В Приложението Жените в агробизнеса Четете:

ПРОБИОТИК ЗА ПОЧВАТА И РАСТЕНИЯТА?! ТОВА Е „БАЙКАЛ ЕМ1“

*За него разказва г-жа Ирина Будниченко, ексклузивен представител и официален вносител за България на „Байкал ЕМ-1“ – универсален, широкоприложим в растениевъдството, животновъдството и бита руски продукт, в ползата от който са убедени хиляди стопани от десетки страни.

ЗЕМЕДЕЛИЕ БЕЗ СЕЛЕКЦИЯ НЯМА БЪДЕЩЕ!

<> И без доверие не биха могли да съществуват и да се развиват никакви партньорски отношения. А ние, екипът на Рапул България, сме готови да помогнем с професионален съвет и човешко отношение. Тези топли пожелания отправи г-жа Таня Петкова, управител на „Рапул България“, дни преди настъпването на най-светлите празници.

РАБОТАТА И ТРУДЪТ СБЪДВАТ МЕЧТИ

*В това е убедена Денка Георгиева – майсторката на сладка и лютеница. Тя и съпругът й отглеждат върху наследствена земя в с. Исперихово плодове и зеленчуци, които преработват в собствен цех.