РОЛЯТА НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИЕ И ТРАКИЙСКИЯТ СЪЮЗ ИМА ВИЗИЯ КАК ДА СТАНЕ ТОВА!

*заяви г-н Цветан Берберов, председател на областната структура. 

В края на изминалата седмица Тракийският съюз на зърнопроизводителите, част от Националната асоциация на зърнопроизводителите(НАЗ), проведе в Стара Загора Годишно отчетно събрание за дейността през 2019 г. Разговаряме с г-н Цветан Берберов,председател на областната структура за изминалата година и текущите за решаване въпроси:

-2019-та беше интересна не само с климатичните промени, но и с кореспонденцията с властимащите и държавните институции.Два пъти се поставя Законът за земята и два пъти се отлага. Според нас той е написан в пожелателна форма, с недобре изчистени разпоредби за спазване отработещите в сектора. Неведнъж давахме препоръки, защото виждаме неясноти както от гледна точка на административната тежест, така и от практиките, с които работим – омаловажават се договорните взаимоотношения, има аспекти, които не са точни и искаме да изчистим, защото тълкуванията са различни. Другият проблем е свързан със Закона за опазване на земеделското имущество – по никакъв начин той не е пригоден към сега работещия сектор. Преписан е от стария от 1974 г. и не е приложим към днешните аспекти.

Тук е мястото да благодаря на адв. Албена Кантурска, която е юрист към сдружението и благодарение на нея се преборихме с доста неясноти. От март 2019 г. сключихме договор да дава правни съвети както на сдружението, така и на членовете ни.Това е хубаво, защото ни позволява да се изказваме по всички въпроси, които ни засягат и то с достатъчно аргументи.

Няма как да пропусна и факта, че Тракийският съюз спомогна да свалим земеделските производители от обхвата на Закона за горивата. Това е един успех в следствие работата на всички членове на Управителния съвет и на нашето сдружение. Благодарен съм и на другите браншове, които видяха,че ние не сме търговци, а крайни потребители а гориво.

Текущи въпроси стоят винаги и ние се стараем да ги решаваме. С климатичните проблеми няма как да се преборим, но се надявам що се отнася до законодателство, ние да бъдем един добър коректив. Винаги се стремим да работим в тази насока и в краткосрочен план виждаме, че РОЛЯТА НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИЕ И ТРАКИЙСКИЯТ СЪЮЗ ИМА ВИЗИЯ КАК ДА СТАНЕ ТОВА!

С помощта на адв. Кантурска сме определили някои критерии, които искаме да обсъдим и с другите браншове. Министерство на земеделието трябва да направи Регистър на браншовите организации, за да се види кой зад кого стои. В момента има много такива организации, но кои са реално съществуващи, кои са „фантоми“, без членове и членски внос, никой не знае… А е нужно да имаме ясна предвидимост в целия сектор Земеделие. Ние сме за това да има браншови асоциации, всеки да знае кой към кого е и какви интереси ще се защитават.

Що се отнася до Фонда за градушките – ние сме за това да се опазва територията на страната с различни способи, но да се носи и някаква отговорност. Искат от нас плащане на единица площ, но същевременно никой не ни дава гаранция какво ще стане ако някой не си свърши работата. Щом плаща за нещо, всеки иска да знае защо и какво плаща…

Тракийският съюз е съюзът с най-много членове в Националната асоциация на зърнопроизводителите, и те гравитират основно около малкия и средния сектор. При нас няма много малки или много големи стопанства и това води до креативност у колегите, защото всеки вижда нещата от различен ъгъл. Затова всички председатели преди мен са били ЕТАЛОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ КАТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Неслучайно с колегите, присъсътващи на днешното събрание единодушно излъчихме кандидатурата на г-н Красимир Аврамов, основател и първи председател на НАЗ. Надяваме се той да продължи добрата работа на организацията и да защитава целите и идеите, заложени при създаването й…

Пламена ПЕТКОВА

(повече в Агровестник – стр. 5-31)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!