seeSUSTAINtec 2020 – екологични и интелигентни решения могат да бъдат успешен бизнес и възвръщаема инвестиция

Виа Експо организира seeSUSTAINtec (7-9 април, ИЕЦ, зала 6, София) – единственото у нас международно изложение за енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци, интелигентни градове и чистота на въздуха

На прага на 2020 г. Европа даде своята заявка да бъде първият въглеродно неутрален континент като противодействие на климатичната криза. Несъмнено, глобалните процеси ще се отразят и в България, която е догонваща „отличниците“ страна и ще трябва да ускори инвестициите и подобри регулациите. В контекста на тези промени Виа Експо организира seeSUSTAINtec (7-9 април, ИЕЦ, зала 6, София). Това е единственото у нас международно изложение за енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци, интелигентни градове и чистота на въздуха. seeSUSTAINtec ще покаже, че устойчивите решения могат да бъдат както успешен бизнес, така и възвръщаема инвестиция за индустрията, общините и домакинствата.
Водещи компании от Австрия, Белгия, България, Германия, Италия и Швейцария заявиха участие в seeSUSTAINtec. Те избраха събитието за продуктови премиери, за среща с нови клиенти и дистрибутори. За 11-та поредна година австрийски фирми ще демонстрират авангардни технологии.

Прайм Технолоджийс ще представи техника за преработка на биомасата като възобновяем енергиен източник, която покрива всички ключови процеси в съвременното рециклиране на отпадъци. Машини за компостиране и обръщачи ще видим от белгийски производител, които могат да работят в най-екстремни условия: зелени и битови отпадъци, замърсени почви, промишлени отпадъци. Решенията на швейцарска компания могат да осигурят чиста и здравословна среда чрез енергийно оползотворяване на отпадъците за получаване на биогаз и висококачествен компост. Балканика Енерджи има богат опит във внедряването на малки и микро  биогаз инсталации, инсталации на биомаса, фотоволтаични и термосоларни инсталации. Тя реализира редица проекти, като най-новият е участието на фирмата в изграждането на модерна анаеробна инсталация в Бургас. Двама водещи доставчици ще представят цялостни линии за сушене и гранулиране (пелетизиране) на отпадъци от селското стопанство и дървесина, промишлени котли с изгаряне на биомаса и RDF. “Предлагаме на нашите клиенти технологични решения за превръщане на отпадъците от техните производства в продукти с висока добавена стойност. Рационално оползотворените отпадъци осигуряват по-ефективни финансови резултати и спомагат за опазването на околната среда.“ – коментира г-н Христосков от ИСАВ-1.

Сред продуктовите експонати ще бъдат оборудване за отопление на биомаса, системи за когенерация, хибридни енергоспестяващи системи, инвертори ново поколение, съдове за разделно събиране на отпадъци, комунална техника, сградна автоматизация и мениджмънт, електрически превозни средства.

Все повече компании искат да сертифицират и продадат емисиите си, да намалят своя въглероден отпечатък. Изложител предоставя тази възможност и осигурява достъп до световни пазари на въглеродни емисии. Нейни клиенти са и фирми, които желаят да печелят от ценовите движения и да инвестират в тези пазари.

Конферентна част

  • AmBIENCe уъркшоп „Управляване на съществуващи сгради чрез договаряне на енергийни характеристики“, организатор: Европейски институт за ефективност на сградите
  • Финансиране на проекти за устойчиво развитие по програма LIFE
  • В кои направления ще бъде насочен финансов ресурс през 2020 г. за по-добро управление на отпадъците? – Фонд на Фондовете
  • Климатична неутралност и защо да инвестираме в соларни покривни централи? Асоциация на производителите на екологична енергия

Пазарът на екотехнологии в Югоизточна Европа ще се развива

  • Климатичните промени стават все по-неуправляеми и изискват огромни разходи за справяне с техните негативни последици.
  • Всяка индустрия се стреми към повече ресурсна ефективност и конкурентност, домакинствата търсят икономични решения, които да им осигурят комфорт и безопасност. Кръговата икономика предлага интелигентен алтернативен модел чрез „затваряне на цикъла“ с цел да се увеличи възможно най-дълго полезността на продукти и материали.
  • Следващият програмен период 2021-2027 г. създава благоприятни възможности за финансиране на по-мащабно интегриране на политики и екологични иновации в Югоизточна Европа. Негови основни приоритети са: устойчива инфраструктура, околна среда и климат, дигитализация.

Имате нови продукти, целите да осъществите контакти с дистрибутори и клиенти, искате да споделите идеи и опит в презентация? Участвайте в seeSUSTAINtec 2020.

Търсите нови решения – посетете събитието.

Брошура    Статистика

www.viaexpo.com

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!