В Приложението Млекопроизводител Четете:

ОГЛЕЖДАШ ЛИ ЖИВОТНИ, ТЕ СТАВАТ ЧАСТ ОТ ЖИВОТА ТИ!

<<>> Това е веруюто на г-н Георги Караиванов, който стопанисва семейна овцевъдна ферма в с. Страхилово, обл. Велико Търново.

АКО НЕ ИЗПИТВАШ ОБИЧ КЪМ ЖИВОТНИТЕ – БЪРЗО ЩЕ ПРИКЛЮЧИШ С БИЗНЕСА!

<<>> Така започна своя разказ за трудното и отговорно ежедневие на животновъда г-жа Ганка Малешкова от Чирпан. 150 крави и юници от млеко- и месодайни породи, изкупуване на суровина от 15 ферми в широк периметър – динамична е работата на усмихнатата дама, която продължава наследствения бизнес и го предава на своите деца – Светослав и Деси.

ТОВА, КОЕТО СМЕ ПОСТИГНАЛИ Е МЕЧТА ЗА ВСЕКИ ЖИВОТНОВЪД!

*споделя Назми Маджар от с. Белоградец, който заедно със семейството си се грижи за овцевъдна ферма с над 600 майки от породата Аваси. Фамилията отглежда и животни от други породи, някои от които твърде екзотични, като Черноносата Вале. За нея фирмата им „Аваси България“ бе отличена със специална награда на състоялото се в края на миналата седмица национално животновъдно изложение „Сливен 2022“.

*И да ги има, и да ги няма субсидиите, ние овце пак ще гледаме! – категоричен е г-н Маджар.