ!

* Участници и посетители споделиха опит и мнения, размениха контакти. Месодайното направление в овцевъдството има бъдеще, но не и на всяка цена свързано със субсидиите – посочи д-р Евгения Ачкаканова, изп. директор на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България.

При висок интерес премина първото у нас национално изложение на месодайните породи овце, което се проведе наскоро на „Сливен Експо“ край града на стоте войводи. В комисиите по оценка на качествата на животните от двете породи – Ил дьо Франс и Мутон Шароле участваха и френски специалисти от тамошната структура. Награди получиха животните по категории, собствениците на ферми с най-добра реализация на разплодни животни. С дипломи си тръгнаха от първата по рода си проява и изложителите, които за пръв път вземат участие.
Първи получиха своите награди стопаните на стада от френската порода Мутон Шароле. В категория мъжки шилета първото място бе отредено на Антония Янева, с. Подкрепа, обл. Хасково. Това е една от първите ферми, отглеждащи около 200 броя животни. Втора награда получи Георги Пенков от с. Николаево, най-младият член на асоциацията, а трета – Янко Митев, с. Воденичане, обл. Ямбол. В категория Женски шилета – І място ЗИ – Стара Загора, където са интродуцирани двете месодайни породи, а второ – Георги Пенков. В категорията кочове – І място ЗИ – Ст. Загора, а второ отново на Георги Пенков. И в категория овце майки, първо място зае д-р Димитър Янев, второ място – д-р Янко Митев, шампионът в тази категория е коч на Янко Митев, който получи своята награда от д-р Цветан Димитров, зам. министър на земеделието.
Много и в различни категории бяха наградите и на участниците от Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България. С награди от първото изложение на месодайни породи овце у нас си тръгнаха собствениците на фермата при Винарска изба Оряхово, фермерите Иван Лапатов от Чирпан, Иван Стойков от с. Калековец, Норд Агро комплекс, Недко Недков от Добрич, Агроевроплант, чийто собственик Пламен Николов е председател на асоциацията. Той е шампионът на конкурса.
Развъдната организация раздаде и приз за съхранение и разпространение на породата Ил дьо Франс у нас, връчен бе на проф. д-р Стайка Лалева, директор на ЗИ – Ст. Загора. За дългогодишното партньорство и подкрепа купа получи френската организация. Връчи я проф. Илия Димитров, който пръв внася породата Ил дьо Франс у нас.
Развълнуван проф. Димитров поздрави всички овцевъди. От името на цялото ръководство на асоциацията д-р Ачкаканова връчи на проф. Димитров специална награда за изключителни заслуги и принос в разпространението, развъждането и селекцията на породата, за създаването и развитието на асоциацията, за академична всеотдайност и последователност в обучението на селекционерите.
Раздадени бяха грамоти на собствениците на ферми, които за пръв път участваха в изложението. Всички участници в изложбата имаха възможността да дегустират разнообразни ястия от месото на двете породи, приготвени с много професионализъм и желание.
Имат ли бъдеще тези породи, струва ли си да се инвестира в тях, разговор по темата проведохме най-напред с д-р Евгения Ачкаканова:
– Изключително съм доволна от организирането и провеждането на това изложение с участието на двете водещи, бих казала на световно ниво, месодайни породи овце – Ил дьо Франс и Мутон Шароле. Наистина, това е първото специализирано национално изложение в България за месодайни породи овце.
Резултати – от една страна, участващите фермери успяха да видят нивото на собствената си работа и да направят сравнение с представените животни от другите ферми; да обменят опит и да стигнат до договорки за размяна на животни и закупуване на разплоден материал, за да подобрят генетиката в собствената ферма; успяха да убедят и други фермери в предимствата на породата Ил дьо Франс.
От друга страна – посетителите имаха възможността да контактуват директно със собствениците и да им зададат въпроси, отнасящи се до изискванията на породата; да преценят и обсъдят предимствата и недостатъците й; да се запознаят с технологиите на отглеждане и хранене, с възможностите за реализация по периоди и цени.
Не е маловажен и фактът, че голяма част от посетителите успяха за първи път да видят тези две френски месодайни породи овце на едно място и да започнат да ги различават.
Убедена съм, че такива изложения са полезни, както за фермерите и развъдните организации, така и за администрацията и Изпълнителната агенция, контролираща селекционната дейност. Бих искала да изкажа изключителната си благодарност към ръководството на МЗХГ и ИАСРЖ за финансовата подкрепа, оказана ни чрез „Схемата за организиране на изложения“ и за предоставената изложбена площ на „Сливен-Експо“.
В Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България членуват фермери от цялата страна. Породата е изключително адаптивна и подходяща за отглеждане във всички райони на страната ни. По-концентрирани са фермите в северната и особено в североизточната част на страната. Причината е във възможността за производство на повече и различни видове концентрирани и груби фуражи, при по-ниска себестойност. Районите с богати пасища също са много подходящи, тъй като породата може да се отглежда и целогодишно на пасище.
В началото на 2018 г., след няколкомесечен тестови/изпитателен период, въведохме Електронната родословна книга (ЕРК) на породата Ил дьо Франс в България. Тя е разработена в сътрудничество и според изискванията, на които отговаря информационната база данни на френската организация. До момента цялата информация за контролираните от Асоциацията в България животни е качена в ЕРК. Регистриран е произходът на всички животни и родствените връзки. Имаме възможността да генерираме различни справки, както за индивидуални животни, така и за група животни – по ферми, по възрасти и т.н.; информация за проведени бонитировки; за тегловни и други измервания; за определяне класа на даден мъжки разплодник; за отпаднали или продадени животни, за движение от ферма във ферма; за проведени профилактични мероприятия и т.н. Издаването на зоотехнически сертификат /сертификат за произход/ е автоматично, на база генерираната информация в ЕРК.
Като основателна причина, за да провокирам вниманието на фермерите към отглеждането на порода Ил дьо Франс е породната характеристика на животните; възможността един ангажиран да се занимава с 350-500 животни /както е във Франция, без наети работници/; възможността да се обслужва фермата с минимална механизация (основно – фуражораздаващо ремарке и почистваща техника за по-големите ферми); възможността за отглеждане на животните целогодишно пасищно, което намалява разходите.
Породната характеристика: Ил дьо Франс е скорозряла порода – с висок интензитет на растеж в ранна възраст и ранно полово съзряване; има изразена месодайност – с характерни форми, рандеман, качество на месото и трупа; животните се характеризират с висока оползотворяемост на фуража – нисък разход за 1 kg прираст до стандартно живо тегло от 35-40 kg; възможна е двусезонна висока заплодяемост, с реализирана плодовитост в България 160-210%; вълната е бяла, еднородна, полутънка основно от 56-58 качество; животните са с висока жизненост, устойчивост на заболявания и много добри адаптационни способности.
На въпроса „Има ли бъдеще това направление“, отговарям веднага положително – ДА, има бъдеще месодайното направление в овцевъдството. Не бих искала да обвържа, обаче, бъдещето на направлението със субсидиите. Не считам, че субсидиите са основната причина за успешните ферми…

(повече в Агровестник – стр.17-20)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!