СЕЛСКО СТОПАНСТВО 4.0 – ЗА ВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ НА СЕКТОРА

*ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДИМСТВА ПРЕДСТАВЛЯВАТ 59% ОТ РАСТА НА БРУТНОТО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО МЕЖДУ 1975 И 2015 г

Бразилският агробизнес се подготвя да отговори на търсенето на храна от нарастващото световно население, което се очаква да достигне 10 милиарда души през 2050 г. За тази цел Бразилия инвестира в прочвания, разработки, иновации и
технология за увеличаване на производството на храни чрез увеличаване на производителността на културите и вотновъдния сектор, в съответствие с екологичната устойчивост и възстановяването на нрушени райони. Между 1975 и 2017 г., проучване на Embrapa посочва, че производството на зърно се е увеличило повече от шест пъти – от 38 милиона тона до 236 милиона, докато засетите площи само са удвоени. Технологичен напредък представлява 59% от ръста на брутната стойност на селскостопанската продукция между 1975 и 2015 г., която позволи например соята да се отглежда в няколко региона на страната и че непродуктивните области стават продуктивни. 

По данни на Министерството на земеделието, животновъдството и доставките (MAP), производителността на бразилското селско стопанство има годишен темп на растеж от 3,36% между 1975 и 2018 г. Процентът може да бъде още по-висок при земеделието 4.0, което има намерение да оптимизира целия производствен процес и, следователно селскостопанското производство, чрез приемането в интегриран и свързан начин на цифрови ресурси. 

В Бразилия тази реалност вече е на полето с използването на дронове, сензори, биотехнологии, 
системи за анализ на климата, телеметрия и ресурси, които използват Big Data и Интернет на нещата. Тези технологиите позволяват да се събират и анализират данни, свързани с температура, почвени условия, въздух, влажност, както и за откриване на проблеми при сеитба и напояване, вредители и болести по културите; да следи и управлява цялата плантация; да се прилагат концепции за автоматизация от сеитба до жътва; автоматизирани процеси на пръскане; да се събира информация за културите и намаляване на отпадъците от земеделски и природни ресурси.

Дори по отношение на иновациите и технологиите, Radar AgTech 2019 – инициатива на SP Ventures,
Embrapa и Homo Ludens Research and Consulting, направи карта на 1125 нови бразилски компании, които оперират на пазара на селскостопански и хранителни продукти, с приблизително 90% в южната и югоизточната част.

Технологиите в селското стопанството се разделят на 3 категории. Първата е свързана с технологиите за биологичен контрол, храненето на почвата, геномиката и биотехнологиите. Втората – със системи за управление като сензори (IoT), дронове и цифрови и прецизни платформи за отглеждане. И накрая, в третата има нови храни, пазари, независими магазини и проследяване.

Основното оборудване, системи и софтуер за повишаване на производителността в сектора, ще бъдат представени на Agrishow 2020 – 27-и международен панаир на земеделските технологии в действие, който ще се проведе от 27 април до 1 май в Рибейран Негро (Сао Пауло).

Панаирът е инициатива на основните субекти на агробизнеса в страната: Abag – Бразилска асоциация на агробизнеса, Abimaq – Бразилска асоциация на машини и оборудване, Anda –
Национална асоциация за торове, FAESP – Държавна федерация по земеделие и животновъдство и СРБ – бразилското селско общество. Събитието се организира от Informa Markets – основен организатор на панаири в Бразилия и по целия свят.

www.agrishow.com.br

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!