Царев брод – „живото“ село между двете стари столици Плиска и Преслав

*Населението е с разнороден етнически състав, който живее в хармония – българи,турци, татари, потомци на немци…

*Кметът Стефан Живков вярва, че както в миналото Царев брод ще привлича и днес нови заселници.

Царев брод, община Шумен, е с уникално местоположение. То се намира между старите български столици Плиска и Преслав и се предполага, че оттук е минавал пътят, когато са премествали държавния център в миналото. Оттам произлиза и името на населеното място,предполага кметът Стефан Живков. Към момента жителите са 1300 и принадлежат към различни етноси, но живеят от векове заедно. Сред тях има християни (провославни и католици) и мюсюлмани (турци и татари).През османския период селото има смесено население – българи и турци, като през различни период съотношението им семени. По време на Кримската война туксе заселват татари, а заедно с тях ичеркези. Интересен е фактът, че от краяна XIX до средата на XX в. в Енидже сеобособява най-голямата немска колонияв България. Това става след като царФердинанд I Сакскобурготски в края наXIX в. поканва в България да дойдат немскизаселници от Бесарабия, Унгарски иРумънски Банат, с цел да обработватплодородните земи, освободени от турците.Тези немци произхождали от Германия(Ландау, Карлщат, Карлсруе и др.) имиграционното им движение в ЮгоизточнаЕвропа е свързано с политиката иикономиката на великите сили, по-точнос намаляването на територията наОсманската империя в полза на влияниетона Австро-Унгария и Русия през XIX век.За духовните нужди на католическатанемска общност през 1910 г. била осветенацърква от духовния пастир на католическитенемски заселници – отец Франц Крингс.

За празник на Царев брод е определен Димитровден, тъй като местният православен храм е „Свети Димитър“. Той преди 2-3 години е ремонтиран, подновен е покрива и е в добро състояние, посочи Стефан Живков. Средствата са отпуснати по проект, одобрен от дирекцията по верозиповеданията. Спасовден е друг голям празник, който почитат местните жители. Той се отбелязва 40 дни след Великден и винаги се освещава курбан за здраве.

В селото почти няма безработица. Общинският център Шумен е на десетина километра и това е причина през последните години тук да се заселват млади семейства. Царев брод е „живо“ село, което и днес привлича заселници. Около 80 човека работят в Държавната псиихиатрична болница, в която са настанени около 120 пациенти. В местната кооперация са заети около 60-70 души, във филиала към Земеделски институт – Шумен – около 30. Останалите намират препитание в транжорната и при двама-трима крупни арендатори. Обработваемата земя е 20 000 дка.

В Царевброд има и детска градина с 21 малчугани. В училището учат 120 деца от съседните села – Велино, Коньовец, Златна нива, кв. Мътница и др. За последните 3 години тук са родени 4 деца. В Културния дом освен пенсионерски клуб има и ритуална зала и през м.г. в нея са сключени 3-4 граждански брака. В населеното място има общо практикуващ лекар, а два пъти седмично идва стоматолог.

Тъй като е към община, която не е „селска“, Царев брод не може да се възползва от възможностите на ПРСР. Обаче през годините са реализирани няколко проекта по ПУДООС.

Шуменското село има сериозни перспективи за развитие. Близостта до областния град и заселването на млади семейства, увеличава населението му. Освен това се намира на 7 км от новоизградения бизнес-парк на Шумен, в който се откриват нови предприятия. Те разкриват работни места и правят близките села привлекателни, смята кметът Стефан Живков. Той вярва, че както в миналото Царев брод ще привлича и днес нови заселници.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-31)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!