Село Стамболово съхранява традициите в производството на декоративни храсти

* Населеното място освен плодородна земя има и древна история. Местните жители ще търсят съдействие за изграждане на отводнителна система от компетентните институции и на най-високо ниво.

* Районът е известен с традициите в зърнопроизводството, както и в отглеждането на рози и декоративни храсти – сподели кметът Петър Петров. – Обработваемата земя е 8000 дка и е плодородна.

Село Стамболово се намира в плодородната долина на река Росица. Отстои на 37 км на северозапад от В. Търново и е на 6 км източно от общинския център Павликени. Жителите му в момента са 740. За съжаление значителна част от тях търсят препитание в чужбина, основно в Германия, Франция, Холандия. Районът е известен с традициите в зърнопроизводството, както и в отглеждането на рози и декоративни храсти,сподели кметът Петър Петров. Обработваемата земя е 8000 дка и е плодородна. Функционират три големи градински разсадника, като още десетина по-малки стопани се препитават с производство на декоративни храсти като семеен бизнес. Част от хората работят в Павликени, а някои от тях – в голяма фирма за розов посадъчен материал в съседното село Михалци. Тази година в населеното място започна дейност нова ферма за отглеждане на патици мюлари.

През 1893 година селото е преименувано в Стамболово. Това е в чест на известния държавник Стефан Стамболов, през чието управление е построен каменният мост над реката на шосето В. Търново – Плевен.

Местната църква се нарича „Свети Димитър“ и на 26 окомври – Димитровден, е нейният храмов празник. Нещо повече, тази година тържествено беше отбелязан нейният юбилей – 135 г. от изграждането й. Тя се обслужва от архимандрит Георги, който винаги отслужва литургия на църковни празници. Храмът се нуждае от генерален ремонт. Главният проблем е в конструкцията – основите са поддали, външно и отвътре сградата е с големи цепнатини. Полагаме усилия за неговото поддържане, като разчитаме на средства от дирекция „Вероизповедания“ – София, и на дарители. Така се обнови камбанарията, купола на храма, покрива, извършиха се и други ремонтни дейности. Местни разсадници предоставиха декоративни храсти, които са засадени в църковния двор, посочи кметът. Той вече 14 години заема този пост и познава болките на местните жители.

В Стамболово читалищна сграда няма, но пък имаме читалище – НЧ „Зора 1881“, като организация, който развива дейност. Активно работи женска група за обработен фолклор, която е към пенсионерския клуб. Клубът се помещава на центъра, в бившата сграда на местното ТКЗС.

За съжаление, още през 2008 г. беше закрито местното училище и сградата му е неизползваема. Децата са около 68-70 и учат в град Павликени. Много от младежите избират да завършат средно образование в Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ – Павликени.

Жителите на Стамболово могат да разчитат на навременна здравна помощ. В медицински кабинет 3 дни седмично работи д-р Величко Цуцуманов, а през останалото време хората разчитат на баща му – фелдшер Петко Цуцуманов. За по-голямо удобство на населението здравната служба се помещава на първия етаж на централната сграда. Създадени са всички удобства както за лекарите, така и за пациентите.

Площадът на населеното място е облагороден и прави впечатление, че се полагат усилия за неговото поддържане. Веднага привлича внимание паметникът на загиналите във войните местни жители.

Павликенското село е сред малкото, намерили начин да осведомяват своите жители за важни неща в живота на общността. Понеже населението в по-голямата си част е възрастно, тази роля играят информационни витрини. Те се намират точно пред сградата на бившето ТКЗС, на метри от кметството. В тях се поставят съобщения, информационни материали, административни наредби и полезна информация за населението. Всеки ден, когато хората пазаруват или минават през площада по работа, могат да са спокойни, че ще научат важни неща.

Кметът Петър Петров се опитва да създаде и възможности за релаксация на жителите и гостите на населеното място. В близост до Стамболово, по пътя за Павликени, има една чешма, известна като Кметската. Там вече е започнато озеленяване на района и изграждане на зона за отдих.Мечтата му е да се обособят две-три места за почивка и за риболов по протежение на река Росица. В района има красива природа, като в тези живописни местности може да се направят заслони, маси и пейки.

Най-остра е необходимостта от изграждане на отводнителна мрежа в селото. Стамболово се намира на равен терен и има високи подпочвени води. Хората все още не могат да забравят наводнението през 2005 г., когато Росица излезе на 50 метра извън коритото си. Бяха залети обширни площи, включително и пътя за Павликени. В момента подготвяме подписка за изграждане на отводнителна система, която през пролетта ще внесена във всички компетентни институции от региона – общ. Павликени, Областна управа- В. Търново, както и в Народното събрание и др. Смятаме да занимаваме с този въпрос и омбудсмана Мая Манолова, обясни кметът.

Другият съществен проблем са улиците в селото, като 2 км от тях са в лошо състояние.

За съжаление не е популярен фактът, че Стамболово има древна история – в района са открити находки от новокаменната и каменно-медната епоха. В местността „Бабина“ са намерените оръдия от тези периоди. В местността „Могилите“ пък има следи от 10-15 надгробни могили. Те се причисляват към тракийските погребални практики и са доказателство за дългогодишно обитаване на тракийски племена в тези земи.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!