ТРЕТАТА „ФАРМ АКАДЕМИ“ ОТНОВО ЩЕ ПРЕДСТАВИ УСПЕШНО РАБОТЕЩИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕКТОРА

* На 17 и 18 декември в х-л „Империал“ в град Пловдив ще се проведе поредното издание на „Академия за фермери“.
* Светила в световната наука и практика ще представят последните свои изследвания. Актуалната за страната есенна суша, подготовката на полетата за пролетниците, създаване на благоприятна среда за културите, въпреки засушливите условия, щадящи почвени обработки, бърза жътва – това са част от акцентите на форума.

Месец преди откриване на „Фарм Академи ІІІ“ помолихме г-н Георги Мантарлиев, основател и директор на „Академия за фермери“ да разкаже в аванс за проявата и ползите, които технологиите носят на клиентите и партньорите:
– Предстои шестото поредно издание на формата, а именно третата „Фарм академи“. Създадохме „Академия за фермери“, за да можем да обясним на достъпен език научните постижения в световен мащаб. При всички тези прояви се стремим да открием и дадем отговори на актуални въпроси, които вълнуват селскостопанския бизнес в момента. Не в миналото или в следващите 50, а точно сега!
Динамиката във всички сектори е с изключително бързи темпове и трябва да намерим актуалните и приложими моменти на нашия бранш. На „Фарм Академи“ каним световноизвестни специалисти с богат опит, и то не само в лабораториите на университетите, а опит в реалното производство. Представените технологии са работещи, те са най-оптималните и разбира се, най-печелившите като добив и себестойност на произведената продукция. Бонусът към всичко това е УСТОЙЧИВАТА СРЕДА, при която сътресенията при климатичните фактори са минимализирани. Известно е какво се случва по полето при продължителна суша или прекомерно преовлажняване. С нашите технологии минимизираме стресовия климатичен фактор и го превръщаме в устойчив вариант, при който фермерите получават добър резултат почти всеки сезон.
С нашите партньори постоянно поддържаме обратна връзка, разговаряме с всички последователи, почти ежедневно. Ако нямаме готов отговор го търсим по целия свят и докато не го открием, или намерим алтернатива на въпроса, ние не се примиряваме. Но нека припомня – приемаме всяка технология, която е успешна и много пъти сме призовавали други производители да споделят своя опит, но към момента сякаш НИЕ СМЕ ПОБЕДИТЕЛИ.
Често се обръщам към колегите от бранша да организираме кръгла маса, всеки да каже своите виждания, да направи аргументиран анализ и да стигнем до истина, която е полезна за агросектора. И тя да помогне на заетите в селското стопанство хора, да е приложима с наличния ресурс, който имаме.
Нашите съвети са комплексни. Работим с компании, чийто качествен продукт дава резултати по целия свят. Продуктите се изнасят в повече от 60 страни, а това е признание от световната общност, която дълги години ги ползва и открива положителните резултати. Това, че ги представяме в България, е плод на усилията ни, на нашите идеи да открием най-добрите продукти. Ние сме ги адаптирали към родните условия, но се усеща и дълбокото разбиране на цялата технология. Много страни като Канада, Казахстан, Узбекистан, Шри Ланка и др. ни канят да споделим опит. И на следващото издание на „Фарм Академи“ ще присъстват едни от най-големите земеделци от тези страни, които ще се срещнат с българските си колеги, ще разговарят, дискутират…
На това зимно издание на академията обстойно ще анализираме всички въпроси, които интересуват земеделците. Визирам начини на обработка на площите, почвеното плодородие, торене с химически продукти. Понякога се налага да третираме с химикали, но ние работим и се придържаме към УСПЕШНАТА ТЕХНОЛОГИЯ. Нямаме тотално отричане или подкрепа на дадена система. И това не е каприз, то е на база анализ или резултат от прилагането или отхвърлянето на продукта. Затова на тези форуми адаптираме технологията към нашите почвено-климатични условия.
Ние ще представим отново последните изследвания в лек за приемане формат. Лекторите така адаптират своите презентации, че даже и неангажираните в сектора могат да разберат идеята.

(повече в Агровестник – стр. 13-16)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!