Стабилизираният карбамид води до по-ниски емисии на амоняк

Уреята е най-евтиният вариант, съдържащ най-много азот на килограм. Въпреки това при него загубите на активно вещество са големи,поради изпаряване на амоняк, което от своя страна увеличава вредните емисии.И тъй като науката напредва, е установено,че стабилизираният карбамид, известен също като третиран или защитен карбамид,съдържащ добавки като NBPT, намалява загубите от изпаряването на амоняк средно със 78,8%, като в същото време запазва съпоставими добиви с тези от калциевия амониев нитрат (CAN) и амониевия нитрат (AN). Тази информация бе публикувана в сайта на лондонската специализирана медия „Farming life“(https://www.farminglife.com/farming-news/nitrogen-fertiliser-options-for-2019-1-8811858/amp).

След като се запозна с твърдението, ръководството на „Евро Ферт“ АД проучи българския пазар на торове и установи, че наличието на карбамид с добавката NBPT, чието търговско наименование е Agrotain, е доста ограничено. На родна територия се предлага предимно стандартният карбамид, който води до значително по-високи загуби на хранителни вещества под формата на емисии от амоняк във въздуха.

NBPT е уреазен инхибитор, който се използва като средство за намаляване на загубата на азот и за подобряване ефективността на карбамида.

Докато загубите на амоняк от CAN и амониев нитрат са значително по-ниски от тези при прилагането на уреята, те остават уязвими към загуба на азот от един от най-мощните парникови газове – диазотен оксид (N2O), което обаче се получава единствено при продължителна влажност върху тънко текстурни почви.

„Farming life“ пише още, че през пролетното наторяване от стабилизирания карбамид се освобождава много по-малко амоняк в сравнение с този, предлаган в България, но въпреки това произвежда надеждни добиви.

От изданието препоръчват още фермерите да променят настройките на тороразпръсквачките си при смяната на торове, за да постигнете подходяща ширина на трасето и да се увеличи ефективността им. Гранулата на карбамида е с размер 3-5 mm. Тази на CAN е 5-7 mm, а основната фракция на българския амониев нитрат, произведен от „Неохим“ АД, е от 2 мм – 4 мм при над 95% от гранулите. Медията препоръчва още да се провери състоянието на дисковете и лопатките, а тестът за калибриране на тавата може да потвърди равномерността на разпръскване на тор.

В отговор на журналистически въпрос от „Неохим“ АД – Димитровград съобщиха, че при предстоящо намаление на цената на природния газ за българския пазар, може да се очаква и спад в цената на амониевия нитрат за месец април.

(повече в Агровестник – стр. 35)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!