В Приложението Млекопроизводител Четете:

ИСКАМЕ ДА СЕ НАЛОЖИМ НА ПАЗАРА И ДА УВЕЛИЧИМ СТАДОТО!

*споделя амбицията си Христо Христакиев. Той се грижи за елитно стадо от месодайни породи говеда. Животните се отглеждат свободно-пасищно в с. Сърнегор, общ. Брезово. Фермерът е затворил цикъла на производство с биотелешки продукти, като саздърма, луканка, шпек, пастет, телешко в буркани и др.

БИЗНЕС Е КОГАТО ИМАШ МЕЧТА И Я ОСТАВИШ ДА ЛЕТИ!

*а в България да си дребен животновъд е много, много трудно! – е виждането на фермера Димитър Тотев, който се грижи за 80 кози в село Турия, общ. Павел баня, Казанлъшко.

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Е ПРЕПИТАНИЕ ЗА ПОКОЛЕНИЯ ОТ РОДА МУРАТОВИ

*Младият фермер Исмаил Муратов отглежда заедно със семейството си 140 месодайни говеда „Херефорд“ край Якоруда и стопанисва около 2500 дка земя.