САМО ЕКСПОРТЪТ МОЖЕ ДА ДАДЕ СТИМУЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ПИПЕРОПРОИЗВОДИТЕЛ ДА ПРОИЗВЕЖДА ПОВЕЧЕ!

*17-то Общо отчетно събрание на Асоциация Български Пипер се проведе на 2 февруари в „СПА х-л Хисар“ в гр. Хисаря. Гости от Сърбия и Македония уважиха събитието.

*Организаторите възродиха позабравенат атрадиция „Пиперопроизводител №1 наБългария“ и номинираха фермери от 3 категории. За Пиперопроизводител №1 настраната бе отличен г-н Валери Велев от Горни Дъбник.

На 2 февруари в зала „Марица“ на „СПА х-л Хисаря“ се проведе общо събрание на Асоциация Български Пипер. В началото на проявата г-н Георги Василев, орг. секретар на структурата, визира целите на членовете, обединени в АБП:

– Експортът стимулира нашия производител да произвежда. Когато износът е повече, цената се покачва. А при огромни количества внос, българският производител е принуден да продава под себестойност. Така че АБП прави всичко да насърчи износа. Нашите анализи показват, че при 400 лв. обвързана подкрепа за пиперопроизводството ще задоволим около 40-50% от търсенето на пипер у нас. В момента този процент е 15-20. Българинът консумира 300% повече от този зеленчук, отколкото произвежда, а това означава внос от различни държави. Мощностите ни за преработката на пипера са за около 2 млрд. лева, разполагаме с огромни пазари за стерилизиран пипер.

И още – разходите за декар насаждение са между 1500 и 2000 лв, а средният добив през изминалата година е бил между 800 и 1200 кг/дка и то заради лошите климатични условия, посочи г-н Василев.

Председателят на АБП г-н Данчо Кощилаков направи отчет за работата на асоциацията за 2018 г.:

-Годината беше трудна в климатично отношение, реално площите са намалели с повече от 20%. Производствените трудности доведоха до недостиг на суровина за преработвателната индустрия, а това от своя страна формира през септември повишаване на изкупните цени, но за съжаление нямаше количества.

Какво ние ръководството направихме, за да помогнем на колегите? Участвахме в различни срещи в аграрното министерство, в Брюксел (27-28 март 2018 г), постоянно алармирахме за трудностите в работата на нашите членове и настоявахме за вземане на мерки за подобряване на сигурността в сектора. Поставихме проблемите пред аграрните медии, участвахме със собствен щанд на „Агра“ – Пловдив, както и на аграрно изложение в Букурещ. Поддържаме постоянна връзка с много сродни организации. Направихме делова визита в еврокомисията в Брюксел, за да защитим интересите на нашите колеги. Обяснихме, че секторът осигурява трудова заетост на минимум 250 000 човека годишно, а това за страната е солидна цифра.

Какво е необходимо според нас, представителите на бранша да се направи през следващия програмен период? Обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци да нарасне от 13.5% на 20%. Плодовете (ябълки, сливи, череши) и зеленчуците (домати, пипер, краставици) да бъдат в отделна подгрупа за подкрепа, където да се разпределят минимум 75% от финансовия ресурс за мярката. Разпределянето на средствата по СЕПП да става на база разходите на декар за всяка култура. Производството на пипер е трудоемко, ежегодно площите намаляват и без финансова помощ не може да се очаква стабилизиране и развитие на бранша.

И в тази връзка с писмо до мин. Порожанов изпратихме конкретни искания, в което задълбочено и аналитично сочим година след година какво се случва с пиперопроизводството: през 2001 г у нас е имало засети 124 000 дка с пипер, през 2017 г – 32 000 дка, през 2018 г (май) декарите са 26 000.

ОТСТЪПЛЕНИЕТО В ПИПЕРОПРОИЗВОДСТВОТО Е СЕРИОЗНО!

Резултатът: създадена бе работна група, назначена от агр. министър, за пръв път в историята на субсидиране на пипера той бе поставен в отделна група на финансиране през 2019 г, а вероятно и 2020 г, като сумата е 4 619 358 лв, увеличението е с около 1 500 000 лв по обвързаната подкрепа. Сега вече нашите колеги няма да бъдат зависими от фиктивното производство на тикви, картофи, лук, домати и др. Но ние няма да спрем дотук. Ще се борим за запазване на самостоятелната група за програмния период 2020-2027 г. Значително завишение на абсолютната сума за обвързана подкрепа и достигане на нивата над 20% от себестойността на разходите на декар, т.е. 18 млн лв.

На този етап водим диалог със сродни асоциации (12 на брой) за обединение и постигане на целите си. В зеленчуците са 3, ние настояваме за обединение, като всяка да запази автономно всички права и задължения. Ще организираме обща пресконференция, ще поставим своите синдикални и браншови намерения, в никакъв случай не политически – обобщи г-н Кощилаков.

* * *

С интерес и задоволство всички посрещнаха обявяване на номинираните свои колеги в конкурса „Пиперопроизводител №1 на България през 2018 г.“. След известно прекъсване традицията бе възродена, а за целта ръководството на асоциацията е направило поредица от посещения при фермери от различни региони, запознава се със състоянието на насажденията, с въвеждането на иновации.

ВСЕ ПОВЕЧЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕ СТРЕМЯТ КЪМ ИНОВАЦИИ. НАД 45% ОТ ФЕРМЕРИТЕ, ЗАЕТИ В СЕКТОРА, СА МЛАДИ ХОРА!

Номинациите в конкурса бяха в 3 категории: за пиперопроизводител, отглеждащ до 50 дка, от 50 до 150 дка и над 150 дка, но и въвеждащи иновации в работата си. Специална награда за „съществен принос за увеличаване на субсидирането на пипера до 2021 година получи доц. д-р Даниела Ганева, директор на ИЗК „Марица“ – Пловдив. Колектив от института работи усърдно и по иновативния проект „Плантасист“.

Пиперопроизводителят Любомир Върбанов от Долни Дъбник бе отличен за вложени инвестиции в зеленчукопроизводството през 2018 г. А именно: в прибиращи машини, хладилно съоръжение, техника, разсадопосадъчни машини и др. Грамота бе връчена на г-жа Светла Груева от с. Ръжево Конаре за нововъведения в пиперопроизводството през 2018 г.

В ПЪРВА КАТЕГОРИЯ (до 50 дка площи) отличените са: Петър Златев от с Крушаре (Сливенско), Йордан Вангелов от Първомай и на І-во място Атанас Чолев от „Чолев-Агро“ ООД Чешнегирово (Пловдивско), който постига добив от 6 т пипер от декар и 100% от продукцията се продава на свежия пазар.

ВЪВ ВТОРА КАТЕГОРИЯ (от 50 до 150 дка) номинираните са Петър Петров от Ген. Тошево, Маргарит Стефанов от Каварна и Екатерина Кирчева от с. Селце (Каварненско).

В ТРЕТА КАТЕГОРИЯ (над 150 дка) – Живко Здравков от с. Дълго поле (Пловдивско), с брат си отглеждат 300 дка пипер. За него колегите му казват, че е главният организатор при продажбата на пипера в района, досега имат сключени договори за 6 000 тона пипер. На второ място – Кооп. „Агрокомерс-98“ гр. Хисаря, колективът отглежда най-много декари в страната и то заети само с хибриди. Наградата получи г-н Атанас Куковски.

Пиперопроизводител №1 на страната е Валери Велев от Горни Дъбник. Средният добив от декар при него е 3 800 кг/дка.

(повече в Агровестник – стр. 23-24)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!