50 ГОДИНИ, ПОСВЕТЕНИ НА ПЧЕЛАРСТВОТО!

*Това е най-щастливият ми период! – споделя г-н Славчо Колев, доайенът на пчеларите в Балчик. В момента се грижи за 250-300 кошера.

Медът от Балчик има дъх на море и на Златна Добруджа. Районът е с традиции в пчеларството. Принос за това има и Славчо Колев – почетният председател на местното пчеларско дружество и доайен. Той е посветил над 50 години на този отрасъл.Не само животът му е свързан с пчелите,но и душата му. Шегува се, че майка му его е родила в кошер…

Този интелигентен занаят го е научил на много житейски мъдрости. Той полушеговито споделя някои от тях: „Пчелар богат няма, но и прост няма“, „Който се занимава с тази дейност, трябва да е“честен и свестен“ и ще стане известен!“ и пр.

В момента сам се справя с 250-300 кошера, които се намират на територията на морската община. Производителят е убеден, че българският мед има уникални качества. Случайно получава и научни доказателства за този факт. Запознава се с доброволеца Стив от САЩ, който бил известно време в Балчик. Неговият дядо учил с Айнщайн, а чичо му е известен професор. Славчо Колев му подарил бурканчета с мед. След известно време американецът се обадил, за да изрази своето възхищение от качествата на продукта. Предоставил проба от сладкия еликсир за изследване в американска лаборатория и анализът регистрирал отличните му качества.

В миналото бащата Кольо Иванов е имал елитен пчелин в двора на къщата им в село Преспа. През 1968 г. той записва Славчо Колев да изучи занаята, като обучението предвижда 4 години подготовка в Опитната станция по пчеларство в София и 4 години практика при научни работници. Още по време на студентството, бащата предоставя на сина си грижите за семейния пчелин.

– Преди години се държеше много част от земеделските култури да имат медоносни качества. През последните години забелязвам, че питите на слънчогледа са с гръб към слънцето, защото се сеят само хибриди – посочи стопанинът. – В миналото стриктно се следяха количествата мед, които се събират от пчелин, поставен до тази култура. Контролният кошер се поставяше на везна и така се гарантираше, че сортът има нужните характеристики. Беше установено, че когато е медоносен, съседството с пчелин повишава добивите с 60 кг на всеки тон продукция. А АПК-та плащаха такса услуга за извършеното опрашване.

Славчо Колев след завършването си веднага е назначен да се грижи за 700-те кошера на АПК-Балчик. След това става и преброител и стриктно следи здравословното състояние на кошерите в региона до ден днешен. Забелязал е, че през последните години в Добруджа се увеличават насажденията от лавандула и салвия, от които се прибира по-различна продукция. Затова практикува и подвижно пчеларство, за да разнообрази продуктовата си гама. Много е доволен от интересните качества на меда от градински чай, който е с червеникав цвят и невероятен аромат.

Производителят определя 2019 г. като по-слаба година, тъй като добивите в региона са около 20-25 кг/кошер. Причините са комплексни – засетите сортове слънчоглед и рапица, климатичните особености и др. В момента в пчеларския сектор в страната има различни проблеми – ниската изкупна цена, кражбите на кошери, пръсканията и ненавременното уведомяване на пчеларите за тях – посочва той.

По отношение на поддържането на здравословното състояние на пчелните семейства, Славчо Колев е установил кои са най-ефективните препарати. През последните години ползва френски лентички, които над 80 дни са ефективни и не допускат развитие на кърлежи.

Успял е да обучи над 85 ученика. Той се стреми не само да ги запознае с основите на занаята, но и да им каже важни неща за живота. Опитвал се е да им внуши, че пчеларят трябва да обича професията и природата и най-вече да бъде Човек.

Производителят от Балчик признава, че 50-те години от живота му, посветени на пчеларството, са най-щастливия му период.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – 5-31)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!