2020 Г. ДОНЕСЕ ПО-НИСЪК ДОБИВ ОТ ТЮТЮН, НО ЕКСТРА КАЧЕСТВО!

*посочва Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България и президент на Европейската междубраншова организация в сферата на суровия тютюн в ЕС (ELTI).

Председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България Цветан Филев даде обширно интервю за предизвикателствата пред сектора в изминалата година. Той говори броени дни след избирането си за президент на Европейската междубраншова организация в сферата на суровия тютюн в ЕС (ELTI).

-Г-н Филев, в края сме на една необикновена, различна и трудна година. Как преминаха през турболенциите и несигурността на 2020-та тютюнопроизводителите в България?

-Действително имахме една специфична година. Коронавирусът и в частност мерките за неговото възпиране се отразиха на дейността на тютюнопроизводителите. През месеците март, април и май, когато в сектор тютюн се развиват едни от най-интензивните операции, отглеждане на лехи и разсаждане на тютюневия разсад на полето, ние като производители бяхме възпрепятствани от мерките в страната. Също до края на март всеки един стопанин в сектора трябваше да извърши вписване в регистъра на тютюнопроизводителите, което по регламент се прави в общинските служби по земеделие. Тази актуализация е задължителна и въпреки обстановката, в която се намирахме, тя трябваше да бъде направена.
Тук идва и ролята на браншовата организация – Националната асоциация на тютюнопроизводители (НАТ-2010). Със съдействието на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) успяхме на два пъти по един месец да удължим срока за вписването в регистъра за 2020 г. Така стопаните в сектора получиха един времеви диапазон от 3 месеца, до края на май, в който трябваше да извършват въпросната актуализация съгласно разпоредбите на Закона за тютюна и тютюновите изделия. Трябва да отчетем и друг важен момент през настоящата година. В резултат на коронавируса, затварянето на граници и липсата на препитание за българите в чужбина, голяма част от нашите съграждани бяха принудени да се завърнат у нас. Част от тях, занимавали се в миналото с тютюнопроизводство, възстановиха през настоящата година своята дейност. На тези производители сега им предстои да реализират произведените количества от суровината.
В момента в България тече изкупна кампания на тютюна от 2020 г. Смятам, че тя ще приключи на 100% в края на месец януари или началото на февруари 2021 г.
Настоящата година наистина предложи много трудни условия за производителите на тютюн, но и не само за тях. Имахме сухи периоди през пролетта, а след това и в летните месеци. Това е причина за по-ниските добиви на декар. С приключване на изкупната кампания ще имаме ясна картина в какви размери е спадът при четирите сортови групи, които се отглеждат у нас – дребнолистният ориенталски тютюн „Басми“, „Кабакулак“ и едролистните „Бърлей“ и „Вирджиния“. Очакваме понижението да е с около 10 до 20% спрямо 2019 г., когато общо бяха реализирани 8700 тона тютюн. Вероятно за 2020 г. ще имаме един обем от порядъка на над 7000 т. Пълна яснота в това отношение очакваме през месец февруари, когато изкупната кампания ще е приключила.
Тук трябва да кажем нещо много важно. На фона на по-ниските добиви отчитаме по-високо качество на произведения в България тютюн, съпоставимо с предходния стопански цикъл. Преобладава екстра качеството на тютюневата суровина. Очаквам търговските оператори в страната да оценят това с по-висока цена за килограм. На този етап, в първите 10 дни на декември, имаме реализирани на пазара около 25% от произведения в България тютюн. Все още е рано да говорим за средна изкупна цена. Общо 32 търговски оператори имаха разрешително да извършват тази дейност през 2019 г. Ще предоставим данни в това отношение за техния брой през 2020 година.
Смея да твърдя, че като отговорна браншова организация НАТ-2010 създаде правила за развитието на сектор тютюн, които носият предвидимост и сигурност. Напомням, че през 2016 г. бе изменен действащият Закон за тютюна и тютюневите изделия, с което се създадоха два регистъра – на производители и на търговци, получили съответното разрешително от МЗХГ. С тези ясни правила ние предпазихме производителите от всякакви сътресения, характерни за минали години. Така в момента всеки един стопанин има сключен договор с даден търговски оператор. По този начин пазарът е сигурен. На база на установения ред в последните 4 стопански цикъла се наблюдава кой точно отглежда тютюневата суровина, на какви площи, какви количества добива, на каква цена продава, кой го изкупува и преработва. Този начин на работа дава резултат. Така има проследяемост, която е изключително важна при производството на продукт, който се облага с акциз.
С гордост мога да кажа, че от налози върху тютюневите изделия в българската хазна ежегодно влизат над 2 млрд. лева. Общо другите две пера с акциз – алкохол и горива, не внасят толкова пари в бюджета, колкото нас. Връщайки се на въпроса ви ще кажа, че ние в последните 4-5 години нямаме проблем с реализацията на тютюневата суровина. Напротив! Секторът е стабилен, организиран и има сигурност за производителите в него.

-Кои са най-големите конкуренти на българския тютюн?

-Ще спомена веднага Гърция, която е членка на ЕС. Другите два сериозни конкурента при отглеждането на ориенталски тютюн са Македония и Турция. При тях държавите имат възможност свободно да подпомагат стопаните, тъй като те не почиват на правилата, наложени от ЕС. България не е голям производител на тютюн. Затова ние непрестанно призоваваме заетите в бранша да залагат на високото качество на суровината. Така тя ще бъде търсена на външния пазар.

-Г-н Филев, бяхте избран за президент на Европейската междубраншова организация в сферата на суровия тютюн в ЕС (ELTI). Как стана това и какви приоритети залагате в работата си на тази позиция?

-Достигането до този успех беше много трудно. Още от 2011 г. с НАТ-2010 търсехме всякакви възможности да се легитимираме на европейската карта на тютюнопроизводството. От 2012 г. сме членове на Европейската асоциация на тютюнопроизводителите (УНИТАБ). Ние успяхме с последователната си активна дейност и резултати да спчелим доверието на браншовите организации на тези страни и през 2016 г. съумяхме да извоюваме българин да бъде начело на УНИТАБ. В резултат на този авторитет, придобит през годините, се стигна и до моето скорошно избиране за президент на ELTI. Само ще вметна, че тази организация бе учредена в резултат на усилията на УНИТАБ и Европейската асоциация на производителите на суров тютюн – СЕТРАТАБ.
За себе си имам твърдата убеденост, че гласуваното ми доверие върви ръка за ръка с очакването за постигане на конкретни резултати за доброто развитие на тютюневия сектор на европейско ниво. Смятам, че тази позиция трябва бъде приета като престиж за страната ни и признание за тютюнопроизводството у нас. Този успех отразява изцяло активната дейност на ръководството на НАТ-2010. Целите ни са много ясно фиксирани – продължаване на развитието на сектор тютюн. Над 40 000 европейски семейства са ангажирани с тази дейност. В България тютюнопроизводството се развива в специфични региони, затова то трябва да бъде насърчавано, тъй като осигурява прехраната на хиляди фамилии.
Живко ИВАНОВ

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!