В Приложението Модерно и биологично земеделие Четете:

МЛАДА ДАМА СЪЗДАВА МИКРОБИОЛОГИЧЕН ПОЧВЕН ИНОКУЛАНТ ЗА БИОЗЕМЕДЕЛИЕ

*Принципът на който работи е симбиозата между микроорганизми, гъби и самите културни растения, като е ефективен при зърнени култури, овошки, зеленчуци, лозя, цветя.

*Новият проект на Стефка Арбалова от Стара Загора е свързан със създадени чрез 3D принтер легла с червеи, които преработват кухненски отпадъци.

БЪЛГАРСКИЯТ БИОПАЗАР Е МНОГО ОГРАНИЧЕН И ТРУДНО ДОСТЪПЕН ЗА МАЛКИТЕ СТОПАНИ!

*нението на Гергана Керчева, която отглежда 200 дка голозърнест биоовес. Нейната идея е да предлага на българския пазар качествен здравословен продукт.

ГЕОРГИ МУТАФЧИЕВ ПРЕДСТАВИ БЪЛГАРИЯ В БРЮКСЕЛ С ПРОЕКТ ЗА БИОСУРОВАТКА

*В семейната му ферма „Козле“ ООД се грижат за около 150 кози, които пасат на биоливади край Разлог и Банско.

*Хобито на младия фермер са иновациите, не само в животновъдството, но и в медицината и технологиите.