„ФЕРМА WEB“ ПУСКА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ ДО КРАЯ НА НОЕМВРИ

*Новите разработки се фокусират не само върху управлението на фермите, но улесняват работата и на ветеринарните лекари – посочва инж. Петър Чернаев, собственик на „ВИП Софтуер“ ООД.

-„Ферма WEB“ всяка година предлага на пазара иновация в сферата на агросектора. Тя е специализирана система от устройства и софтуерни приложения за документиране, планиране и отчитане на дейностите по отглеждане на животни, разработена от ВИП СОФТУЕР ООД. Напоследък се съсредоточихме в разработването на уникални продукти, базирани на „Интернет на нещата“ – посочи собственикът, софтуерният инженер Петър Чернаев. – През 2020 г. фокусът отново е фермата и нейното обслужване, но сме включили нова група потребители – ветеринарните лекари. До края на ноември ще предложим на пазара нова разработка, която улеснява работата на частнопрактикуващите лекари. Те от една страна са ангажирани с лечението и профилактиката на животните, а от друга – са лични администратори на стопанствата, като подават данни към официалните системи.
Представете си, че един доктор трябва да ваксинира срещу син език стадо от 100 овце. Реалната медицинска дейност може да му отнеме около 1-1 и 30 ч. часа, а след това да отдели 3-4 часа за писмена работа. Първо трябва да разпечата списъка на животните с идентификационните им номера, където да отмята всяко ваксинирано. Обикновено около 20% от чиповете са паднали, тези животни трябва да се премаркират, после да разпечата нов списък след манипулацията. Може да се случат и технически грешки – да хване вече ваксинирана овца, както и други реални ситуации, които затрудняват процеса и го удължават времево.
Затова новата ни разработка е система за лечение на животните, която намалява административната работа на ветеринарните лекари. Използвали сме нов дизайн на „Ферма WEB“. Той може да се свързва с различни технологични средства – нашият усъвършенстван RFID-четец за ушни марки, контролери за автоматична връзка с електронни кантари, доилни зали и др., като единственото условие е да има някакъв източник на интернет.
Новият вариант на „Ферма WEB“ за ветеринари позволява работа в режим „Свободни ръце“ – четецът на ушни марки е „тип гривна“ върху ръката на лекаря, а телефонът може да е в джоба му, така системата автоматично разчита чиповете на всяко хванато животно за ваксиниране, сигнализира при проблем и нещо повече – автоматично се извършва записване на номерата на ваксинираните в списък в мобилния телефон.
Така за около час може да се извърши както реалната манипулация, така и попълването на данните в системата. Единственото, което трябва да направи лекарят, е да разпечата попълнения формуляр, за да се подпише фермерът.
Предложихме на БАБХ да ползва нашият продукт, като се прехвърлят данните от всички ферми в официалната система.
Софтуерът съхранява данни за провежданото лечение на всяко животно, продължителността му, предоставя възможност да се планират бъдещи третирания, интервенции и др. Автоматично в системата се отбелязва, че днес в 16 ч. д-р Иванов е прегледал определено животно, назначил му е медикамент, който трябва да приема например 5 дни. Така стопанинът знае колко дни не трябва да смесва млякото от болната овца или крава, с предвиденото за предаване. Излизат му данни, че друго животно с определен номер е болно и не може да бъде предадено за кланица.
Продуктът осигурява възможност фермерът сам да закупи определен медикамент от ветеринарна аптека. В този случай обслужващият лекар му издава електронна рецепта. Готов е вариантът на електронната рецепта при животни. В момента се извършват последни тестове на този иновативен продукт във ферми в Пловдивско и почти е готова демоверсията му.
В последния месец на годината новият продукт ще бъде на промоционална цена и четецът ще е бонус за ветеринарните лекари.
През последните 3-4 години ВИП СОФТУЕР ООД беше акцентирала вниманието си върху разработката и усъвършенстването на контролер и първия в Европа онлайн-четец на ушни марки. Четецът и контролерът се свързват с всички електронни кантари в България, като процесът на измерване е изключително опростен. Това означава, че всички дейности са автоматизирани и продуктът може да се ползва и от неквалифицирани работници.
Практическа полза: животното минавайки през кантара, системата автоматично отчита ушната марка и теглото му и записва данните на сървъра. Така собственикът получава информация в реално време, без да е необходимо физическото му присъствие на място.
В момента четецът и контролерът на българската фирма се ползват при експериментално тестване на система за измерване на прасета в Италия. Тя е тип „проходен тунел“, през който прасетата пробягват и автоматично се измерват. Така процесът е по-малко стресиращ за стадата.
Вече сме подготвили документацията за регистриране на RFID-четеца в Патентното ведомство като полезен модел.
Софтуерът „Ферма WEB“ през тази година навършва 5 години от излизането си в последния вариант. Този софтуер позволява създаване на електронно досие на всяко животно и събиране на цялата информация върху сървър. Позволява следене на ежедневните дейности във всяка ферма – хранене, лечение, преместване между обори и боксове и др. Софтуерът се свързва с различни технически устройства – RFID-четец за ушни марки, електронни кантари, доилни зали и др.
Има разминаване в информацията на система ВЕТИС и ситуацията на терен. С „Ферма WEB“ и свързването й с ВЕТИС този проблем може да бъде решен. Затова преди месец е изпратено писмо до министър Танева да се направи сравнение на данните между реалните и виртуални животни в България.
Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 7-8)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!