В Приложението Жените в агробизнеса Четете:

„ЩАСТЛИВА СЪМ, ЧЕ СЪМ МАЛКА ЧАСТИЦА ОТ ГОЛЕМИЯ БИЗНЕС – ЗЕМЕДЕЛИЕТО!

<>Вярвам в себе си, но и моите партньори ми повярваха още в началото. Сега гледаме в една посока, работим, развиваме се…- споделя откровено г-жа Татяна Новакова,агроном в „Нова Ленд“ ЕООД, Бургас.

Страната ни има голям потенциал, но секторът се нуждае от по-ефективен модел за подпомагане!

*заявява г-жа Мариана Милтенова, председател на Националния съюз на градинарите в България.

Женски екип управлява декоративен разсадник „Булланд Трейд“ ООД

*Ландшафтен архитект Татяна Бояджиева, ландш. арх. Ирина Тилева – прокурист, и Надежда Джокова – зам. управител, работят с много любов и всеотдайност.

*На площ от 100 дка в с. Братаница, обл. Пазарджик, се отглеждат над 300 вида декоративни храсти и дървета, широколистни цъфтящи и вечнозелени храсти, иглолистни храсти, многогодишни цветя, едроразмерни дървета.