В Приложението Жените в агробизнеса Четете:

ЦЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СА СВЪРЗАНИ С ГАРАНТИРАНЕ НА ПРОДОВОЛСТВЕНАТА СИГУРНОСТ, МОДЕРНО И УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ

*Ако нямаме адекватно подпомагане в кризата, не можем да очакваме изпълнение на Стратегическия план – е виждането на г-жа Атидже Алиева-Вели, член на Европейския парламент и пълноправен член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони.

ДА ОТДАДЕМ ЗАСЛУЖЕНОТО И НА РОДНАТА СЕЛЕКЦИЯ!

<<>> Царевичните хибриди в едноименния институт в Кнежа са създадени за страната. През последните години интересът на производителите към тях се увеличава – отбелязват специалистите.

УБЕДЕНА СЪМ, ЧЕ ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ДЕН НА ПОЛЕТО Е В РЪЦЕТЕ НА ФЕРМЕРИТЕ!

*Земеделието е любовта на живота ни и ние сме професионалисти в това, което правим! – заяви по време на откриването Радостина Жекова, председател на ДСЗ и инициатор на първото по рода си събитие в Добруджа.

*Въпреки доброто настроение на полето и успешно проведеното мероприятие, зърнопроизводителите обявиха стачна готовност, за да запазят сектора.