В Приложението Модерно и биологично земеделие Четете:

„БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ. ЩЕ УСПЕЕМ ЛИ ДА РЕСТАРТИРАМЕ СИСТЕМАТА

*конференция на тази тема се проведе по време на селскостопанската изложба Агра, организирана от Фондация за биологично земеделие „Биоселена“,МЗХГ и БАБ.

„БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ. ЩЕ УСПЕЕМ ЛИ ДА РЕСТАРТИРАМЕ СИСТЕМАТА?“

*се проведе по време на селскостопанската изложба Агра, организирана от Фондация за биологично земеделие „Биоселена“, МЗХГ и БАБ.

НАШАТА ЧОВЕШКА МИСИЯ Е ДА ЗАЩИТИМ ПЧЕЛИТЕ!

<>На тях посвети своята лекция проф. д-р ссн Иван Желев, на организирания от фирма „Амитица“ семинар по времена Международната изложба Агра 2020.