В Приложението Модерно и биологично земеделие Четете:

БОГАТСТВОТО НА БИЛКИТЕ В РОДОПИТЕ

*беше темата на международна конференция в Триград по трансграничен проект. Д-р Йордан Йорданов от Аграрен университет представи възможностите за биологично отглеждане на лечебни растения в този регион.

ТРУДЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕКОЛОЗИ Е „НОЕВ КОВЧЕГ“ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ В МОДЕРНИЯ СВЯТ

*“Зелени Балкани“ и сродни екоорганизации възстановят популациите на лешояди чрез връзката с пасищното животновъдство и трупосъбирателни площадки.

*“Агровестник“ получи поредното отличие за зелена журналистика в конкурса „Див кестен“ за материали по темата на своята кореспондентка Лилия Лозанова.

ЕДНО ВЪЛНУВАЩО ПЪТЕШЕСТВИЕ В НЕОБЯТНИЯ СВЯТ НА „ЦАРИЦАТА“ НА БИЛКИТЕ – ШИПКАТА

*През втората половина на 2022 г. продуктите на „Балевски и Киров“ ще бъдат с неутрален въглероден отпечатък.