В Приложението Новини Четете:

ТРЮФЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРАКТИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КУЛТИВИРАНЕ

Новата книга на Киро Проданов може да поръчате на:

тел: 0878/802-324,0888 802 324
Киро Проданов, управител „Кипро“ оод
www.kipro.bg

www.kipro-bg.com
Книгата може да закупите и от редакцията на „Агровестник“ в Стара Загора. 

Ondo – цялостно smart решение за автоматизирано напояване, торовнасяне, климат контрол и мониторинг на земеделски култури.

На регионалния земеделски пазар вече се предлага цялостно решение за автоматизирано капково напояване, торовнасяне, климат контрол и мониторинг в земеделието. Продуктът Ondo е разработен от българска компания и единствен борави с  платформа, която обединява както хардуера, така и софтуера, необходими за автоматизацията на процесите при отглеждането на всякакви земеделски култури.

13-ОТО ИЗДАНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ БАТА АГРО СЕ ОТЛАГА ЗА 2021 ГОДИНА


С оглед извънредната ситуация в страната и издадените разпореждания от институциите, както и усложнената международна обстановка и въвежданите на ежедневна база рестрикции във връзка с разпространението на коронавирус COVID-19, Българска асоциация на търговците на агротехника взе решение за отлагане на 13-ото издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО за 2021 година.