СЪЩЕСТВУВА ОГРОМЕН ПОТЕНЦИАЛ НА БИОМАСАТА В ЕВРОПА!

*стана ясно от презентацията на проф. Анна Аладжаджиян, председател на Националната асоциация по биомаса, по време на първата работилница по проектEnabling, насочен към земеделските и горските стопани.

*Био-базираната икономика и преизползването на органични суровини във всички области на индустрията ще се развиват все повече.

Част от паралелната програма на 10-та Специализирана изложба и конференция за управление на отпадъците и рециклиране,провела се между 16-18 април в Интер ЕкспоЦентър, София, бе презентацията наНационалната асоциация по биомаса (BGBIOM) на тема „Оползотворяване на биоотпадъци за секторите производство на етерични и растителни масла,зеленчукопроизводство, лозарство“.Проф. Анна Аладжаджиян, председател на асоциацията, откри семинара и разказа повече за проекта Enabling:

– Днес вие присъствате на първия уъркшоп (семинар) на Националната асоциация по биомаса по проект Enabling, финансиран от европейската програма „Хоризонт 2020“. Той стартира на 1 декември 2017 г. и трябва да приключи на 30 ноември 2020 г. Консорциумът на проекта се състои от 16 партньори от 13 страни, повечето от ЕС. Двете асоциирани членки са Израел и Норвегия.

Какъв е контекстът на проекта? Той е разработен от италианските координатори заради съществуващия огромен потенциал на биомасата в Европа, който може да послужи като основа за нов сектор какъвто е био-базираната индустрия. През последните години в ЕС се разпространи такава идея и се създадоха редица директиви, които помагат развитието й в бъдеще. Понастоящем веригите за доставка на биомаса за био-базираните индустрии и производства не ползват предимствата на структурираните мрежи. Целта на нашия проект е да създаде именно такава структурирана мрежа. Повечето производители на биомаса сключват двустранни договори с производителите на био-базирани продукти, които се нуждаят от тяхната суровина. В Европа съществуват добри практики по отношение производството на био-базирани продукти, но те не са достатъчно известни. Една от целите на проекта е да разпространи информация за тях.

Идеята на Enabling е да се изгради мрежа на европейско ниво за обмен на опит и технологии, както и информация за Био-базираната икономика на бъдещето и преизползване на органични суровини във всички области на индустрията. Общата цел е подобряване и систематизиране на сътрудничеството между заинтересованите страни и в частност на източниците на потоци биомаса и на обработващата и преработващата индустрия или био-базираната индустрия. Специфичните цели включват характеристика на биомасата и идентифициране на съответни индустриални проекти и добри практики. Както и поддържане на иновации чрез специална платформа за брокерски и обучителни услуги и разпространение и използване на резултатите от проекта.

Как можем да подпомогнем развитието на селските райони? Като създадем условия отпадъците от земеделското производство да бъдат употребявани за направата на други био-базирани продукти. Полето за работа е много широко, в България обаче не е толкова развито. У нас селскостопанските отпадъци се използват в 2 направления: за продукция на биогаз и сухия остатък от анаеробната ферментация да се компостира и да се използват като биотор. Сухият остатък съдържа важни елементи: калий, фосфор, азот, въглерод и затова е много полезен, ако бъде върнат в почвата. На практика той замества органичния тор, разликата е, че е дезинфекциран, не съдържа непокълнали плевелни семена и не носи болестотворни организми в почвата.

Другото направление, което е разпространено в България – родината на розите и други ароматни растения, има за цел да използва остатъците от производството на етерични масла. Особено розовото е много богато на вещества, които имат антисептично действие и могат да се влагат в производството на храни като консерванти и да заместят Е-та, които са толкова вредни.

Какви са основните дейности по проекта? Създаване на матрици с данни за биомасата и индустриалните процеси (вече са качени на сайта на проекта). На второ място – събиране на добри практики (в процес на разработване). Организиране на уъркшопи (работилници), уебинари (провеждат се онлайн), адресирани към заинтересованите лица. Следваща дейност е организиране на услуги за консултации и посредничество в иновациите (кой какъв остатък има, какво да го прави…) – вече се разработва специална платформа, която до 3-4 месеца ще бъде готова. В рамките на проекта е залегнало създаването и на платформа за търговия с биомаса – суровини и готови продукти. Целта е да се създадат условия за пряк контакт между търгуващите чрез частни съобщения. Достъп до платформата ще има след предварителна регистрация.

* * *

ENABLING – биомасата като суровина за различни био-базирани производства

Няколко думи за добрите практики. Целта е до края на проекта да бъдат събрани 100 такива от всички 16 партньора. Задачата на България е да представи 12, а вече имаме 2 одобрени от 5 подадени. Практиките се събират и публикуват в онлайн инструмент, наречен „Атлас на добрите практики“, който в момента се разработва от партньорите от Чехия…

За повече информация: www.bgbiom.org

Пламена ПЕТКОВА

(повече в Агровестник – стр. 7-8)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!