В Приложението Жените в агробизнеса Четете:

С ПРАВИЛНИТЕ ХОРА И ВЯРНАТА ПОСОКА ЦЕЛИТЕ СЕ ПОСТИГАТ ЛЕСНО!

*“Всичко в света е хубаво, когато човек мисли хубаво“. Концентрирани сме в бъдещето с ясни цели, с амбициозен проект, с грижа за младите и за децата ни! – обобщава г-жа Гандева, управител на „Косад Семанс България“ в предпразнично интервю.

КОИ СА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПРЕРАБОТВАТЕЛНИЯ БРАНШ?

*отговор дават три дами – инж. Антоанета Божинова, инж. Марияна Чолакова и д-р Светла Чамова, изпълнителни директори съответно на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци, Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти и Асоциацията на месопреработвателите.

*Основните проблеми са еднакви – липса на суровина, на квалифицирана работна ръка, необходимост от внедряване на иновации.

Златка Дойчевска възражда овощарството в Куртово Конаре

*На 20 дка се отглеждат ябълки, праскови,кайсии, орехи… от стари местни и нови сортове, а тази година градината й е посетена от делегация на ЮНЕСКО.