ХУМУСТИМ ПОМАГА ПРИ ГРАДУШКА

*Ежегодно падналите градушки нанасят големи поражения върху земеделските култури. И тази година няма да ни подминат. Най интензивни са те през месеците май и юни. Ние можем да ви бъдем полезни.

Използвайте Хумустим. Ранното третиране на различни посеви и трайни насаждения с Хумустим, даден като листно пръскане, преди да паднат градушките ще предпази растенията от нанесените от тях повреди. Това вече е доказано в практиката (посетете нашия сайт: humustim.com и отворете клипчетата, които са около 20, в един от тях ще видите реално как действа Хумустима при паднала градушка и какви повреди са нанесени на нетретираните и третирани с Хумустим лукови растения). Този уникален органичен хуматен тор, освен че повишава добив, качество, имунитет, фотосинтеза, но той и много силно заздравява клетъчните стени на растенията и те стават много по-устойчиви, както на натоварване, така и на природни стихии. С богатото си съдържание на хуматни компоненти, Хумустим е много силен атниоксидант. Действа срещу повреди от градушки, киселинни дъждове, късни слани, засушаване, измръзване, наводнения, химически повреди и др. За тази цел препоръчаме дозите на Хумустим да се увеличат два или три пъти, особено в райони с интензивни градушки.
Ако не сте използвали Хумустим, а падне градушка, едно разумно решение, е веднага да приложите листно пръскане със завишени дози. Растенията по-бързо ще се справят с нанесените повреди, бързо ще се възстановят, ще бъдат максимално предпазени от гъбни болести. Икономическите щети ще бъдат по-малки.
Много често сериозни повреди нанасят и киселинните дъждове, които вече не са рядкост у нас. С тройна доза на Хумустим растенията след 5-я ден много бързо се възстановяват, хлорозата спира, ефектът е видим. Извършват се две последователни листни пръскания през 12-15 дена.
Хумустим може да се използва съвместно с препаратите за растителна защита, за да не се влагат допълнително средства за тази услуга.
Бързоусвоимите калиеви соли на хуминовите киселини, както и другите хуматни компоненти в Хумустим, силно подобряват, регулират и стимулират метаболитните процеси на растенията. От тук се подобрява енергетичният потенциал на растителния организъм и активното му влияние върху кибернетичния апарат на неговите клетки. Създават се условия за ускорен синтез на най-лабилната форма на РНК, явяваща се като матрица, на която се синтезират белтъците. В резултат на създадените условия за ускорен синтез на белтъци, се образуват гама от ензими, които активно се включват в каталитичните процеси и стимулират целия ход на обмяната на веществата.
Хумустим е единственият органичен хуматен тор, предлаган на пазара у нас, който в състава си има само органични вещества, най-високо съдържание на разтворими форми на хумусни вещества, в т.ч. и най-важните негови съставки – калиевите соли на хуминовите и фулвокиселините, които заемат над 35 % от органичното му вещество. Останалите хуматни компоненти са във вид на многообразие от бързо усвоими макро и микроелементи на органична основа. При използването на Хумустим, той само за 6 часа се усвоява от растенията и много активно се включва в цялата им физиологична дейност.
Хумустим е ново поколение на оригинален хуматен тор, с много по-висок „подвижен хумус“ и е най-добрият в това отношение на нашия пазар. Не произхожда от калифорнийски червей, а е получен по специална технология от най-богат природен органичен субстрат, който единствен може да осигури този висок процент на хуматни компоненти, хуминови и фулвокисилени, и то в най-добро съотношение между тях.
Друго важно, което трябва да се знае за Хумустим, че освен хумусни киселини, останалите хуматни компоненти са изключително богати на многообразие от макро и микроелементи на органична основа. Те са много активни, натурални и бързо се усвояват от растенията. Има микроелементи, за които все още науката не се е произнесла, а тяхното значение е много важно. Именно този богат органичен състав, без химия, позволява, когато се налага, дозите на Хумустим да се увеличават 3-4-5 пъти, без да съществува риск от някакво увреждане на растенията, напротив – ще окаже изключително стимулиращо въздействие.
Това прави Хумустим изключително екологично чист органичен тор, който влияе положително не само върху растителните видове, но осигурява и така ценната здравословна храна на хората, която е екологично чиста, без химия.
Използвайте Хумустим превантивно срещу градушки и други природни аномалии.
За повече информация 0888 942 318
Агроном: Радка Малинова

(повече в Агровестник – стр. 7-8)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!