В Приложението Млекопроизводител Четете:

ПЪРВИ ЕСЕНЕН ПРЕГЛЕД НА БИВОЛСКИ РАЗПЛОДНИЦИ ОТ ПОРОДАТА БЪЛГАРСКА МУРРА СЕ ПРОВЕДЕ В СЛИВЕН

* Мястото бе Станцията за изкуствено осеменяване, а организатори – Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и развъдните организации.

* Целта е да се популяризират националните генетични ресурси при биволите от породата Българска Мурра и възможността за съхраняването и опазването им за идните поколения.

Недостигът на мляко започва да се чувства осезателно у нас

* Коментира Ангел Йонов, изпълнителен директор на АРЧШПБ. Ниската изкупна цена през последните 2-3 години доведе до свиване на производството.

Мирослав Тодоров мечтае за собствена мандра

* Животновъдът от Нови пазар има стадо с близо 400 броя овце и кози. Във фермата си в с. Памукчии гледа породите Аваси, Медночервена шуменска овца и Българска бяла млечна, всички под селекционен контрол. Фермерът лобира за конкурентноспособно овче мляко и млечни продукти, както и за обединение в европейска овцевъдна мрежа.