„Туризмът във всякакви форми е бъдещето на Велинград!“

* е мнението на кмета на курортния център д-р Костадин Коев.

Д-р Костадин Коев е роден на 17 октомври 1964 г във Велинград. През 1990 г. завършва ВИЗВМ Стара Загора със специалност „Ветеринарна медицина“. До 2015 г. развива собствен бизнес. На 12 ноември 2015 г. встъпва в длъжност като кмет на Община Велинград. Женен, с едно дете.

– Д-р Коев, представете накратко визитката на Велинград?

– През 1938 г. трите села Чепино, Лъджене и Каменица се обединяват в един град – Велинград. През второто десетилетие на 20 век става популярен курорт в България. От 1958 г. е обявен за национален балнеологичен център. Прекрасен град, разположен в Чепинската котловина, с чист въздух и природни красоти. Велинград е курортът най-богат на минерални води в България и втори в Европа. Показателите на 77-те извора, които са с температура, варираща от 45 до 95 градуса, покриват почти цялата гама заболявания, влияещи се от водолечение. Затова още от древността тук са строени терми и бани, а най-старата от тях и все още функционираща, е Радонова /1749 г/.

През 2006 г. Велинград е обявен за СПА-столица на България, а през 2008 г. и на Балканите. Басейните и СПА-центровете посрещат целогодишно хиляди туристи, които се отдават на заслужен релакс и спокойствие.

През далечната 1937 г. в с. Лъджене е открит първият по рода си в Европа минерален плаж с 50-метров басейн, на който тази година отпразнувахме 80-годишен юбилей. С единодушно решение на последната сесия на Общински съвет Велинград, съветниците решиха заслужено плажът да носи името на своя създател „Йосиф Шнитер“. Създавайки емблематичния за града минерален плаж, той е превърнал Велинград в курорт.

Всички извори са държавни, два от тях са предоставени за стопанисване и управление за 25 години на община Велинград – Каменица и Драгиново. Дебитът на общинските е различен – извор Влас е 10-12 л/с, „Мизинка“ е 4 л/с, а Драгиново – 4-5 л/с. Минерална вода от държавните и общински извори се предоставя на определени хотели и туристически обекти, на база разрешителни за водоползване, съобразени с дебита им.

Държавните са „Чепино“ и „Горски извор“, като вторият е отдаден на концесия за бутилиране на минерална вода „Велинград“

В момента се реализира пилотен проект на МОСВ и Националния доверителен екофонд за подмяна на магистрален водопровод смяна на колекторна тръба на извор „Власа“, по пилотна програма за управлението на минералните води. Общата стойност на проекта е 350 000 лв., като 50% от тях са безвъзмездна помощ от национален доверителен екофонд, а останалите са подсигурени от капиталовата програма на Община Велинград.

Надяваме се, че след като се извърши ремонт на сондажа и колекторната тръба и бъде подменено трасето, ще спрат големите загуби, които в момента търпим, заради компрометираното трасе. Дебитът на извора ще се завиши и ще има свободен дебит, който ще може да се ползва.

Имаме избран изпълнител по одобрения проект по ОП „Региони в растеж“, на стойност 4 812 941 млн. лв. В него е включена реконструкция и модернизация на три обекта – централна градска част, кооперативен пазар и улици в кв. Каменица. Предвидена е напълно нова визия на центъра, като ще се подменят настилката и тротоарните площи.

По същата оперативна програма имаме одобрен още един проект за въвеждане на мерки на енергийна ефективност на старата и новата сграда на общината, както и на сградата, в която се помещават Агенцията за социалното подпомагане и прокуратурата. Неговата стойност е около 2,5 млн. лв. Предстои обявяване на обществена поръчка.

По трети проект по тази програма ще се санират 9 жилищни кооперации с обща площ 9000 кв. м и ще бъде изградена детска градина в кв. Лъджене.

– Какви са приоритетите за развитието на Велинград?

– Важна задача е колкото се може по-бързо да изградим претоварна станция и площадка за предварително третиране на твърди битови отпадъци. Проектът е на стойност около 10 млн. лв и е внесен за кандидатстване по ОП „Околна среда“. Съвместен е с община Ракитово. Определили сме терен от 32 дка на територията на Велинград. Ще има и компостираща инсталация за зелена маса от парковете. Реализацията му е много важна, защото след 2018 г. ще се налагат сериозни глоби на общините, които не са изпълнили екоизискванията за сметищата.

В предишния програмен период сме пропуснали възможността да реализираме водния цикъл. Огромен проблем е, че не сме подменили подземната водопроводна инфраструктура. В момента имаме нужда от подкрепа от държавата, да ни отпусне средства за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. Навремето е бил внесен проект за водния цикъл, но е бил върнат за доработване и така и не е бил коригиран.

Вече подготвяме проект за изграждане на пречиствателната станция. Не е възможно СПА-курорт да не е реализирал водния цикъл.

– Колко са жителите и какъв е туристопотокът годишно към града? С каква леглова база разполагате?

– В града живеят 27 000 души, а в общината – 42 000. Велинград се намира на 1 ч. път от Пловдив и на 1,5 ч. от София. През почивните дни тук идват хиляди туристи. През август е пикът на сезона. Преди 20 години градът нарастваше през лятото до 80 000 души. Тогава хората се насочваха към квартири и ползваха баните. Сега почиващите предпочитат хотелите, които разполагат с 5000 места.

Надяваме се като реновираме минералния басейн, тук отново да се насочат хора, които да нощуват в квартири.

В нашия град има 7 бани, като три от тях са общински – кв. Чепино – мъжка и женска (Радонова) и Лъджене – кална. Останалите са държавни – Вельова, Сярна. Средствата ще насочим към общинските бани, въпреки че мъжката в кв. Чепино е модернизирана през миналия програмен период и е в отлично състояние. Затова искам да повторя, че се стараем да развиваме всички аспекти, които могат да осигурят просперитета на нашия град. Бъдещето му е свързано с туризма и то във всякакви форми. Туристите, които сега идват, ползват основно спа-услугите. Но балнеологията винаги е била водеща и се надяваме тази ниша да се развие по-успешно.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-27)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!