„Размерът на субсидиите да е диференциран за необлагодетелстваните и отдалечени райони!“

* апелира г-н Димитър Димитров, който стопанисва 22 000 дка земя и кравеферма с 200 животни в Монтанските села Горна Повече »

СТРЕМИМ СЕ С МОЩНА ТЕХНИКА И ПО-МАЛКО РЪЧЕН ТРУД ДА ПОСТИГНЕМ КАЧЕСТВЕНА РАБОТА!

* заявява г-н Хюсеин Ахмедов, земеделски производител от Търговище. И допълва: „Това е целта ни и тя е постижима. Разполагаме Повече »

„Най-големият минус на българското животновъдство е, че не е ефективно“

* е мнението на икономиста Младен Радев, собственик на „Ферматъ“ – с. Каменци, Силистренско. * „Субсидиите в значителна степен са Повече »

„Ще дойде време, когато няма да познаваме вкуса на истинското мляко!“

* Красноречивата констатация е на фермера Иван Михов, който се грижи за 35 крави и 700 декара земя в опанското Повече »

Изграждане на европейски филиал по въпросите на соргото

* През ноември 2016 г. в Букурещ, Румъния с Първия европейски конгрес по въпросите на соргото започна мисията с кодово Повече »

В село Церова кория няма безработица

* В населеното място се намира Държавна психиатрична болница, която обслужва Северна България. Заетост предлагат и още няколко институции и Повече »

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ ТРЯБВА ДА СТАВА ВСЕ ПО-ЗДРАВОСЛОВНО!

* Това е посоката, в която смятам да се развиваме! – споделя инж. Сотир Немов, собственик на „Си Комерсиал“ ЕООД Повече »

ЯДКИТЕ НА „ВАЛНУТС“ ЗАРЕЖДАТ С ЕНЕРГИЯ И ЗДРАВЕ

* От 8 месеца собственикът на дружеството Валентин Недев е разширил производството с масла и кремове. Повече »

В НАЗ ИМА РЕД, ПРОБЛЕМИТЕ В СЕКТОРА НЕ СА МАЛКО И ВСИЧКИ ЩЕ РАБОТИМ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ!

* Неотложна задача е срещата ни с останалите браншови организации, на която ще поставим на обсъждане наредбата за изкуствено създадените Повече »

ВИСОКИТЕ ДОБИВИ МЕ ПРАВЯТ ЩАСТЛИВ, НО ПРОМЕНЛИВАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА СПЪВА БЪДЕЩИТЕ МИ ПЛАНОВЕ!

* анализира г-н Любомир Върбанов, земеделски производител от гр. Долни Дъбник, Плевенско. Обработва 14 000 дка земя, на която залага Повече »

Зеленчукопроизводството – връщане към корените и развиване на успешен бизнес с високо качество

* Земеделският стопанин Борислав Иванов създава зеленчукова градина на открито в село Златия, обл. Добрич. Така продължава семейната традиция – Повече »

„Ограниченото подпомагане пречи на развитието на българското зеленчукопроизводство“

* красноречивата констатация е на старозагорския производител на зеленчуци Живко Желев. От 7 години стопанинът прави всичко по силите си Повече »

 

„Ограниченото подпомагане пречи на развитието на българското зеленчукопроизводство“

* красноречивата констатация е на старозагорския производител на зеленчуци Живко Желев. От 7 години стопанинът прави всичко по силите си да развива собствено оранжерийно производство, преодолявайки многобройни препятствия…

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СТАРИЯТ БАЛКАН” КАРЛОВО

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СТАРИЯТ БАЛКАН” КАРЛОВО

По решение на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СТАРИЯТ БАЛКАН” КАРЛОВО, взето на заседание на УС, проведено на 11.02.2018 г., основание чл. 31, т. 1, предложение второ от Устава на сдружението и изискванията на ЗЮЛНЦ, се свиква ОС на сдружението на 24.03.2018 г. от 15.00 часа, като поради големия брой членове на сдружението, Общото събрание ще се проведе в град Калофер в сградата на Младежкия дом /пенсионерски клуб/.

1. Отчет на дейността на сдружението за периода 2010 г. – 2018 г.

2. Промяна наименованието на сдружението;

3. Промяна адреса на управление на сдружението;

4. Приемане нов Устав на сдружението, съобразен с промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

5. Освобождаване членовете на УС и избор на нови членове;

6. Освобождаване на председателя на УС и освобождаването му от отговорност, и избор на нов председател;

7. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 28, ал. 7 от Устава на сдружението и във връзка с разпоредбата на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 16.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете на сдружението са се явили.

В брой 8 (1249) на “Агровестник” четете:

РАСТИТЕЛНОЗАЩИТЕН КАЛЕНДАР ЗА МАРТ стр. 2

НОВИТЕ ЛОЗЯ ТРЯБВА ДА ЗАЕМАТ ЕСТЕСТВЕНИТЕ СИ МЕСТООБИТАНИЯ – стр. 2

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ОТГЛЕЖДАМЕ ЗАЙЦИ В ЛИЧНОТО СТОПАНСТВО? – стр. 3

ОСВЕН ПОРОДАТА И ХРАНЕНЕТО, ВЪРХУ МЛЕЧНАТА ПРОДУКТИВНОСТ ВЛИЯЯТ НАСЛЕДСТВЕНОСТТА, ВЪЗРАСТТА, НАЧИНЪТ НА ДОЕНЕ – стр. 3

БОРСИ, ЦЕНИ, ПАЗАРИ, КРАТКИ ВЕСТИ – стр. 4 и 41

КАК ОТБЕЛЯЗАХА ТРИФОН ЗАРЕЗАН У НАС И В УНГАРИЯ

БАНАНЪТ – ЛЮБИМИЯТ ПЛОД ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ! Смята се, че бананът е една от най-старите растителни култури, чиито плодове са служели за храна на човека и животните от древни времена.

* Наличието на голямо количество калиеви соли в плода го прави особено полезен и целебен при отоци, тъй като спомага за отделянето на течности от организма. Консумацията на банани подобрява зрението, помага при депресия намалява риска от инсулт.

Днес са селекционирани над 200 високопродуктивни сорта. Банановият плод е богат на хранителни вещества – има висока енергийна стойност. Въпреки високото съдържание на захари, той може да се консумира в големи количества. Съдържа лесносмилаеми вещества, поради което е много подходяща и полезна храна за децата. Витаминният състав не е с особено високи показатели, но за сметка на това е много разнообразен. Плодът има богато минерално съдържание. От органичните киселини преобладават ябълчната. Съдържа ензими, както и няколко важни биологично-активни вещества – серотонин, норпинефрин и катехоламин. – стр. 43

РЕЦЕПТИ; АНЕКДОТИ; СКАНДИ-КРЪСТОСЛОВИЦА – стр. 43