В Приложението Жените в агробизнеса Четете:

ПЧЕЛАРСТВОТО Е НЕ САМО БИЗНЕС, А И РЕЛАКС!

*за Елена Стоилова, която от 10 години развива пчелна ферма и председателства общинското дружество в Търговище. В момента се грижи за близо 200 кошера в общ. Омуртаг. Според нея, промените в климата, ниските изкупни цени, слабото подпомагане, нередностите в нормативната уредба и пр. са сред основните проблеми в сектора.

ИМА ЛИ ПАМЕТ ВОДАТА?

*Ако ние многократно си задаваме въпроса и не можем да си отговорим, то за д-р Марина Логвиненко, рефлексотерапевт, създател на Възстановителен център „Хармония“ в Бургас, отговорът е категорично ДА. Вече 13 години тя експериментира и показва, че с помощта на информационни копия и пренос на памет чрез водата могат да се постигнат невероятни резултати не само в нетрадиционната медицина, но и в земеделието.

ТОРЕНЕТО НА БАЗА ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ Е БЪДЕЩЕТО!

А технологиите на бъдещето са тези, които ще доведат до използването на торове без загуби – обобщи г-жа Татяна Михайлова, търг. директор на „Екофол“ АД, българската компания, която 33 години работи за успеха на родните производители.