В Приложението Съвременни иновативни решения Четете:

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТЕЩИ РЕШЕНИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО И ПЪЛНОЦЕННО ХРАНЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА!

* уверява г-н Йоан Неков,мениджър продажби в „Сембодиа” ООД. Той дава и ценни съвети на земеделските производители как да постигнат по-високи добиви с по-добро качество.

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА СЛАНАТА УНИЩОЖИ ЦЪФНАЛИТЕ КАЙСИИ

*Със съжаление обобщава Велика Славова,председател на ЗК „Нива – 93“ в Силстренското село Проф. Иширково.

*В кооперацията са готови да засеят 10 000 дка с пролетни култури.

НАШИТЕ АМБИЦИИ СА ДА РАЗШИРИМ ПЕРИМЕТЪРА, ЗА ДА ОБХВАНЕМ ПО-ШИРОКА ГАМА КЛИЕНТИ!

*категорична е г-жа Емилия Балчева,мениджър маркетинг и продажби в „Биоса“ЕООД. На изложението АГРА 2020 тя представи изделията на БИОСА за селското стопанство и разказа повече за наградата, с която Международният панаир отличи една от машините им с І-во място в раздел“Иновации“.