СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИОННИ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ КИСЕЛО МЛЯКО И САЛАМУРЕНО СИРЕНЕ В ЕС

*За инж. Димитър Зоров, председател на сдружението, млечните ни продукти са визитната картичка на страната ни по света.

На 9.12.2020 г. Сдружение „Български традиционни млечни продукти“ стартира процедура по вписване на българското кисело мляко и българското саламурено сирене като „Защитени наименования“ в едноименния Европейски регистър. Председателят инж. Димитър Зоров представи перспективите, които се разкриват пред производителите, след като тези млечни продукти бъдат защитени:

-СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ /СБМП/ е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел на юридически лица – млекопреработвателни предприятия, за защита на общите им интереси. Създадено е през 2018 г. Целта, която си поставят членовете на сдружението, е: изследване на историята, спецификата, технологията, контрола и други при производството на традиционни млечни продукти със защитено географско указание, традиционно специфичен характер и защитени наименования за произход. Работим и в посока утвърждаване на правила на професионална етика в областта на производството на млечни продукти със защитено географско указание, традиционно специфичен характер и защитени наименования за произход.
Друго направление в дейността ни е организиране на дегустации и популяризиране чрез различни кампании на млечни продукти със защитено географско указание, традиционно специфичен характер и защитени наименования за произход
Обръщаме сериозно внимание на съвместна работа със съответните институции – държавни ведомства, научни институти, университети, здравни заведения, училища, общини и т.н., за промотиране на ползата от оригиналните български млечни продукти, за повишаване културата на хранене, за утвърждаване на българските млечни продукти като полезни в борбата с различни тежки заболявания.
СБМП организира в страната и чужбина изложения, срещи, конференции, дегустации, конкурси и рекламни кампании според разрешените от законодателството възможности за финансиране. Все повече се фокусираме и върху създаване на подходящи структури за научни разработки и информация по посочените проблеми на добив на суровина, преработка, дистрибуция и консумация на български традиционни млечни продукти.
Като председател на СБМП искам да посоча, че повече от десетилетие съм радетел на традициите в българската млечна индустрия и инициатор, както за защитата на българските продукти, така и за спазване на правилата и връщане на славата им.
Още от 2002 г. започнаха разговори за защита на традиционните български млечни продукти. Администрацията можеше с приемането на България в ЕС , през 2007 г. директно, както е с вината, да прехвърли защитата на нашите млечни продукти в Европейския регистър. Явно всички тези възможности са проспани и останали някъде по бюрата на чиновниците. През изминалите години Асоциация на млекопреработвателите в България (АМБ) многократно поставяше въпроса, тъй като в много държави – Нидерландия, Дания, Германия и редица други – фирми произвеждаха българско кисело мляко, българско бяло саламурено сирене и пишеха на етикета тези наименования, без да се съобразяват, че те притежават защита по Лисабонската спогодба. Редица сигнали от АМБ бяха изпращани, но не последваха действия.
В края на миналата година влезе в сила новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО). Той е насочен към подобряване на нормативната уредба в тази област и съответствие между българското и европейското право за защитата на търговските марки и географските означения. Със закона се транспонира Директива (ЕС) 2015/2436 от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките, която определя основните принципи в тази област и оставя на държавите свобода да въвеждат по-детайлни правила. В същото време чрез нея се гарантира, че регистрираните марки се ползват с една и съща защита в правните системи на всички държави-членки. Крайната цел е повишаване на ефективността и правната сигурност за бизнеса и потребителите. С приемане на този закон отпадна защитата на българските млечни продукти – българско кисело мляко, българско бяло саламурено сирене и български кашкавал.
По заявените спецификации ние работим още преди да бъде формирано сдружение „Български традиционни млечни продукти“. Всички знаят, че една от емблемите на България е българското кисело мляко. Нашите млечни продукти са визитната картичка на България по света. Според нас, позакъсня процедурата, тъй като повече от година и половина се прехвърлят различни варианти на документите. Но да оставим това, важното е, че спецификациите са вече за обществено обсъждане. Предстои издаване на заповед на министъра на земеделието за сформиране на работна група от специалисти от МЗХГ, МИ и научни институти, които да одобрят предложените текстове и снимков материал и да бъдат внесени в ЕК.

-Колко ще продължи процедурата по защита в Европейския регистър и кога е срокът за окончателното вписване на продуктите?

-След като бъдат внесени в ЕК, главна дирекция „Земеделие“, трябва всички 27 държави-членки на ЕС да дадат своето съгласие. Чак тогава ще бъдат вписани в европейския регистър. Това е доста дълга и сложна процедура, но нашите доказателства са силни и мотивирани, особенно за българското кисело мляко и уникалните свойства на симбиотичната закваска от щамове Lactobacillicus delbrueckii ssp.bulgaricus и Streptococcus thermophiles. Производството и сега е налице, но не е сложен етикетът. На него ще бъде поставено логото за Защитето наименование за произход.
Тези продукти ще са произведени само от българско сурово мляко, отговарящо на изискванията, заложени в спецификацията, както и стриктно ще бъдат спазени условията на технологичния процес и всички изисквания в заявлението. Има контролиращо лице, което ще следи за изпълнението на процеса при производство, а и фирмите-членове на сдружението, приели условията за производство са заинтересовани да спазват заложените условия. Сдружението е отворено за всички желаещи фирми от млекопреработвателния бранш да приемат условията и начина на производство за български традиционни млечни продукти в спецификациите заявления, приети и утвърдени от членовете на сдружението, от МЗХГ и ЕК.
Ползите от защитата в ЕС ще бъдат големи, тъй като в европейските страни няма да могат да използват тези наименования, продуктите ще се произвеждат само и единствено в България, ще могат да се изнасят в чужбина, потребителите ще имат гаранция за тяхното качество и рецептура и т.н.
Интервюто е направено със съдействието на Сдружение „Български традиционни млечни продукти.
Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 11-17)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!