ФЕРМА „ТУРЛАТА“ НАД СВОГЕ СЪХРАНЯВА РОДОВИТЕ ТРАДИЦИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

  • Трайко Асенов отглежда 100 Каракачански овце и няколко Калоферски кози, мечтае за кланица и мандра.

Може да е странно, но и фермите търсят своето подходящо място. Така „Турлата“ променя своето място от Чупренския балкан в Северозападна България и се прехвърля в планината над град Своге. Интересна е и семейната история – преди няколко поколения прадядовците на стопанина Трайчо Асенов се установяват в Чупренския балкан след Освобождението, за да отглеждат овце. Сега младият фермер, след няколко поколения, отново се качва в Стара планина, за да продължи традициите в животновъдството. Родителите му са родом от село Василовци и съхраняват малко стадо, въпреки че се преместват да работят в София. А названието на стопанството – „Турлата“ остава неразривно свързано със Северозапада. Произлиза от названието на торлаците, като другото му значение е и „кръгла кошара“.
Трайчо Асенов е роден в град Лом, но завършва техникум със специалност „Телекомуникации“ в столицата, където живее. През 2005-2007 г. се захваща да възстанови стадото в с. Василовци, като наследява няколко животни. Започва с Плевенска черноглава, но постепенно се ориентира към Каракачански овце. На третата година вече има 25 животни от автохтонната порода, като закупува първите от района на Кресна.
Поетапно намалява Плевенските черноглави и увеличава Каракачанските овце, които му допадат като екстериор и темперамент. Отчита, че докато първата порода дава по 1 литър дневно, защитената предлага само 200-300 милилитра дневно. Освен това автохтонната порода трудно се адаптира към климата в Северозападна България, където жегите са големи. Затова 35-годиният стопанин става в 3-4 часа, за да ги пасе, като трябва да ги прибере на сянка около 11-12 ч., когато температурите скачат над 30 градуса през лятото. Животните спират да се хранят и просто почиват. Чувства се уморен и самият той, като осъзнава, че и овцете се измъчват от климатичните условия.
Така заедно със съпругата си Теодора Асенова започват да търсят варианти да преместят фермата близо до София, на подходящо място. Закупуват имот в Своге, като през 2018 г. установяват тук животновъдния обект, изграждат кошари.
Стадото вече наброява 100 каракачански овце, няколко калоферски кози, пазени от 10-на каракачански кучета. То е почти целогодишно в планината над Своге, където районът е включен в екологичната мрежа Натура 2000. Ползват около 1000 дка пасища с различни ароматни билки – див чесън, мащерка, както и любимите на добитъка горски гъби.
Трайчо Асенов също променя режима си, денят му започва около 7-8 часа, когато прави пълен преглед на животните и ги издоява сам на ръка. Преди за този процес му е бил нужен час, а сега по-малко.
Има планове да премине към биологично отглеждане на животните, за което автохтонната порода е изключително подходяща. Към момента питомците му са включени по мярката за агроекология. Идеята му е да увеличи овцете, но смята да работи поетапно, тъй като още не са се стабилизирали на новото място. Иска първо да наеме с дългосрочни договори ливади. След това мечтае да кандидатства по европейски програми за изграждане на кланица и на мандра. Залага изключително на чистата храна. Затова млякото е екологично, като маслеността му в летните месеци е над 10-11 процента.
Сега се радва, че фермата е близо до по-големия пазар, който е около София. Надява се постепенно разходите му да намалеят и ферма „Турлата“ да се превърне в доходоносен бизнес. А и по този начин ще съхрани фамилните традиции, като ги изведе на по-високо ниво.
Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 7-8)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!