ЦЕЛИМ ДА ХРАНИМ РАСТЕНИЯТА ПРАВИЛНО!

*категоричен е г-н Венцислав Неков,собственик и управител на „Сембодиа“ООД – компания, която повече от 20 години предлага на българския пазар най-широката гама азотни, азотно-фосфорни, калиеви,комбинирани NP и NPK-торове, листни, течни, водоразтворими и премиум торове, както и индустриални химикали, водообработка ,анализи и препоръки.

Разговаряме с г-н Венцислав Неков за философията на дружеството и приоритетите в дейността на екипа, за целите и задачите на специалистите, за българските почви..

-Нека започнем с името на дружеството,г-н Неков, какво означава Сембодиа? Как се ориентирахте към тези торове?

-В бизнеса много рядко се случват чудеса и случайности. Напротив, това беше естествено продължение на натрупаните знания и опит. След близо 17-18 години трудов стаж в областта на разпространението на торовете най-вече на международния пазар и създадените конкретни връзки и взаимоотношения с най-различни производители и потребители на торове,аз реших да обособя дейността си в една собствена компания. Така се роди идеята за създаването на дружеството Сембодиа. СЕМБОДИА ОЗНАЧАВА КРАСИВО ЦВЕТЕ в далечната Югоизточна Азия (Индонезия). Всъщност компанията в началото беше смесена – в съдружие с холандци, които обслужваха търговията между Холандия и тяхната най-голяма колония – Индонезия.Моето участие беше минимално. Така се развиха нещата обаче, че в един момент изкупих техните дялове и останаха името,добрите практики и натрупания опит от съвместната дейност. Като търговско наименование Сембодиа съществува и в повечето бивши соцстрани – има Сембодиа Полска, Чешка и т.н.

Нашата компания бе създадена като фирма, която прави външна търговия (внос и износ) и вътрешна – по-скоро дистрибуция на местния пазар. Това е всъщност основната ни дейност. Сферата, в която се разпростира е химията, индустриалните химикали -около 85-90% е свързана с химикали за селското стопанство. Другите 10-15% са свързани с другата ни дейност, а именно химия за индустрията.

ОСНОВНАТА НИ СЪЩНОСТ СА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ХИМИКАЛИТЕ ЗА СЕКТОРА. Говорейки за химикали, имам предвид торове. Ние не се занимаваме с препарати, с различните видове „лекарства“… Ние сме ангажирани с всичко, което е свързано с ХРАНЕНЕТО НА РАСТЕНИЯТА.

В БЪЛГАРИЯ ПРИТЕЖАВАМЕ НАЙ-ГОЛЯМОТО ПОРТФОЛИО ТОРОВЕ – НАД 75 ВИДА. Много държим на нашата връзка с науката.Считаме, че без наука не може да има развитие на селското стопанство.

Не крием, че нашата сила са международните контакти. Повечето служители в нашата компания са завършили външна търговия и това ни дава самочувствието, бидейки професионалисти във външната търговия, да пренесем този опит и във вътрешната. Аз също съм завършил МИО – външна търговия. Работил съм в отдел Износ на Химимпорт. След това – в топ 5 световна компания в областта на международната търговия с торове.

Днес целият екип на „Сембодиа“ ООД наброява 30 човека.

Самата ни организация е такава, че можем да доставим минерални торове от всяка точка на земното кълбо, където има такова производство, и то в определени срокове. Ние си правим цялата логистика, опаковане, складиране и доставка до мястото на крайния потребител. На тази база работим – много пътуваме, посещаваме водещи производители в света. Избираме най-доброто, което бихме предложили на българския пазар, с кого да работим, непрекъснато създаваме външни контакти.

Търговските ни представители, които са 17, се грижат за изучаване на потребностите на нашите клиенти и задоволяването им. От тях 7 са агрономи. Те се занимават и с чисто разяснителна и консултантска дейност. Като знаят какво съдържа земята, какво трябва да се вложи, за да се повиши добивът, дават препоръки.

Притежаваме и лаборатория за анализи, позиционирана е в София. Химиците, които работят в нея правят анализи на почва, вода и растителна тъкан, и на тази база всъщност формират една основа, върху която даваме препоръки за торене, в зависимост от това какви цели си поставя земеделският производител.

Взаимстваме най-добрия световен опит, разработваме нови методики за анализи с дипломирани, високо квалифицирани специалисти, в тясно сътрудничество с български и чужди лаборатории, което гарантира надеждност и обективност на получените резултати… Имаме сонди и почвовзематели, които посещават на място, вземат почвената проба, подготвят я и я изпращат, следвайки определени методи. Целим анализът да бъде готов възможно най-бързо, защото на негова база фермерът трябва да вземе решение – какво да вложи, колко да вложи, как да го вложи… Практиката и научните публикации сочат, че почвените анализи е добре да се правят веднъж на 2-3 години, за да има едно наистина научнообосновано торене.

Девизът ни е: Предлагаме торове от всички най-добри! Отсяваме ги, разбира се, по географска близост, по суровините и материалите, вложени в тях… Работим много добре с Тунис, Мароко, Русия, Германия, Франция, Испания… Проявяваме особено внимание при подбора на продуктовата си листа.

Основна наша политика през последните няколко години е да се насочим към специализираните торове. Все повече делът като обем, приходи и т.н. на конвенционалните торове при нас отстъпва място на новите, модерните – от една страна те дават по-добри резултати, а от друга – предпазват почвата и околната среда. Това са т.нар. торове с добавена стойност – третирани с инхибитор, за да няма изпарение или измиване в подпочвените води, както и за по-бавно отдаване на хранителните вещества и равномерно подхранване на посевите.

В портфолиото ни има продукти за всички подотрасли на българското земеделие. Предлагаме торовете в големи чували, биг-бегове, опаковки от 50, 40 и 25 кг, но също и насипни… В агроаптеките пък могат да се намерят специалните ни торове – за зеленчукопроизводство, за лични стопанства… Опитваме се да покрием от най-едрия до дребния производител, цялата ниша.

Целта ни е да нахраним растенията правилно!А не просто да им вложим азот например…

Екип на „Агровестник“

(повече в Агровестник – стр. 7-8)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!