СЕЛАТА СЪС 100 ЖИТЕЛИ СЪЩО ТРЯБВА ДА МОГАТ ДА ИЗБИРАТ КМЕТ!

* заявява г-н Христо Христов, председател на Областното сдружение на кметовете и кметските наместници в област Велико Търново и кмет на Ново село. И настоява: „Всеки кмет да е второстепенен разпоредител, а по-големите села да са на делегирани бюджети, които да са в зависимост от броя на жителите им.“

* Ново село е предпочитано от млади семейства и англичани.

Христо Христов е роден във Велико Търново. Завършва средно образование в Техникум по механотехника „Х. Стоянов“ в Горна Оряховица. До 2003 г. се занимава с частен бизнес. През 2003 г. е избран за кмет на Ново село, като вече е четвърти мандат на пози пост. От края на 2016 г. е председател на Областното сдружение на кметовете и кметските наместници в област Велико Търново.

– Г- н Христов, колко са членовете на ръководеното от Вас Сдружение и кои са общите проблеми пред вас?

– Организацията обединява кметовете и кметските наместници от всички 10 общини на Великотърновска област. Към момента в него са включени 55 длъжностни лица, които заемат тези позиции. Управителният съвет на организацията е от 19 души, а Контролният съвет – от петима.

Проблемите им в общи линии са идентични, но има и местна специфика. Най-големият препъникамък пред всички нас е повишаването на изборния праг до 350 души по постоянен адрес, въведено с промените през 2016 г. в Изборния кодекс чрез Закона за териториалното и селищно устройство. Преди това този изборен праг е бил традиционно 100 жители по постоянен адрес. Сега прогнозите са, че поради законовите промени, една трета – 1184 избираеми кметове (от 3200) на следващите местни избори няма да бъдат избрани. Тоест, хората в тези населени места няма да могат да избират свой представител на местното самоуправление, както и да бъдат избирани.

Още през 2016 г. между първо и второ четене на законовите промени, група кметове (тогава още не бяхме учредили сдружението) направихме своето предложение за връщане на старото положение – селата със 100 жители по постоянен адрес да имат право да избират свой кмет. Мотивите са ни базирани на сериозен демографски анализ на населените места в страната, който направихме съвместно с Националното сдружение на кметовете и кметските наместници с председател кмета на Калофер Румен Стоянов. Изработихме проектопредложение за нормативните промени, които искаме и се надяваме да бъде внесено в НС. Осъществихме редица срещи, за да потърсим подкрепа за тази законодателна инициатива. Представихме я на народни представители от парламентарни групи, на президента Румен Радев, вицепредицента Илияна Йотова, на омбудсмана Мая Манолова. Срещаме разбиране. Решили сме, ако до няколко месеца то не бъде внесено в парламента, да сезираме Конституционния съд. Смятаме, че поради този изборен праг са нарушении правата на българските граждани да избират и да бъдат избирани.

Болен въпрос е r финансовата децантрализация на малките населени места в страната. Съществува неравонопоставеност между кмествата в различните области, така и в рамките на различните общини на една и съща област. След осъществените срещи съвместно с Националното сдружение с наши колеги от различни региони бяхме шокирани от примерите, с които се сблъскахме. Оказа се, че има села с над 1000 жители, които не разполагат с ресурс дори от 5 лв. Техните управници не могат да купят бензин за косачка, за да окосят тревата на площада. Налага се да пишат заявки и молби за всичко, което им е необходимо, дори да е за една торба цимент.

Нашето предложение е всеки кмет да е второстепенен разпоредител, а по-големите села да са на делегирани бюджети, които да са в зависимост от броя на жителите им. Смятаме да внесем това наше виждане в Министерски съвет, Министерството на финансите и Народното събрание.

– Имате ли визия как да се преодолее затрудненият достъп на малките населени места до европейските програми?

– Достъпът не е затруднен, а направо невъзможен заради правилата по европейските оперативни програми. Според тях бенефициенти могат да бъдат само общините.

– Представете накратко Ново село – с неговата демографска характеристика.

– Жителите са 309 по постоянен адрес и 250 по настоящ. Около 20% от населението е до 40-годишна възраст. Поради близостта до В. Търново, населеното място е предпочитано от англичани. Тук живеят постоянно 10 британски семейства, а още толкова ползват като ваканционни своите имоти в селото. Пред последните години се наблюдава още една положителна тенденция – в Ново село се заселват все повече млади хора, които са от средната класа. Те не само са изчислили, че инвестициите в един селски имот са по-малко отколкото за апартамент в града. Този техен избор е свързан с философията им да отглеждат децата си близо до природата.

Част от хората работят във В. Търново. Иначе в базата за ремонт на камиони са заети десетина души, като толкова е и персоналът в овцефермата. В социалния патронаж са ангажирани седем човека. Обработваемата земя е 10 000 дка. Около 6000 дка са общински пасища, като около 90% от тях са стопанисвани.

Близо 3000 кв. м имат общинските сгради в Ново село. Сред тях са кметство, здравна служба на 3 етажа, пенсионерски клуб. Включително и Центъра за работа с деца и младежи, изграден с финансиране но програмата на община В. Търново „Местни инициативи“. Той е посещаван от около 30 деца, а през ваканциите са много повече. С тях работи всеотдайно англичанката Елионор Адамсън. Тя е била педагог в идентична институция, в Лондон. Така успява да въздейства на децата, че те предпочитат да работят с нея, а не да посещават родните учебни заведения.

Към тази собственост може да се отнесе местното читалище „Наука 1970“. Сградата му определено се нуждае от ремонт, особено покривната конструкция. В него функционират групи за обработен фооклор и за стари градски песни.

През м.г. вложихме общо 14 000 лв. в проблемни точки на вътрешната улична мрежа. Изкърпихме частично асфалтова настилка по множество улици, ремонтирахме два участъка и изградихме нова улица с трошено каменна настилка. Новият обект е с дължина 320 м и пряко засяга 4 семейства. Интересното в случая е огромното самоучастие на засегнатите ползватели, които закупиха материалите. От проекта бяха заплатени изграждането на дренажите, защото наблизо има обществена чешма с перило.

Това е родното село на Матей Преображенски. Още преди няколко години по проект, финансиран от МРРБ беше облагородена парковата територия край неговия паметник и костница. Беше изградено фасадно и парково осветление. Тук има и чешма и е оформен кът за отдих, тъй като обектът се намира до паркинг по пътя София- В. Търново. И е изключително атрактивен, тъй като 24 часа се върти аудиоспектакълът „Дивният скиталец“. Сюжетът му е въздействащ – отец Матей Преображенски разказва своя живот на предсмъртния си одър.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!