СТАРТЪТ Е ВАЖЕН!

*акцентират експертите на „Косад Семанс“

Системата Hi Corn е създадена на основата на два много близки по вегетация и устойчивост на болести хибриди, но с различен геном. Двата хибрида добре се разграничават – единият е с бяла метлица, а другият с червеникаво-кафява. Единият хибрид изметлява около 6 дни след другия. Целта е да се получи по-добро озърняване и 100% опрашване на кочана, което от своя страна да доведе до стабилен и сигурен добив.
Продуктовият мениджър на Косад Семанс, Магдалена Грозданова сподели:

-Като високотехнологична концепция, целяща подсигуряване на добива в трудни години, Hi corn 350 доказва своите предимства в условията на много тежка в агроклиматично отношение година. Самата концепция и идеята на комбинирането на определени продукти се корени именно в осигуряването на стабилни добиви, независимо от годината. През изминалата стопанска година станахме свидетели на безпрецедентна суша, особено в източната част на страната, изключително неравномерно разпределение на и без това оскъдните валежи, необичайни температури и екстремни амплитуди. В тези условия земеделците, които се престрашиха да заложат на по-голяма част от площите си този иновативен, но все пак нов продукт, успяха не само да приберат продукция, но и да регистрират добиви, чувствително над средните за района.
В отделни райони на Североизточна България в периода на цъфтеж и опрашване на царевицата бяха отчетени екстремни температури, които допълнително стресираха културата. През юни например максималната температура достигна стойности над 37°С, а минималната в отделни дни падна до около 6°С. През юли тази амплитуда беше още по-екстремна с максимални стойности до 41°С и минимални до 4,8°С. В тези условия Hi corn успя не само да преодолее стреса, но отчетохме сравнително добро състояние на посевите с отлично развитие и опрашване на кочаните. Тези наблюдения се потвърдиха и на по-късен етап по време на жътвата, като добивът във всички отчетени локации превишава средния за района. В района на общ. Хитрино, например отчетохме добиви с близо 40% от тези на стандартите в групата по ранозрелост, а в района на общ. Исперих добивите на Hi corn надхвърлиха тези на конкурентните продукти с повече от 20%. В Добричко също имаше не по-малко впечатляващи резултати с между 40 и 50% над средния добив.
Сред доволните клиенти е и Павлин Стоянов от М-Агро ЕООД с. Стожер, обл. Добрич: „Още от създаването на Hicorn 350 използвам тази концепция и досега винаги съм бил доволен и съм изкарвал най-високи резултати. През изминалата, тежка за всички ни година, от Hicorn 350 изкарах от 596 до 606 кг, което за мен при тези условия е един невероятен добив. Отново ще се доверя на Hicorn 350 и през новата пролетна кампания.“
Димитър Гърдев, управител на „Гърдеви“ ООД, гр. Кермен, обл. Сливен споделя: „Доволен съм от продуктите и отношението към мен! Обичам да експериментирам с нови неща, така направих и тази година. Половината от площите си засях с царевица за зърно с Хай Kорн на Косад Семенс! Годината беше трудна за производство на царевица, успях да направя само една поливка, но въпреки това изкарах много добър добив! Имах и други царевици, но при Хай Kорн ми направи впечатление, че хибридите са по-дълго време зелени и с по-продължителен период на опрашване, на което отдавам и по-добрия резултат спрямо другите царевици!“.
Тази Пролетна кампания Хай Корн ще се предлага в две групи по ранозрелост – ФАО 350 и ФАО 450. Семената са с добавен биотимулатор Insemo ST
Insemo ST стимулира кълняемостта, увеличава кореновата система и ризосферната активност, осигурява бърз и балансиран растеж и подобрява устойчивостта и изхранването на растенията.
Insemo ST съдържа молекулата OSYR. Синергията между нея и съпътстващите азот и фосфор, цинк и манган се намесват в ауксиновия метаболизъм и осигуряват защита при стресови условия.
При закупуването на 10 торби от високотехнологични продукти HI Corn 350 и HI Corn 450, Kamponi CS и системата DUO CS, получавате 2 торби безплатно.
При заявка на 10 торби царевица, от който и да е хибрид от портфолиото получавате 1 торба бонус.

На снимката – Николай Петров от „Косад семанс“ и Димитър Гърдев.

(повече в Агровестник – стр. 17-18)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!