В Приложението В броя Четете:

В 2-ри (1293) брой на “Агровестник” четете:

ОРАНЖЕРИЙНИТЕ ДОМАТИ СЪЩО БОЛЕДУВАТ – на стр. 2

И ПРЕЗ ЯНУАРИ ИМА РАБОТА В ГРАДИНАТА – стр. 2

ЕНЗООТИЧНА ПНЕВМОНИЯ ПО СВИНЕТЕ – стр. 3

МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА СЛЕД ОАГВАНЕТО НАСТЪПВА ПИКЪТ НА ХРАНЕНЕТО ПРИ ОВЦЕТЕ-МАЙКИ – стр. 3

ОТБИТИТЕ ПРАСЕНЦА ЧЕСТО БОЛЕДУВАТ ОТ ДИЗЕНТЕРИЯ – стр. 3

В 1-ви (1292) брой на “Агровестник” четете:

РАСТИТЕЛНОЗАЩИТЕН КАЛЕНДАР ЗА ЯНУАРИ -на стр. 2

ПРЕДИ ДА ЗАСЕЕМ ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ СЕМЕНА… – стр. 2

НОВО ЛОЗЕ СЕ СЪЗДАВА СЛЕД ОБСТОЙНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕРЕНА И ПРАВИЛЕН ПОДБОР НА СРОТОВЕ – стр. 2

ТОКАЧКИТЕ НЕ СА КАПРИЗНИ КЪМ ХРАНАТА, ВАЖНО Е КОЛИЧЕСТВОТО – стр. 3

ВНИМАТЕЛНО С АНТИБИОТИЦИТЕ – стр. 3

В брой 50 (1291) на “Агровестник” четете:

БОЛЕДУВАТ ЛИ СЪХРАНЯВАНИТЕ ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕЗ ЗИМНИТЕ МЕСЕЦИ? стр. 2

НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ ЗАГНИВАНЕТО НА КРУШОВИТЕ ДЪРВЕТА? – стр. 2

ТРАНСМИСИВНИЯТ ГАСТРОЕНТЕРНИТ ПО СВИНЕТЕ ПРЕДИЗВИКВА ЕПИЗООТИИ ГЛАВНО ПРЕЗ СТУДЕНИТЕ МЕСЕЦИ – стр. 3

ШРОТОВЕТЕ СА ОСНОВНИЯТ ИЗТОЧНИК НА ПРОТЕИН – стр. 3

ЩЕ НИ ДОНЕСЕ ЛИ ЗЕМНИЯТ ГЛИГАН КЪМСЕТ ПРЕЗ НОВАТА 2019 Г? – стр. 4