В Приложението Млекопроизводител Четете:

„Искам да стана ветеринар и да лекувам животни в собствена лечебница!“

*За това мечтае 18-годишният Виктор Димов от Пловдивското село Стряма. Той бе най-младият участник в 13-тата есенна изложба на Бели и Вакли Маришки овце,която се проведе на 5-ти октомври в Аграрния университет в Пловдив.

2019 г. е поредната трудна за животновъдството у нас!

*Тази оценка сподели Иван Михов -председател на Националната животновъдна асоциация, в която членуват близо 400 предимно дребни и средни фермери. Той акцентира на проблема с цената на млякото и все по-негативната тенденция малките ферми да изчезват от стопанската карта на България.

Теодор Пушкаров – младият пчелар от медената приказка

*Земеделският производител отглежда 150 кошера в с. Меляне, обл. Монтана. Убедил се е, че ако се създадат добри условия за отглеждане на пчелите, те ще се отблагодарят.