В Приложението Млекопроизводител Четете:

ВСИЧКО ЗАПОЧВА ОТ… ЛЮБОВТА КЪМ ЖИВОТНИТЕ

<> И продължава с иновациите в сектора, които са основния двигател в бизнеса. 300 крави, юници и телета от Черношарената порода, модерна доилна зала, млечно такси, хладилна вана и редица други подобрения във фермата на фамилия Капелови от с. Ореш, Свищовско, чертаят вярната посока за печеливш бизнес.

РОДЕН СЪМ ЗА ЖИВОТНОВЪД!

*Това твърди Симеон Паралов от Петричкото село Капатово. Той и семейството му поддържат ферма с овце, кози, зайци и голямо разнообразие от пернат добитък. Стопанинът апелира да се регулират изкупните цени на млякото и месото.

ЕДИН ВРЪХ, ЕДИН РОДОЛЮБЕЦ, ЕДИН КОМПЛЕКС И МНОГО ИДЕИ, АМБИЦИЯ, ЗНАНИЯ, СТРЕМЕЖ…

*1000 овце от породата „Асаф“ целогодишно ще похапват свежа трева, произведена по съвременната технология „Тревомат“ в супер модерния комплекс в павелбанското село Манолово. Собственикът, г-н Александър Иванов“ – широко скроен, ентусиазиран, уверен в силите си, е убеден, че бъдещето е на новите технологии.
В планове му намира място и малка мандра, в която ще преработва собствената суровина и ще добива вкусни и качествени млечни продукти, които българинът заслужава да сложи на трапезата си.