„Стопанската 2018 г. не бе добра за производството на тютюн в страната“

* коментира г-н Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ – 2010). Той отбеляза, че предстоящата 2019 г. се очертава като ключова за бъдещето на тютюневия бранш в страната и Европа.

– Г-н Филев, каква бе отминаващата 2018 г. за сектора?
– Климатичните особености през стопанската 2018 г. не бяха никак благоприятни за тютюнопроизводството у нас. Казвам го не, за да се оплаквам, а като факт. Лошите климатичните условия, суха пролет и влажно лято с наднормени количества валежи, възпрепятстваха предварителната обработка на площите. Наред с това тези тежки условия създадоха затруднения и при вегетацията на растенията. Така първите два беритбени пояса се оказаха с по-лошо качество на тютюневата суровина, сравнявайки ги със състоянието през 2017 г. За сметка на това третият и четвъртият беритбени пояси се отчетоха с много добри показатели. Надявам се, че това ще балансира единицата за изкупуване на тютюнева суровина. За отбелязване през настоящата година е, че разсадените площи са същите както през 2017 г. като декари. Наред с това регистрираните тютюнопроизводители в България през настоящата кампания са точно 6775, което е с 2911 стопани повече спрямо предходната година.
Прогнозата за обема на производство е следната: за първите две групи ориенталски сорт тютюн „Басми“ и „Каба Кулак“ съответно около 5750 тона и 900 тона. За двата едролистни сорта „Бърлей“ и „Виржиния“ предполагаме, че ще се получи приблизително по 1150 и 3700 тона. Общото количество за стопанската 2018 г. от тютюн е между 11 000 и 13 000 тона. За сравнение през 2016 и 2017 имахме между 16 000 – 17 000 тона. Това прави спад с около 20%, което аз лично отдавам на лошите климатични условия.
Министерството на земеделието, храните и горите е дало разрешение на 31 търговски дружества и субекти да участват в изкупуването на количествата тютюн в България през тази година. Вече имаме на 80% осъществено изкупуване на едролистната сортова група „Бърлей“, т.е. това прави около 700 тона. При него отчитаме, че влажното лято повлия по-скоро положително, защото при тази сортова група са необходими наднормени валежи, което благоприятства развитието на растението и е в плюс на манипулационната заготовка на тютюневата суровина. За останалите три сорта климатичните особености се оказаха неблагоприятни. Нека да споменем, че повече от 10 от търговските дружества, които оперират, имат сключени предварителни договори със стопани още от месец февруари. Това говори за определена сигурност.
Тук е мястото да припомня, че Националната асоциация на тютюнопроизводителите е част от европейската браншова организация на страните производителки на тютюн – „УНИТАБ“, заедно с другата структура в рамките на ЕС – „СЕТРАТАБ“, която представлява преработвателите на суров тютюн. През 2017 учредихме ЛТ-междубраншова организация на суровия тютюн в рамките на ЕС, която няма аналог. Няма друг сектор на селското стопанство, който да е успял да обедини производители и преработватели. По този повод в Брюксел на 13-ти и 14-ти декември в рамките на „ЛТ“ ни предстои среща с четиримата най-големи потребители на тютюнева суровина в световен мащаб. На нея ще бъде разгледана визията за развитие на сектора в европейски мащаб, чието звено е и българският тютюн. Надявам се да осигурим достойни пазари на европейската суровина, а от там и на българската за период от 5 до 10 г. Това е голямата ни цел.
Що се отнася до цената на този етап мога да дам данни само за сортова група „Бърлей“, където забелязваме увеличение с около 5-6%. Това обаче се дължи на по-доброто качество, както вече отбелязах. От една седмица тече и изкупуването на сортовите групи „Басми“ и „Каба Кулак“ и на този етап стремежите на стопаните са да бъдат постигнати миналогодишните цени. Предстои да разберем обаче дали това ще се случи в края на изкупната кампания през месец януари 2019 г. Що се отнася до сорта „Вирджиния“, както вече съм отбелязвал, при нея кампанията е целогодишно. Българските тютюнопроизводители обаче трябва да се научат да се кооперират. В това отношение колегите ни от Гърция имат конкурентно предимство.
За тютюнопроизводителите на европейско ниво не съществува ОСП. Това е така, защото сектор тютюн е един от малкото, които не се възползват от европейско финансиране от 2010 г. насам. В България от 2007 г. никога не е имало европейско финансиране за нас. Ние сме подпомагани по линия на националната помощ за тютюн от бюджета на страната и това бе възможно благодарение на активната работа на НАТ-2010 г. В момента участваме в работна група на сектор „Земеделие“ в България по темата, свързана с ОСП на ЕС след 2020 г. По този начин участваме активно в бъдещото функциониране на селскостопанската политика от 2021 до 2027 г. Ние влизаме с едно искане в тези разговори: „Нищо повече, но и нищо по-малко“. Настояваме тютюнът в страната ни да бъде равнопоставен на всички останали браншове, а не да бъде дискриминиран, както е в настоящия програмен период. Ако не успеем да убедим европейските институции, че този сектор трябва да получи финансиране от Брюксел, то на второ място ще се опитаме да запазим настоящата национална схема. Тя обаче трябва да бъде насочена към онези тютюнопроизводители, които все още са на тютюневата карта на България. Чака ни една много специфична 2019 г., защото идват избори за ЕП. Каквото и да договорим с настоящите експерти и политически лица, още през юни ще трябва да проведем нов кръг от разговори. Тежка година ни очаква по отношение на окончателното финализиране на преговорите за бъдещата ОСП на ЕС.
Живко ИВАНОВ

(повече в Агровестник – стр. 14)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!